(Foto: colourbox)

Dibbern: OECD-rapport blev misbrugt

13. juni 2013 kl. 3:00
KONFLIKT: PLO's formand, Henrik Dibbern, anklager regeringen og regionerne for at misbruge bestilt OECD-rapport til indgrebet i almen praksis. Krag afviser: Idéen til rapporten kom fra OECD selv.
| Flere

Forårets rapport fra OECD om det danske sundhedsvæsen blev misfortolket af regionerne og regeringen for at begrunde et lovindgreb mod almen praksis. Samtidig er timingen for offentliggørelsen af OECD-rapporten mistænkelig tæt på regeringens indgreb.

Sådan lyder nogle af de bredsider, som PLO's formand Henrik Dibbern sender af sted. Det sker, samtidig med at man i en artikel i Ugeskrift for Læger har kunnet læse, at regeringen og regionerne betalte 750.000 kroner for at få OECD-rapporten udarbejdet. Læs artiklen her

OECD-rapporten kom i april med anbefalinger til forbedring af hele sundhedsvæsnet, herunder almen praksis. Og friske øjne på sundhedsvæsnet er som udgangspunkt godt, mener Henrik Dibbern. Læs rapporten her.

"Det er fornuftigt at få nogen udefra til at se på sundhedsvæsnet. Men når man ser, hvordan regionerne og regeringen bruger rapporten, så tager det en drejning, hvor man bliver i tvivl om den ærlige hensigt," siger Henrik Dibbern.

Hans mistanke bestyrkes af, at rapporten første gang bliver omtalt i Altinget.dk og på Danske Regioners hjemmeside den 16. april.

LÆS: OECD retter hård kritik mod almen praksis

Det er to uger før, regionerne opsagde overenskomsten med PLO, hvor sundhedsminister Astrid Krag (SF) også offentliggør det lovforslag, der skal forhindre en konflikt mellem regionerne og almen praksis.

Han mener også, at rapportens positive vurderinger af almen praksis er blevet nedtonet af Danske Regioner ved rapportens offentliggørelse 16. april.

Dibbern: Ingen anbefalinger om lovindgreb
I OECD-rapportens anbefalinger mener han samtidig heller ikke, at der er dækning for regeringens begrundelser for regeringsindgrebet, der skal give regionerne markant mere styring og indsigt i de aktiviteter, der foregår i almen praksis.

"I rapporten nævnes der ikke, at der er behov for lovgivning. Men i regeringens lovforslag bag indgrebet skriver ministeren, som om at Rigsrevisionen, rapporten om evalueringen af kommunalreformen og OECD-rapporten anbefaler dette," siger Henrik Dibbern.

LÆS: PLO: OECD-rapport er ensidig 

Han er dog enig i OECD's anbefalinger om, at almen praksis skal moderniseres.

"Men vi mener jo, at det skal ske, ved at man styrker almen praksis ressourcemæssigt og ved forhandling," siger Henrik Dibbern.

Han giver regionerne ansvaret for, der ikke er blevet fundet en forhandlingsløsning fra forhandlingernes start i september 2012 til regionernes opsigelse af overenskomsten cirka seks måneder senere.

Rapporten har meget ros til det danske sundhedsvæsen, heriblandt også almen praksis. Men almen praksis vækker særlig bekymring, hedder det i rapporten, der anbefaler en gennemgribende modernisering af primær sektor, herunder almen praksis.

Ens kritik fra forskellige parter
I løbet af det seneste år er der kommet kritik eller anbefalinger - med store ligheder - rettet mod almen praksis fra henholdsvis Rigsrevisionen, Statsrevisorerne, udvalget, der evaluerede kommunalreformen, og senest OECD. Fælles har været, at deres konklusioner og anbefalinger har ligget i tråd med de krav og ønsker, som regionerne havde i de nu sammenbrudte forhandlinger om almen praksis.

Henrik Dibbern synes, regionernes og regeringen misbruger rapporterne ved at koble konklusionerne.

"De overfortolker rapporternes konklusioner og siger så, der kan I se, hvor meget kritik der er af, at lægerne i dag har indflydelse på deres arbejdsopgaver," siger Henrik Dibbern.

Udover at han ikke mener, at rapporterne kan begrunde, at regeringen laver et lovindgreb, slår han også som tidligere fast, at han mener, at Rigsrevisionen, Statsrevisorerne, evalueringsudvalget og OECD tager fejl i deres kritik på en lang række områder.

LÆS: Rigsrevisorer kræver bedre styr på 13 mia. 

At kritikken og udpegningen af problemerne fra de fire forskellige parter er ens, har en naturlig forklaring, mener han.

"De tre rapporter er udarbejdet på samme måde. I hver fald ved at man primært har talt med myndighederne om, hvordan de mener, verden og almen praksis hænger sammen. Og så er det jo ikke så underligt, at de når frem til det samme," siger Henrik Dibbern.

Han oplyser selv, at OECD har talt med menige alment praktiserende læger i deres research til rapporten. Lægeforeningen, som PLO er en del af, er også blevet konsulteret i processen med OECD-rapporten.

"Men de har ikke brugt nogen autoritative kilder fra almen praksis, og samtidig er det også dybt underligt, at de ikke har ønsket at tale med PLO, som jo er forhandlingsorganisationen," siger Henrik Dibbern.

Krag: OECD, kom til os
Sundhedsminister Astrid Krag (SF) synes samlet set, at Henrik Dibberns kritik af OECD-rapporten er langt ude.

"Man kan godt bestille en analyse, men man kan ikke få en international uafhængig organisation som OECD til at konkludere noget, som organisationen ikke står inde for, skriver Astrid Krag og fortsætter:

"Det er ikke første gang, at PLO's formand mener, at uafhængige institutioner laver bestillingsarbejde. Det sagde han også om Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne. Så jeg synes ærlig talt, at kritikken taler for sig selv."

Hun oplyser, at OECD kontaktede Sundhedsministeriet i 2011. OECD havde planer om at udgive en ny serie af analyser, der analyserede medlemslandenes sundhedsvæsner mod betaling.

"Vi indledte dialogen med OECD længe før sammenbruddet i forhandlingerne mellem PLO og regionerne om en ny samarbejdsaftale," skriver Astrid Krag i et svar til Altinget.dk.

Hun afviser også, at rapporten bevidst blev offentliggjort tæt på regionernes opsigelse af overenskomsten og præsentationen af regeringens indgreb.

"Rapporten fra OECD blev offentliggjort i forbindelse med et større seminar om kvalitetsindsatsen i det danske sundhedsvæsen," skriver Astrid Krag. 

Regeringen ventes at få vedtaget sit indgreb i almen praksis 27. juni. To dage efter skal man i PLO beslutte om, de praktiserende læger samlet set skal opsige samarbejdet med det offentlige.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK