Diabetesdirektør: Derfor kræver sundhedsaftaler brugerinddragelse

DEBAT: Hvis sundhedsaftalerne skal have den ønskede effekt, skal de skabe værdi for brugerne. Det kræver, at brugerne bliver involveret i alle dele af aftalerne lige fra organisatoriske beslutninger til den praktiske hverdag, skriver Allan Flyvbjerg. 

Af Allan Flyvbjerg
Direktør og klinisk professor, Steno Diabetes Center Copenhagen

Giver det værdi for brugerne i hverdagen? Dette simple spørgsmål kan give svaret på, om sundhedsaftalerne er effektfulde eller ej.

Det positive svar kræver brugerinddragelse, og på det område er der allerede mange gode og fremsynede initiativer i gang, der tager borgere med én eller flere sygdomme og deres pårørende med i beslutninger om behandlingsforløb.  

Fire konkrete initiativer 
Selv om gode initiativer er i gang, må vi konstant have øje for, om vi kan gøre det endnu bedre – særligt når det kommer til effekten, nemlig i den konkrete hverdag for brugeren.

På Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har vi en ambition om at udvikle fremtidens brugerinvolverende behandlings- og forebyggelsesmetoder.

Vi vil gøre systematisk brugerinvolvering til en del af SDCC’s identitet, og vores indsats kan deles i fire konkrete initiativer, hvor vi ønsker at ændre kultur, organisation og praksis:

1. Skab en brugerinddragende organisation
På SDCC har vi indledt et selvstændigt program for brugerinddragelse.

For at ændre organisationskulturen og dermed tilgodese alle brugere målrettes aktiviteter først ledelsen og ansatte ved SDCC.

Herefter kan programmet udbredes til sundhedsprofessionelle i Region Hovedstaden, kommuner, praksissektoren samt beslutningstagere.

Målet er at få brugerinddragelse ind i alle beslutninger i organisationen inklusiv en omfattende evaluering af, hvorvidt og hvordan brugerinvolvering er den mest effektive tilgang at anvende inden for forebyggelse og behandling af diabetes.

2. Planlæg de fysiske rammer efter brugernes ønsker og behov
Nye initiativer og nybyggerier giver oplagte muligheder for tage brugerne med på råd fra startfasen.

På SDCC har vi arbejdet med brugernes rejse igennem det kommende SDCC ved Herlev Hospital.

I det nuværende hospital er der gennemført interview med personalet, brugerne er blevet observeret, og både brugere og pårørende er interviewet om oplevelser og udfordringer ved den nuværende ’brugerrejse’.

Det har klarlagt en række behov, der har dannet baggrund for designprincipper af det nye byggeri. Principperne giver brugerne overblik og kontrol over deres eget forløb, og ventetiden er reduceret eller erstattet af værdifuld tid.

Desuden er der taget højde for den ressourcestærke bruger, der kan klare sig selv, og der er lavet forslag til gode forløb for de brugere, der har behov for assistance fra personalet.

3. Brug brugernes input til at skabe individuelle behandlingstilbud
Patient Reported Outcomes (PRO-data) kan blive en unik mulighed for at skræddersy og tilrettelægge behandlinger individuelt efter den enkelte brugers behov.

Nationalt er der et arbejde i gang med at udvikle og implementere PRO-data inden for diabetes, hvor fokus er at understøtte det tværsektorielle samarbejde og sikre sammenhænge for personer med diabetes.

SDCC og Københavns Kommune har allerede indgået en samarbejdsaftale og er klar til at gå i gang med at anvende PRO-data, når resultaterne af det nationale arbejde er klar.

Målet er at bruge PRO-data og brugerinddragelse til at udvikle individuelle behandlingstilbud og støtte personer med diabetes i bedst muligt at varetage deres sygdom.

4. Spørg brugerne ofte og spørg mange
Hvis brugerinddragelsen skal være smidig og kunne bruges i det daglige, kræver det let adgang til brugerinput.

På SDCC er vi derfor ved at oprette både et brugerråd og et brugerpanel.

I brugerrådet skal 10-15 brugerrepræsentanter være med til at sætte dagsordenen på SDCC ved at inspirere og give input til udvikling, komme med forslag til konkrete forbedringer og foreslå nye indsatsområder.

Brugerpanelet bliver bredt sammensat og kommer til at bestå af op mod 500 brugere, der kan arbejde agilt og rådgive ad hoc om specifikke temaer.

Målet er, at vi inden for alle dele af diabetesbehandlingen og i både store og små afgørelser hurtigt får brugernes behov med ind i opgaveløsningen.

Sundhedsaftaler får værdi
Tilsammen omfatter de fire områder alle dele af organisationen og hverdagen, og de er alle væsentlige, hvis brugerne for alvor skal inddrages.

Det kræver mod, nytænkning og initiativ – men til gengæld giver det også sundhedsaftaler, der i praksis er af værdi for brugerne.

Forrige artikel Overlæger: Pas på den patientansvarlige læge Overlæger: Pas på den patientansvarlige læge Næste artikel KL: Det nære sundhedsvæsen er stadig mere drøm end virkelighed KL: Det nære sundhedsvæsen er stadig mere drøm end virkelighed