Flertal vil fjerne Heunickes vidtgående beføjelser med ny epidemilov

EPIDEMILOV: Epidemier skal håndteres sundhedsfagligt, og hvis regeringen vil gå længere end myndighederne, skal den skaffe flertal i Folketinget. Det mener ordførere forud for forhandlinger om en ny epidemilov. Flere vil have epidemikommissionerne tilbage.

Sundhedsmyndighederne skal have noget af magten tilbage, når det kommer til håndteringen af en epidemi. Det mener en række sundhedsordførere op til forhandlinger om en ny epidemilov fredag.

"En epidemi skal kunne håndteres sundhedsfagligt i lighed med alle mulige andre sygdomme," siger Per Larsen (K).

Han bakkes op af Martin Geertsen (V):

"Vi skal have afpolitiseret så meget som muligt, og vi skal ikke igen udstyre en minister med så stor magt i forhold til den enkelte danskers liv og levned," siger han.

Samtlige partier i Folketinget vil fratage sundhedsminister Magnus Heunicke (S) de vidtgående beføjelser, han blev udstyret med, da en ny epidemilov blev stemt igennem som en hastelov sent om aftenen den 12. marts.

Magten skal i stedet tilbage til Folketinget, og der skal være klare skillelinjer mellem sundhedsfaglighed og politik.

"Vi ønsker en epidemilov, hvor man sikrer, at man baserer sig på sundhedsfaglighed, men selvfølgelig med mulighed for at gå længere politisk. Men det skal være et folketingsansvar frem for et ministeransvar,” siger Peder Hvelplund (EL). 

Stinus Lindgreen (R) vil have en lov, der sikrer åbenhed om beslutningerne:

"Det har under epidemien ofte været svært at se, om der lå en sundhedsfaglig anbefaling bag de forskellige indgreb, og det skal stå helt klart. Det har på mange måder været et uskønt forløb," siger han.

Tvang er blevet lettere
Folketingets sundhedsordførere mødes fredag morgen for at forhandle om en ny epidemilov.

Mens der er bred enighed om at fjerne sundhedsministerens beføjelser, står det mindre klart, hvilken rolle sundhedsmyndighederne skal spille i en ny lov.

Hvor Sundhedsstyrelsen før svingede taktstokken, og fem regionale epidemikommissioner stod for at koordinere indsatsen, er Sundhedsstyrelsen i hasteloven degraderet til en rådgivende funktion. 

I den gamle epidemilov kunne tvangsindgreb for eksempel kun besluttes efter Sundhedsstyrelsens faglige indstilling. I dag kan sundhedsministeren administrativt udmønte tvangsbestemmelser, uanset hvad styrelsen vurderer.

De nu nedlagte epidemikommissioner, der stod for den praktiske koordinering under en epidemi, bestod af politikere og fagfolk. Dem vil flere sundhedsordførere have tilbage, uden dog at komme med bud på organiseringen:

"Vi bør have en gruppe, som kan håndtere en epidemi med sundhedsfagligheden i fokus, men det skal ikke nødvendigvis være fem regionale kommissioner," siger Stinus Lindgreen. 

Sundhedsstyrelsens rolle
Også de øvrige partier ønsker "en form for" epidemikommission tilbage.

Hvem der skal deltage, og hvordan rollefordelingen skal være i en eller flere epidemikommissioner, står åbent. 

"Der skal noget magt tilbage til sundhedsmyndighederne, men jeg er ikke sikker på, at den alene skal ligge hos Sundhedsstyrelsen," siger Peder Hvelplund.

Han peger på notater og udtalelser, der har afsløret uenighed mellem Sundhedsstyrelsen og Seruminstituttet under coronakrisen.

"Sådan noget er med til at så tvivl om anbefalingerne. Så jeg tror, vi skal have en bredere kreds, der skal stå for den sundhedsfaglige rådgivning," siger han.

Også SF ønsker en bredere myndighedsgruppe:

"Vi vil gerne have flere forskellige styrelser og kompetencer med ind i kontrolrummet," siger Kirsten Normann Andersen (SF).

Martin Geertsen mener, der er fordele ved at sætte Sundhedsstyrelsen for bordenden:

"Fordelen er, at det ligger i Sundhedsstyrelsens opdrag også at inddrage afledte effekter på sundheden, så der er en proportionalitet i de indgreb, man kommer med. Der kan jo godt være initiativer, der ud fra en epidemiologisk logik virker fornuftige, men som indebærer andre negative konsekvenser for sundheden," siger han.

Presset til forhandlingsbordet
En ny epidemilov skal erstatte den nuværende hastelov, når den bortfalder i marts 2021 som konsekvens af en solnedgangsklausul.

Før sommerferien pressede et flertal i Sundhedsudvalget på for at tvinge ministeren til at indkalde til forhandlinger nu frem for at vente, til loven skal evalueres i november.

Flertallet kom i stand, da Radikale Venstre gik sammen med blå blok om en såkaldt beretningstekst, der åbner for, at Folketingets partier løbende kan fremsætte beslutningsforslag og fratage sundhedsministeren magt.

"Det er vigtigt at komme i gang, så vi kan nå en grundig proces inden marts," siger Stinus Lindgreen.

Vi står midt i en opblussen af smitten. Er det ikke lidt for tidligt?

"Nej, vi mener, det er et godt tidspunkt, også for at diskutere, hvilke beføjelser der stadig ligger i ministeriet. Magnus kan jo indføre et forsamlingsforbud på to personer i morgen, og det er svært at forestille sig, at det skulle blive nødvendigt." 

Enhedslisten vil også se på, om nogle af sundhedsministerens beføjelser går for vidt:

"Der er nogle ting omkring tvangsbehandling, tvangsisolation og tvangsvaccination, som vi skal have kigget på. For de er ude af proportioner, også i forhold til den nuværende situation," siger Peder Hvelplund.

Han ser Venstres forslag om at sende politiet ud til smittede for at sikre sig, at de isolerer sig, som et skrækeksempel:

"Det viser, at når der eksisterer sådan nogle vidtgående muligheder, så vil der være reaktionære kræfter, der vil bruge dem," siger han.

Martin Geertsen mener imidlertid ikke, at Venstres forslag er ude af proportioner:

"Vi har fået oplyst, at der har været fem påbud siden marts, så der er i hvert fald nogle, som ikke kan finde ud af at isolere sig," siger han.

Forrige artikel Sundhedsministeren opruster sit beredskab mod corona Sundhedsministeren opruster sit beredskab mod corona Næste artikel Nedslag i coronapressemødet: Nedslag i coronapressemødet: "Der er ganske enkelt for mange med ikke-vestlig bagrund, som er smittet"
Medicinalindustrien og EU i historisk pokerspil om vaccinemilliarder   

Medicinalindustrien og EU i historisk pokerspil om vaccinemilliarder   

GIGANT-HANDEL: Hele verden skriger på coronavacciner. Men hvordan sikrer man sig, at medicinalindustrien ikke tager ågerpriser for vacciner, der måske ikke engang virker? Altinget har talt med danskeren blandt de 29 embedsmænd, der med 20 milliarder i baghånden forhandler vaccineaftalerne hjem på Danmarks og EU’s vegne.