Kissmeyer: Regionsvalget er afgørende for vores sundhed

DEBAT: Det er vigtigt at stemme til regionsvalget, for det kan gøre en stor forskel for den enkelte regions sundhedsudfordringer, som i Region Midtjylland blandt andet er psykiatri og kræftbehandling, skriver Carsten Kissmeyer (V), formandskandidat til regionsvalget, Region Midtjylland og nuværende borgmester i Ikast-Brande Kommune.

Af Carsten Kissmeyer (V)
Formandskandidat til regionsvalget, Region Midtjylland og nuværende borgmester i Ikast-Brande Kommune

Jeg stiller op til regionsvalget i Region Midtjylland som Venstres kandidat til regionsformand. Regionsvalget er desværre svært at få frem i vælgernes bevidsthed, det er lidt et paradoks, da regionerne står for driften af samfundets specialiserede sundhedstilbud. Netop det at kunne få behandling, hvis man bliver alvorligt syg, står højt på danskernes ønske til velfærdssamfundet.

Akutberedskab og behandlinger på sygehusene indeholder mange elementer, der ikke kun kan håndteres af vores dygtige faglige specialister. Politikerne er garanter for prioriteringer, der for eksempel sikrer ambulancer, lægebiler og helikoptere også i de tyndere befolkede dele af regionen.

Sundhedsvæsenet giver tryghed og arbejdspladser
Trygheden har en central betydning for bosætning, også hvor der er langt til akuthospitalet. Bosætning i alle dele af regionen er afgørende for for eksempel vores største eksportaktiver som landbrugsprodukter og industriprodukter, der jo i høj grad kommer fra egne af regionen med større afstand til de mest specialiserede hospitaler.

Sundhedsvæsenet er en stor økonomi og mange arbejdspladser. Placeringen af funktioner og arbejdspladser forskellige steder i regionen påvirker den samlede økonomiske aktivitet og jobmuligheder i et større opland til for eksempel et af hospitalerne – det er politik.

Det sammenhængende nære sundhedsvæsen består, ud over hospitaler, af både funktioner hos praksislægerne og kommunerne. Dette samarbejde involverer både kommunalpolitikere og regionspolitikere, der sammen skal sætte rammerne for samarbejdet og hvordan regningen deles – det er også politik. 

Det er min opfattelse, at Region Midtjylland trænger til, at man politisk sætter nogle langsigtede pejlemærker, der både sikrer den mest betryggende behandling og en region i balance, hvor sundhedsøkonomien faktisk også spiller en tung rolle. 

Psykiatri og kræftbehandling er en udfordring i Midtjylland
Aktuelt er Region Midtjylland blandt andet presset på overholdelse af tidsfristerne i kræftpakkerne samt stor patienttilgang og mange genindlæggelser i psykiatrien. Begge områder er desværre præget af stor tilgang af patienter. 

Tilgangen af patienter i psykiatrien er steget meget voldsomt over relativt kort tid. I min optik giver det anledning til at se på de bagvedliggende årsager.

Jeg tror, at ændret diagnosepraksis særligt på børne- og ungeområdet kan være en del af forklaringen. Voksne med psykiatriske udfordringer er desværre også i ret voldsom vækst, hvor den generelle samfundsudvikling måske kan være en del af forklaringen – udviklingens årsager kræver i min optik en dybdegående granskning.

Desværre giver den aktuelle situation helt aktuelt udfordringer i psykiatrien, hvor man mangler faglige hænder, patienterne udskrives for hurtigt, tvang bruges i højere grad, kommunerne er ikke alle klar til at modtage de udskrevne patienter med videre.

Udfordringerne er desværre også til at aflæse i kommunernes økonomi, hvor folk med psykisk sygdom eksempelvis fylder rigtig meget på førtidspensionsområdet. Så det er både dyrt og giver et dårligt afsæt for familieliv og børn i opvækst.

Kræftpakkerne samt udrednings- og behandlingsgarantierne generelt har givet borgerne en berettiget og positivt oplevet tryghed, når man er blevet ramt af sygdom. Desværre har overholdelse af tidsfristerne haltet i betydeligt omfang ved de seneste opgørelser – det giver patienterne utryghed.

I Venstre har vi et stærkt fokus på netop denne problemstilling – vi skal simpelthen komme i mål med overholdelse af tidsfristerne i både kræftpakkerne og i udrednings- og behandlingsgarantierne.

Jeg håber, at jeg med ovenstående meget korte introduktion til nogle af regionspolitikkens mange elementer har tændt din lyst til at interessere dig for regionens opgaver og til at stemme til regionsvalget 21. november.

Forrige artikel S: Psykiatrien er S: Psykiatrien er "det glemte barn" Næste artikel Reumatologerne: Derfor er det vanskeligt at finde folk til Medicinrådets fagudvalg Reumatologerne: Derfor er det vanskeligt at finde folk til Medicinrådets fagudvalg
Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

FOKUS: Fem danske EU-parlamentarikere får plads i fem nye underudvalg, der skal have fokus på kræft, kunstig intelligens, skattesnyd og desinformation. Få overblik over de nye danske udvalgsmedlemmer.