Kommentar af 
Søren Søndergaard

Politikerne er nødt til at tage de svære valg om prioriteringer i sundhedsvæsenet

Hvis politikerne ikke finder frem til, hvad det offentlige behandlingstilbud omfatter, drukner vi i kombinationen af højere medicinpriser, mere avancerede behandlinger og en eksplosion af behandlingskrævende medborgere, skriver Søren Søndergaard.

Robusthedskommissionens netop fremlagte anbefalinger demonstrerer tydeligt, at politikerne er nødt til at drøfte politiske prioriteringer i sundhedsvæsenet, skriver Søren Søndergaard.
Robusthedskommissionens netop fremlagte anbefalinger demonstrerer tydeligt, at politikerne er nødt til at drøfte politiske prioriteringer i sundhedsvæsenet, skriver Søren Søndergaard.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Søren Søndergaard
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det er ikke populært. Derfor udskydes det også hele tiden: den svære politiske diskussion om prioritering af velfærdsgoderne, ikke mindst i sundhedsvæsenet.

Men der er ingen vej udenom. Vi kan helt enkelt ikke bevare sundhedsydelser, hvor vi kan stadigt mere, behandle flere, mere og hurtigere til væsentligt højere priser på især medicin uden at lave noget om.

Da slet ikke i en tid, hvor det politiske barometer "hen over midten" står på kommende skattelettelser, som endda bliver flere og større end foruddiskonteret, da SVM-regeringen så dagens lys, fordi der simpelthen er flere penge i statskassen, end man lige regnede med i vinteren 2022/23.

Det vil ligge mig fjernt at afgøre, hvordan de ekstra penge skal benyttes, det er jo netop dét, vi har politikere til at beslutte.

Men de bør nok fundere mere end én gang over, om en ny top-topskat med mildest talt begrænset effekt for opkrævningen hos 98 af de 100 rigeste skal man tro Økonomisk Ugebrev i september en mærkbar nedsættelse af topskattebetalingen og en trods alt begrænset hævelse af beskæftigelsesfradraget kan veksles til større forståelse hos vælgerne for, at der er ting, vi ikke magter i sundhedsvæsenet...

Jeg ville selv være en del i tvivl. Men for den, der er sikker på sit, er det jo ikke et problem. 

Mandag 11. september udkom Robusthedskommissionen så med sine 20 anbefalinger. Nu ligger opgaven igen, hvor den hører hjemme: på politikernes bord.

Politikerne skal turde tage debatten og beslutningen om, hvad der i grunden er det offentlige tilbud i sundhedssektoren. Skal vi, fordi vi kan? Skal vi, hvis det ikke er livstruende, livskvalitetsforbedrende eller lignende?

Søren Søndergaard

Vores sundhedsvæsen er ret beset fantastisk, men meget udfordret. Man skal ikke desto mindre være glad for at blive syg i 2023 og ikke i 1983.

Læger og sygeplejersker kan, selv om flere af dem for ofte taler deres fag og væsenet ned, simpelthen ganske meget mere på vel alle fagområder i dag, og behandlingerne er mere avancerede, effektive og hurtigere end for 40 år siden.

Det kan meget vel være, at der i det amerikanske forsikringsfinansierede sygehusvæsen er mere fokus på den enkelte patient, og at der er en mindre hær af læger, diætister, og hvad ved jeg, rundt om sygesengen ved den amerikanske patient selv ved ret uskyldige sygdomme. Patienten og hans fede forsikring skal jo helst ikke flytte over til konkurrenten næste gang, vel?

Det danske fokus er mere på effektivitet og hurtig helbredelse. Og lindring og trøst, om man vil. Det er så til gengæld også billigere. Det er faktisk en præstation i sig selv. Men nu trænger prioriteringsdiskussionen sig igen på. Det har den gjort on-off i årtier, uden at der reelt er sket et hak.

Overlæge på børneafdelingen på Hillerød Sygehus 1986-98, Kirsten Lee, der også dengang var radikal toppolitiker, rejste i begyndelsen af 90'erne en seriøs debat om prioritering i sundhedsvæsenet, der var koncentreret omkring rygere. Stor ståhej og megen debat, men ingen prioritering.

Nogle år senere, i 2005, kom debattøren Sørine Gotfredsen pludselig i tvivl i dagbladet BT, om ikke netop rygere og nu også fede skulle lægge stilen om og eksempelvis bare tabe sig, hvis de ellers ville have sygehusbehandling. Cepos og Venstres ordfører var afvisende. Og debat og tvivl på trods: Nogen prioritering kom der ikke.

Det er der stadig ikke. Hastigt stigende medicinpriser og avancerede behandlingsmetoder koster kassen. Demografien er en voksende udfordring i sig selv; Vi får flere ældre over 65, og vi lever længere og længere.

I 2057 forventes der at være 667.000 ældre danskere over 80 år. De kommer til at udgøre ti procent af befolkningen, mod lidt over fire procent i dag. Dét vil indlysende øge presset på sundhedsvæsenet.

Danskerne bliver generelt tungere, og selvom en større del af de 80-årige om 30 år forventes af være gennemsnitligt mere fit end 80-årige hidtil, vil en betragtelig del af de anslåede 667.000 være behandlingskrævende for alt fra slidgigt og nye hofter over diabetes til kræft og hjertesygdomme  plus overvægtsrelaterede lidelser, eftersom den tiltagende danske gennemsnitsvægt forventes at fortsætte pilen opad på badevægten.

Læs også

Vil politikerne bevare velfærdsstatens sundhedsben, er de piskede til at forandre for at bevare. Forandringen kræver en klar prioritering. Simpelthen. Men i stedet for de tilbagevendende diskussioner om tobaksrøg, bajere, for meget mad og fedme, skulle partierne måske se på, hvilken pakke, de mener, skal være det generelle offentlige tilbud for behandling? 

Engang fik ægtefæller til fødende, jævnfør et indslag i P1 sidste år, tilbudt varm mad. Det har man droppet. De fleste anser det nok for meget hensigtsmæssigt at bruge pengene på de nyfødte og fødende, selvom besparelsen nok isoleret set er til at overse. Som bekendt; mange bække små. Eller rettere: Færre portioner gullasch med mos koster mindre.

Der var for nylig en diskussion om manglende brystvortetatoveringer på Rigshospitalet efter operationer for brystkræft. Det siger en del om den manglende offentlige politiske diskussion om rammer og prioritering.

Politikerne skal turde tage debatten og beslutningen om, hvad der i grunden er det offentlige tilbud i sundhedssektoren. Skal vi, fordi vi kan? Skal vi, hvis det ikke er livstruende, livskvalitetsforbedrende eller lignende? Hvis man har fået en kræftbehandling og er blevet fri for brystkræft, er det så vigtigt med brystvortetatovering også eller nye implantater for den sags skyld? 

De skal turde tage debatten om, hvorvidt det offentlige skal betale for at rette ører eller operere hængende øjenlåg. Om kosmetiske operationer er et need-to-have eller et nice-to-have? Den slags debatter, der utvivlsomt bliver følsomme.

Man bør politisk tage en beslutning om, hvad der er rimeligt og mest effektivt at bruge vores allesammens penge på, og så er dét tilbuddet. Vil man som patient noget andet, så er det egenbetaling eller forsikring.

Søren Søndergaard

Man kan også sagtens forestille sig, at en stor gruppe patienter kan droppe kontrolbesøget på sygehuset og i stedet ringe ind eller sende en mail. Mange vil selv kunne tage deres blodtryk – det kunne eksempelvis være en frekvent opgave, hvor man melder ind hver 14. dag eller hver fjerde uge.

Her kan AI gøre nytte i stedet for skade – der vil lynhurtigt kunne samles og bearbejdes data på alle indmeldingerne, der kan bruges i den lægelige behandling. 

Kan man eksempelvis meningsfuldt afgrænse, hvad der er en standardfødsel? Og hvis man kan, skal man så ikke gøre det? Så der ikke er frit valg på alle hylder med hjemmefødsler, fødsler i bad eller noget tredje? De færreste har givet noget imod noget af det, og hjemmefødsler er vist billigere, end man skulle tro.

Pointen er, at man politisk på alle områder og specialer bør tage en beslutning om, hvad der er rimeligt og mest effektivt at bruge vores allesammens penge på, og så er dét tilbuddet. Vil man som patient noget andet, så er det egenbetaling eller forsikring.

Og ja, det skaber ulighed. Men uligheden er her allerede, væksten i private sundhedsforsikringer er alene det seneste år øget med 20 procent ifølge Sundhedsmonitor.dk. Der har altid været og vil altid være nogle, der kan og vil betale sig fra alt.

Prioriteringer sker hele tiden, også i sundhedsvæsenet. Det vil eksempelvis ifølge Jyllands-Posten koste et sted mellem 20 og 30 milliarder kroner at tilbyde alle danskere med et BMI over 30 den nye medicin, der dæmper sulten og slanker. Det siger nok sig selv, at det kan man ikke. Alle overvægtige og fede er jo ikke nødvendigvis syge og behandlingskrævende.

Debatten om prioriteringerne er bare nødvendig, og åbenhed om prioriteringen en politisk pligt. Om kun syv år skal vi eksempelvis finde mere end 20 milliarder ekstra til Forsvaret hvert år, så vi bruger godt 50 og ikke cirka 30 milliarder om året på militæret. Det er sikkert som amen i kirken, at nogle vil spørge, om de penge til den tid mon ikke skal gå til sundhed i stedet.

Den politiske debat om eksempelvis fedmemedicinen er allerede rutinemæssigt på vej i grøften; Politikerne vil se på, hvem der har råd til selv at betale. Men hvordan opgør man det? På lønnen? Eller ser man på, om de pågældende også ryger? Deres madvaner?

Hvad vil det i grunden sige "selv at have råd til"? Og skal dem, der selv har råd, både betale for sig selv og via skatten til alle andre, som måske med lidt omlægning af husholdningen også selv kunne få råd? Hvis ja, så udfordrer man igen-igen samfundskontrakten og fundamentet under velfærdssamfundet.

Læs også

Det ér ikke let. Det er gudsjammerligt svært. Men nu er der en slags deadline. Så politikerne må til bordet, løse deres opgave og prioritere.

Måske er det rigtige politisk at rette fokus på det meget store flertal af danskerne, der bruger sundhedsvæsenet, og have blikket stift rettet mod, at udviklingen af medicin og behandlingsmetoder næppe går i stå – tvært imod – mens behovet for mere behandling hos flere også øges.

Det giver udfordringer, der skal løses. Og jo helst nu, før det bliver overvældende. Vi har et fantastisk sundhedsvæsen. Det er udfordret, men udfordringer kan overvindes.

Det politiske mod til at fastsætte rammerne for, hvad det er rigtigt i et offentlig finansieret sundhedsvæsen, hvad der skal prioriteres, hvad der basalt set er omfattet af pakken og dermed også ikke er omfattet, er afgørende for, at den humlebi, der udgøres af det danske velfærdssamfund og skattesystemet i forening kan blive ved med at flyve. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Søndergaard

Fhv. pressechef, Dansk Folkeparti
journalist (DJH 1987)

Kirsten Lee

Tidl. MF (R) og regionsrådsmedlem, Hovedstaden
cand.med. (Boston Uni. 1969), dr.med. (1987)

Sørine Gotfredsen

Journalist, forfatter, sognepræst, Jesuskirken
journalist (DJH 1993), cand.theol. (Københavns Uni. 2004)

0:000:00