Debat

DH og Danske Patienter: Problemerne med den vederlagsfri fysioterapi fortsætter

Flere patienter får af økonomiske hensyn ikke den vederlagsfri fysioterapi, som de har fået ordineret. Patienterne bliver derfor sorteper i en ordning, hvor der ikke er faglige retningslinjer, men kun økonomi til at holde kvaliteten oppe på et minimum, skriver Thorkild Olesen og Klaus Lunding.

Som minimum skal der oprettes en venteliste til patienter, som har fået ordineret vederlagsfri fysioterapi,&nbsp;skriver Thorkild Olesen og Klaus Lunding.<br>
Som minimum skal der oprettes en venteliste til patienter, som har fået ordineret vederlagsfri fysioterapi, skriver Thorkild Olesen og Klaus Lunding.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Klaus Lunding
Thorkild Olesen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I september sendte Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer et brev til sundhedsministeren, KL, RLTN og Danske Fysioterapeuter for at gøre opmærksom på, at flere patienter ikke får den vederlagsfri fysioterapi, som de har fået ordineret. Problemerne er opstået som følge af den økonomiske ramme for ordningen, som ligger i overenskomsten mellem KL og Danske Fysioterapeuter.

Vederlagsfri fysioterapi er lægeordineret og i mange tilfælde uundværlig og livsnødvendig behandling for en række patienter. Derfor er det ikke acceptabelt, hvis patienterne på grund af økonomi ikke har adgang til den behandling, som lægen har ordineret.

I løbet af efteråret har vi holdt møde med både KL og Danske Fysioterapeuter for at understrege, hvor store konsekvenser det økonomiske tovtrækkeri har for patienterne.

Det blev understreget på et samråd i Sundhedsudvalget om vederlagsfri fysioterapi, at området er overladt til sig selv.

Thorkild Olesen og Klaus Lunding, hhv. formand for Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter

Men der er fortsat stor uklarhed om konsekvenserne af den økonomiske ramme blandt parterne – og dermed usikkerhed hos behandlere og patienter om omfang og adgang til behandling.

Patienter får fortsat skåret i deres behandling

En ny rundspørge blandt vores medlemsforeninger viser desværre, at der stadig er problemer med ordningen. Flere foreninger kan fortsat melde om patienter, som har fået skåret i deres træning uden faglig begrundelse. Der er også eksempler på, at patienter er begyndt selv at betale for deres fysioterapi, fordi de ellers ikke kan få den behandling, de har behov for.

Samtidig blev det understreget på et samråd i Sundhedsudvalget om vederlagsfri fysioterapi, at området er overladt til sig selv – uden nødvendig transparens og uden viden om kvalitet og praksis. Blandt andet kom det frem, at der ikke er overblik over, hvor lange ventelisterne er og dermed om patienterne har adgang til behandling. Derudover kunne sundhedsministeren ikke give et klart svar på, hvor patienter kan klage, hvis de ikke får behandling.

Det blev samtidig understreget, at patientbehandlingen med den nuværende ordning skal tilpasse sig økonomien i aftalen – for eksempel ved at omlægge individuel behandling til holdtræning, hvis man begynder at nærme sig den kollektive økonomiske ramme.

Patienterne bliver med andre ord sorteper i en ordning, hvor der ikke er faglige retningslinjer, men kun økonomi til at holde kvaliteten oppe på et minimum. Det skal der selvfølgelig rettes op på!

Behov for monitering af aktivitet og kvalitet

I dag bliver der holdt øje med antallet af behandlinger, men der er ikke tilstrækkelig transparens til at give indblik i kvaliteten af behandlingerne og i variation af behandlingsintensiteten i løbet af året.

Der skal være tilstrækkelige midler i ordningen til at understøtte det faglige behov, der er.

Thorkild Olesen og Klaus Lunding, hhv. formand for Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter

Det gør det meget vanskeligt at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle ydelsen. Samtidig er der ingen, der registrerer, hvis en patient bliver afvist på grund af kapacitetsudfordringer. Det bliver altså op til patienten selv at finde en ledig behandler – og der er ingen sikkerhed for at det lykkedes. For ingen har overblikket over, hvor patienten skal gå hen.

Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer mener derfor, at der skal arbejdes på bedre rammer for ordningen med vederlagsfri fysioterapi.

Der skal være bedre muligheder for kvalitetssikring, der skal være monitorering af aktiviteten i den vederlagsfri fysioterapi, og der skal være tilstrækkelige midler i ordningen til at understøtte det faglige behov, der er. Det skal sikre, at ydelsen ikke er afhængig af en økonomisk ramme, men af patienternes behov for vedligeholdende træning.

Tid er et kvalitetskriterie

Som minimum – og som det første skridt i en monitorering af kvaliteten i behandlingen – skal der oprettes en venteliste. For mange patienter i tilbuddets målgruppe er tid nemlig et direkte kvalitetskriterie.

Endelig bør det indgå i modellen, at patienter skal have en faglig begrundelse, hvis de får en ændring i deres træningsintensitet, eller hvis de for eksempel flyttes fra individuel træning til holdtræning. Det skal give sikkerhed for, at ændringen ikke sker på bekostning af det faglige behov.

En model for kvalitet og monitorering af ydelserne er en forudsætning for, at problemet med ordningen ikke fortsætter. Derfor håber vi, at parterne sammen med sundhedsministeren vil se nærmere på en videreudvikling af kvalitetssikringen i den vederlagsfri fysioterapi.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thorkild Olesen

Formand, Danske Handicaporganisationer, næstformand, Det Centrale Handicapråd
cand.mag. i historie og religionsvidenskab (Aarhus Uni. 2005)

Klaus Lunding

Formand, Danske Patienter
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1984)