Gigtforeningen: Prioriter muskel- og skeletsygdomme og undgå smertefulde sygdomsforløb

DEBAT: Antallet af mennesker med muskel- og skeletsygdomme vil eksplodere. Derfor bør området være et centralt, forpligtende tema i alle nye sundhedsaftaler, skriver Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen.

Af Mette Bryde Lind
Direktør, Gigtforeningen

Folketinget og Sundhedsministeriet må sørge for, at regioner og kommuner i forbindelse med den næste generation af sundhedsaftaler endelig tager fat på at sikre bedre forebyggelse og behandling for de mange tusinde mennesker med muskel- og skeletsygdomme. Det er på høje tid.

I Gigtforeningen kender vi til talrige eksempler på, at borgerne farer vild mellem hospitalernes behandlende indsatser og kommunernes tilbud inden for sygdomsforebyggelse, genoptræning og rehabilitering.

Når for eksempel hospitalslægen skal henvise eller råde et menneske med kronisk gigtsygdom til, hvad han eller hun skal gøre, er det ofte vanskeligt at finde frem til de kommunale tilbud. De varierer også voldsomt fra kommune til kommune.

Det er et urimeligt pres at lægge på syge mennesker selv at skulle finde vej fra hospitalet til de kommunale indsatser.

Smertefulde og dyre sygdomsforløb kan forhindres
Konsekvensen af de dårlige sammenhænge er, at vi på landsplan ser alt for dårlig effekt af de ydelser, den enkelte modtager. Det giver unødigt mange og lange sygemeldinger og for mange førtidspensioner med tabt produktion og indtægt for samfundet til følge.

Det er frustrerende at være vidne til, når vi nu ved så meget om, hvad der skal til for at hjælpe mennesker med muskel- og skeletsygdomme videre i et liv med bedre livskvalitet og flere muligheder for aktivt at deltage i samfundet.

Derfor bør muskel- og skeletsygdomme være et centralt, forpligtende tema i alle nye sundhedsaftaler. Det er et godt sted at starte, når vi skal forbedre livet for de mange tusinde, der dagligt døjer med smerter, nedsat bevægelighed og sygemeldinger. Men så sandelig også, når vi skal løse samfundets problemer med at holde mennesker aktive og længere på arbejdsmarkedet.

Gigtforeningens klare opfordring til politikere og centrale sundhedsmyndigheder er derfor at gøre opsporing, behandling og rehabilitering af muskel- og skeletsygdomme til et obligatorisk tema i alle regioner i de kommende sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne er et oplagt instrument til at give en bedre, mere ensartet og vidensbaseret indsats i hele landet.

Antallet vil eksplodere
Vi ser ind i en nær fremtid med en sand eksplosion af mennesker med muskel- og skeletproblemer. Tallene taler deres eget sprog. Når vi når frem til år 2050 vil 34 procent flere lide af artrose, 20 procent flere af leddegigt og 18 procent flere af en rygsygdom. Det bliver en enorm byrde for samfundet, hvis vi ikke griber offensivt ind – og det bør gøres nu.

Så kære politikere: Sig nu klart og tydeligt til regioner og kommuner, at der skal være bedre sammenhæng mellem hospitalernes behandling og de kommunale indsatser. De nye sundhedsaftaler er et oplagt sted at begynde.

Forrige artikel Sundhedsdekaner: Genomcenter er vigtigt for fremtidens forskning og patientbehandling  Sundhedsdekaner: Genomcenter er vigtigt for fremtidens forskning og patientbehandling  Næste artikel Ergoterapeuter: Er der reelt frit valg af genoptræning? Ergoterapeuter: Er der reelt frit valg af genoptræning?