Forfatter: Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken

DEBAT: Den offentlige sagsbehandling og sociale sikring skal anerkende dokumenteret sygdom og deraf følgende nedsat funktionsniveau. Lægernes vurdering må ikke ignoreres, skriver Lisbeth Riisager Henriksen.

Af Lisbeth Riisager Henriksen
Cand.mag. og forfatter

I de senere år har den sociale sikring af borgere med dokumenteret sygdom og deraf følgende nedsat funktionsniveau været placeret under Beskæftigelsesministeriets ressort. 

Daværende beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) tog ved sin tiltrædelse i sommeren 2015 det sidste skridt ved også at placere lovgivningen om førtidspension herunder frem for som tidligere under Socialministeriet.

Men rent ideologisk trængte det beskæftigelsespolitiske paradigme allerede stærkt igennem under daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) fra 2012 og frem i forbindelse med hendes reformer af lovgivningen om førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp, herunder indførelsen af ressourceforløbet og paradigmet derom. 

Det har været til meget stor skade for mange af de mennesker, som er blevet ramt af lovgivningen og den forvaltningspraksis, som er fulgt i kølvandet herpå.

Lægers vurdering bliver ignoreret
Der er alt for mange eksempler på, at man forsøger at udvikle arbejdsevne hos dokumenteret svært syge borgere, at der alene fokuseres på en hypotetisk restfunktion, og at disse menneskers helbredstilstand forværres yderligere alene som følge af sagsbehandlingen.

Når de faglige skøn fra patientens egne læger ikke vægtes så højt eller direkte ignoreres i vurderingen af borgeres sager, så taber disse borgere sikkerheden for at blive behandlet værdigt og retfærdigt af samfundet, det vil sige sikkerheden for, at der bliver taget tilstrækkelige hensyn til deres helbredsproblemer og de hermed relaterede omstændigheder, som påvirker funktionsevnen.

Presset på det lægelige skøn og presset på patientens rettigheder og retssikkerhed er to sider af samme sag.

Det er uretfærdigt og uværdigt at behandle mennesker med kroniske sygdomsproblemer eller andre varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser med samme alen som folk, der alene har ledighedsproblemer.

Og det er kontraproduktivt og nedbrydende for dem at gennemgå beskæftigelsespolitiske foranstaltninger, der trodser lægelige vurderinger om, at for eksempel et ressourceforløb er kontraindiceret og kan være helbredsskadeligt. 

Det ville i øvrigt også spare samfundet for betydelige udgifter til sundhed og beskæftigelse, hvis man respekterede disse menneskers sygdomme og funktionsnedsættelser.

Borgerforslag på vej
I dag bruger beskæftigelsessystemet alene mange milliarder kroner årligt på meningsløse og potentielt helbredsskadelige aktiviteter, som kun gavner konsulentindustrien.

Sundhedssystemet bruger ligeledes mange midler på at rette op på beskæftigelsessystemets skader og på at skrive attester, som man ikke læser i beskæftigelsessystemet. 

På den baggrund har jeg, sammen med otte andre, stillet følgende borgerforslag:

 • Den offentlige sagsbehandling og sociale sikring af borgere med dokumenteret sygdom og deraf følgende nedsat funktionsniveau bør flyttes over i social- og sundhedspolitikkens ressort.
 • Sagsbehandlingen skal anerkende dem som værende syge og respektere deres helbredsmæssige begrænsninger, herunder tage værdige hensyn til deres helbredsproblemer og andre hermed relaterede omstændigheder, som påvirker funktionsevnen.
 • Det indebærer, at lovgivningen skal genindføre anerkendelse af den lægefaglige dokumentation fra patientens egne læger og af lægernes faglige skøn som en afgørende og helt central del af sagsbehandlingen og arbejdet med at hjælpe syge på kanten af arbejdsmarkedet.
 • De læge- og sundhedsfaglige skøn fra patientens egne læger skal gives forrang over beskæftigelsespolitiske prioriteringer og have størst vægt i den samlede politik og forvaltning. Andenhåndsvurderinger gjort af læger, der som konsulenter for kommunen alene udøver deres skøn på baggrund af de vurderinger, der er gjort af de læger, der har undersøgt borgeren, må aldrig have forrang i forhold til de vurderinger, der er gjort af læger, der faktisk har undersøgt borgerne og kender deres historie.

Forrige artikel Sundhedsstyrelsen: Derfor skal vi satse på forebyggelse Sundhedsstyrelsen: Derfor skal vi satse på forebyggelse Næste artikel KL: Børn og unge med psykiske diagnoser skal have bedre tilbud – ikke flere KL: Børn og unge med psykiske diagnoser skal have bedre tilbud – ikke flere
 • Anmeld

  Lena Dahl Møller

  Skriv under på borgerforslaget!!!

  Endnu en gang utrolig gode pointer hele vejen igennem artiklen fra Lisbeth Riisager Henriksen - pointer der desværre også vidner om en meget trist og tragisk udvikling, hvor syge udsættes for en behandling, der er direkte at sammenligne med tortur. Vi har mennesker, der dør i det her system, som følge af at syges diagnoser fuldt ud bevist ignoreres og underkendes igennem hele sagsbehandlingen. Det er mig ubegribelig at det tilsyneladende blot accepteres af hele den danske befolkning. Skriv under på borgerforslaget - også selvom du ikke er syg. Det kan jo blive dig eller dine i morgen..

 • Anmeld

  Kirsten

  Skriv under på borgerforslag

  Det er igen en spot on skrivelse af Lisbeth, og et så vigtigt borgerforslag.

  Alle kan rammes af dette, hvis de bliver alvorligt syge.
  Alle...
  Også dem der tror de er sikret og vil få anstændig behandling i systemet.
  Det virker ikke længere, alt er vendt til kassetænkning i kommunerne... Til stor skade for syge, handicappede og døende borgere, og folk ruineres økonomisk i dette system, samtidig bliver de mere syge af den sagsbehandling der foregår.

  Lægers erklæringer ignoreres fuldstændig på jobcentrene.

  Alvorlige sygdomme ignoreres, og syge mødes med mistro og nedladende behandling.

  Sanktioner hvis de er for syge til at møde op på jobcentret...

  Det er så rystende hvad der foregår mod syge borgere overalt på jobcentrene i Danmark.

  Så, få skrevet under på dette borgerforslag... Og andre lignede tiltag for at få stoppet mishandling af syge på jobcentrene.

 • Anmeld

  Henriette Andersen

  Ubegribeligt at vores samfund er blevet så ufølsomt.

  Hvis du skulle blive alvorligt syg, så skal du gå præcis det samme sted hen og bede om hjælp, som hvis du skal have et nyt job.

  Er det rimeligt ?

  Syge mennesker skal ikke være i Jobcentrene.
  De skal ud af beskæftigelsespolitiken.
  Syge have omsorg og tryghed, -ikke pisk.

  Skriv under på borgerforslaget om at syge borgere skal ud af beskæftigelsespolitikken, inden det bliver dig eller en af dine kære, næste gang.
  Kan findes flere steder på Facebook.
  Eller under Borgerforslag.dk

  Det sker ikke kun for naboen.
  Det kan ske for dig i morgen.

  Kan kun advare den arbejdende del af befolkningen om de uhyrligheder, syge borgere bliver udsat for af Jobcentrene. Det er ofte af såkaldte sagsbehandlere, der kun har fået et 6 ugers kursus.
  Det er hvad der bydes meget syge borgere i Danmark.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Fagbevægelsen har stået på den forkerte side

  Det har altid undret mig hvorfor man ikke angriber sagen juridisk i stedet for blot at appellere til den gode vilje.

  Når man afviser lægeerklæringer er der tale om at man anklager den pågældende læge for dokumentfalsk. Hvorfor indgiver man ikke politianmeldelse?

  Det burde kommunen jo gøre når de afviser lægeerklæringen. Men når kommunen ikke vil må fagforeningen eller uafhængige rådgivere hjælpe borgeren med at indgive anmeldelse.

  Fagbevægelsen burde trække sine medlemmer ud af behandlingen af disse afskyelige forløb. Når de ikke gør og har gjort det bør de sættes i offentlig gabestok. Fagbevægelsen har kørt et forargeligt socialt friløb og det bør de bøde for.

 • Anmeld

  Henrik Skovmand · Analytiker

  Kynisk afstandtagen til borgere i nød!

  Bureaukratiet og den offentlige "industri" svulmer op som aldrig før. Alene den måde det offentlige system betragter os "borgere" som om de selv er en ophøjet race. Mennesker der for kortere eller længere tid bliver syge eller ledige degraderes til B-borgere. Druknes i lovgivning for slet ikke at tale om en kontrol der ville have fået Georg Orwell til at sige at selv hans værste forudanelser om et totalitært samfund blegnede i forhold til nutidens behandling af borgere i nød i Danmark.

 • Anmeld

  Lars Vestergaard · pens

  godt forslag husk internet-adresse

  Husk i al omtale at linke til:
  Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken ID: FT-00638

  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00638

 • Anmeld

  N. Øljøh Kireh

  Hurra for Lisbeth Riisager Henriksen m fl.


  Næste skridt må være at man ikke skal nedbrydes fysisk, psykisk eller socialt for at opnå SOCIAL SIKRING.

  Social sikring bør ikke være afhængig af sygdomme og lægevuderinger og den industri de er håndlangere for!

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger

  GODT brølt, Lisbeth Riisager Hendiksen

  Velargumenteret og sobert. Godt oplæg til underskriftindsamling.
  Det er og har været så krænkende for vores allesammens retssikkerhed, at Regering og Folketing ikke har sørget for fluks at rette op på tingeneskrænkende tilstand.
  Som borger og vælger kan jeg kun sige UNDSKYLD til alle Jer, der har været udsat for de primitive og uhensigtsmæssige forløb.
  Iler selvfølgelig med at skrive under...og takker for initiativet.

 • Anmeld

  Kristian Hansen · Gøldsrådgiver

  Et godt forslag som man bør arbejde mrd

  Jeg arbejder med socialt udsatte under KFUM s sociale arbejde.
  Tror det kunne være til stor glæde for både klienter og sagsbehandler.

 • Anmeld

  Anders Beich · praktiserende læge

  Vi kan alle blive syge - og det skal skiftende sagsbehandlere ikke betvivle

  Jeg har som praktiserende læge set mange gange, både i min konsultation og som ledsager ved møder i det kommunale jobcentersystem, hvordan det ødelægger mennekser, at man forsøger at udvikle arbejdsevne hos dokumenteret svært syge borgere. Man leder alt for ofte for længe efter en restfunktion, som ikke har noget med arbejdsmarked at gøre. Jeg har set mange borgere blive mere syge og desværre også en kvinde, som tog sit eget liv, som følge af sagsbehandlingen.
  Derfor har jeg støttet borgerforslaget, og jeg håber at politikerne forstår, ved de mange eksempler som efterhånden har vist sig, at langvarige ressourceforløb i sjældne tilfælde kan udvikle ressourcer eller arbejdevne, men desværre tapper de fleste for de sidste kræfter og selvværd og stresser syge mennesker så deres helbredstilstand forværres yderligere.
  Det er uetisk at gå efter de meget få gevinster, når så mange skal betale med deres helbred, tilværelse og værdighed.

 • Anmeld

  Lisbeth Riisager Henriksen · Cand.mag. og forfatter

  Der er brug for flere støtter til borgerforslaget!

  Der er brug for mange flere støtter til dette borgerforslag, hvis det skal nå igennem til medierne og politikerne.

  Det handler både om at genoprette respekten for patienterne og respekten for lægernes faglighed. Så kom ud af busken, alle jer, der kerer jer om syge medmenneskers forhold nu og i fremtiden og om respekten for lægeprofessionen: Patienter, pårørende, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og alle andre! Uden respekt for lægeattester ER DER INGEN RETSSIKKERHED for syge i systemet.

  Støt borgerforslaget her:
  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00638

  Se også kronikken "Lægefaglige vurderinger bør vægtes højere i socialsager" i Ugeskrift for Læger den 18. maj af Anders Beich og mig:
  http://ugeskriftet.dk/debat/laegefaglige-vurderinger-boer-vaegtes-hoejere-i-socialsager

  Hele kronikteksten kan læses her:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2006634076075273&id=100001860995531