Novo Nordisk: Samarbejde styrker innovation

DEBAT: Der er brug for flere forskere i danske virksomheder, og de skal kunne samarbejde. Desuden skal de have mulighed for at rejse til udlandet og samle ny viden hjem, skriver Peter Kurtzhals, forskningsdirektør i Novo Nordisk.

Af Peter Kurtzhals
Forskningsdirektør, Novo Nordisk

I Danmark er vi gode til at forske. Rigtig gode. Det bekræfter Uddannelses- og Forskningsministeriets nye ph.d.-analyse da også - de danske ph.d.-studerende har et højt fagligt gennemsnitsniveau.

Men vi skal blive endnu bedre til innovation. Bedre til at omsætte den imponerende viden, vi genererer til faktiske produkter – til enzymer, der kan vaske vores tøj rent; til lægemidler, der kan forbedre vores livskvalitet - for blot at nævne et par eksempler. Og her spiller de danske ph.d.-studerende en afgørende rolle.

I Danmark indtager vi en flot førsteplads i OECD i forhold til, hvor mange af vores forskeruddannede, der arbejder i det private erhvervsliv. Mere end en tredjedel faktisk. Men den andel har ikke ændret sig nævneværdigt i årene fra 2008 til 2014 - og det bør vi gøre noget ved. For der er brug for flere dygtige forskere i de danske virksomheder. Forskere, der kan være med til at omsætte ny viden til nye produkter.

Ph.d'er skaber innovation
I Novo Nordisk har vi mere end 1000 medarbejdere med en forskeruddannelse ansat – og vi er pt. med til at uddanne cirka 100 ph.d.-studerende og postdocs. Og vi har brug for dem – og deres innovationskraft – for fortsat at kunne udvikle nye og bedre lægemidler til vores patienter.

Der er et par greb, vi kan skrue på. ErhvervsPhD’erne er et effektivt et af slagsen. 80 procent af de nyudklækkede ErhvervsPhD’er finder et job i en privat virksomhed i forhold til en tredjedel af de ’almindelige’ ph.d'er, viser en analyse fra 2013 fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

De ErhvervsPhD-studerende er tilmed billigere for samfundet, fordi vi som virksomheder er med til at betale deres uddannelse. Så set fra vores stol bør både ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc-ordningen udvides – efterspørgslen er til stede.

Udrejse giver bedre forskning
Et andet greb er internationalisering. De danske ph.d.-studerende foretrækker hjemlige omgivelser. Kun få rejser ud som en del af deres uddannelse – og det er en skam. For der er i stigende grad brug for globalt udsyn, hvis Danmark fortsat skal stå stærkt i den globale konkurrence.

At rejse ud til internationale universiteter, at møde inspirerende mennesker fra andre kulturer – det er noget, der giver globalt udsyn. I Novo Nordisk samarbejder vi med nogle af de bedste eliteuniversiteter i hele verden – blandt andet Oxford University i England og Karolinska Institutet i Sverige - om uddannelse af ph.d.er og postdocs. Her uddannes studerende med den nyeste, mest banebrydende viden - inden for områder der er helt afgørende for os. Men det er faktisk overraskende svært at tiltrække danske forskerstuderende. Det er en skam.

Det er på tide, at vi gør det mere attraktivt for de unge forskere at rejse ud som en del af deres forskeruddannelse.

Mulighed for forlængelse af studietiden med et udlandsophold ville være et effektivt greb, der øger det globale udsyn - og samtidig skruer op for forskningstiden. Det kunne få flere til at rejse ud – på samme måde, som det er blevet mere attraktivt for internationale studerende at rejse til Danmark.

Næsten 20 procent flere internationale ph.d.-studerende er kommet til Danmark siden 2003 - og hele 41 procent af de internationale ph.d.-studerende er stadig i Danmark fem år efter endt uddannelse. Det er flot – og en gevinst for det globale udsyn.

Den danske forskeruddannelse skal skabe fremtidens innovationsmestre. Potentialet er der. Lad os justere lidt på grebene, så vi kan opnå de bedst mulige resultater af vores investering.

Forrige artikel Regionsrådsmedlem: Derfor er indberetning af fejl forhadt i sundhedsvæsenet Regionsrådsmedlem: Derfor er indberetning af fejl forhadt i sundhedsvæsenet Næste artikel SKI: Vi hjælper det offentlige med at købe klogt ind SKI: Vi hjælper det offentlige med at købe klogt ind