Forbrugerrådet svarer tandlæge: Vi udfører ikke "politisk bestilt arbejde"

REPLIK: Forbrugerrådet Tænk er ikke styret af Moderniseringsstyrelsen, som en tandlæge påstår i Altinget. Når vi laver oplysning til forbrugerne om prisstigninger hos tandlæger, er det ikke anderledes, end når vi skriver om banker eller andre brancher, skriver Vagn Jelsøe fra Forbrugerrådet.

Af Vagn Jelsøe
Vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk

Tandlæge Mads Bundgaard skrev 24. oktober i Altinget, at Forbrugerrådet Tænk er blevet misbrugt i bestilt politisk arbejde, og at det er Moderniseringsstyrelsen, der står bag.

Sagen handler om, at vi her i sensommeren 2018 har gjort en indsats for at aktivere forbrugerne og få dem til at interessere sig for priserne på tandlægeydelser, før de bliver behandlet. Vi har oplyst forbrugerne, hvor de kan finde priserne, samt at priserne er steget voldsomt, og at det nytter at forhandle om prisen.

En formidlingsindsats, der er naturlig for os som forbrugerorganisation og svarer fuldstændigt til, hvad vi har gjort for eksempel om valg af banker og på andre markeder.

Spændes ikke for politisk vogne
Lad mig slå helt klart fast, at forsøg på at spænde Forbrugerrådet Tænk for en bestemt politisk vogn ville blive afvist blankt. Vi har ikke på noget tidspunkt direkte eller indirekte modtaget opfordringer fra hverken det ene eller andet ministerium til at føre kampagner for en bestemt dagsorden.

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig, privat organisation, der selv fastlægger, hvad vi arbejder med forbrugerpolitisk. Men vi er da glade for, at sundhedsministeren har bakket op om vores indsats.

Vi har viderebragt den pris, som forbrugerne præsenteres for, når de skal betale regningen for tandbehandlingen, og sammenholdt den med den almindelige prisudvikling i samfundet. I lighed med Tandlægeforeningen kritiserer Mads Bundgaard, at vi har valgt at sammenligne udviklingen i tandlægepriserne med det almindelige forbrugerprisindeks i stedet for at sammenligne med prisudviklingen for tjenesteydelser.

Sammenligning er let forståelig og relevant
Vi tog udgangspunkt i en nyhed om prisstigninger, fordi vi gerne ville åbne forbrugernes øjne for, at de skal interessere sig for tandlægepriserne, fordi der er noget at komme efter. En sammenligning med forbrugerpriser er let for en almindelig forbruger at forholde sig til.

Vi blev inspireret af en nyhed i foråret fra Danmarks Statistik, der syntes, at det var en relevant sammenligning, hvis man skulle have et indtryk af udviklingen. Og når Danmark Statistik mente, at det var interessant, at tandlægepriserne var vokset markant mere end de almindelige forbrugerpriser, lænede vi os med god samvittighed op ad det.

Mads Bundgaard nævner, at tandlægepriserne er steget mere i både Sverige og Norge. Også her er det værd at bemærke, at Danmarks Statistik i deres nyhed om tandlægepriserne valgte at se på udviklingen i hele Europa, hvor tandlægepriserne er steget mindre end i Danmark. Jeg tror i øvrigt, at de fleste indbyggere i Øresundsregionen er klar over, at det, uanset prisstigninger, fortsat er billigere at få en tandlægebehandling på den anden side af sundet.

Dialog om indhold frem for krig mod statistik
Men egentlig synes vi, at det er ærgerligt, at Tandlægeforeningen har valgt at gå i krig mod Danmarks Statistiks prissammenligninger i stedet for at gå i dialog med os om det indholdsmæssige. For selve størrelsen af prisstigningerne har faktisk ikke været vores hovedfokus.

Vi havde hellere vejledt forbrugerne i, hvordan de kunne vælge en tandlæge ud fra kvaliteten, og ikke kun ud fra prisen. Men denne mulighed findes ikke i dag. Og desværre har Tandlægeforeningen også været meget afvisende over for vores ønske om at finde kvalitetskriterier, som kunne bruges, når man skal vælge tandlæge.

Vi har aldrig haft tanker om at udføre et angreb på den danske tandlægestand, og vi har naturligvis aldrig indgået nogen pagt med hverken ministerier eller styrelser rettet mod tandlæger.

Forholder sig ikke til velfærdsydelser
Mads Bundgaard efterlyser, at vi i stedet interesserer os for størrelsen af de offentlige tilskud til tandlægebehandlinger. Det er en helt relevant diskussion at rejse, men det er ikke noget, Forbrugerrådet Tænk går ind i. Vi forholder os principielt ikke til velfærdsydelser.

Vi ser det som vores opgave at klæde forbrugerne på til at agere på markedet, som det ser ud i dag. Det andet er en politisk diskussion, der hører til i Folketinget.

Lad mig endelig slå fast, at Forbrugerrådet Tænk er helt enige i, at det er vigtigt med god tandsundhed i Danmark. Det er netop derfor, det er væsentligt, at forbrugerne ikke oplever tandlægepriser som et "tag selv"-marked, men at de kan gennemskue priserne.

Forrige artikel Debat: Giv alle faggrupper i ældreplejen efteruddannelse og personlig udvikling Debat: Giv alle faggrupper i ældreplejen efteruddannelse og personlig udvikling Næste artikel DSAM: Fortrolighed mellem læge og patient er vigtigere end andre interesser DSAM: Fortrolighed mellem læge og patient er vigtigere end andre interesser
Covid-19 bremser kampen for at udrydde AIDS

Covid-19 bremser kampen for at udrydde AIDS

VERDENSMÅL: FN forventer, at langt flere vil dø af AIDS i 2020 som følge af fokus på Covid-19-pandemien. Manglende diagnostik og dårligere adgang til behandling svækker håbet om at nå verdensmålet om at udrydde AIDS inden 2030.