Regeringen og DF i modsvar: Personer med handicap er ikke glemt i aftale

REPLIK: Det Centrale Handicapråd har kritiseret sundhedsaftalen for at glemme mennesker med handicap. Intet kan være længere fra sandheden, skriver regeringen og Dansk Folkeparti.

Af Mai Mercado (K), Ellen Trane Nørby (V) og Liselott Blixt (DF)
Hhv. børne- og socialminister, sundhedsminister og sundheds- og psykiatriordfører

Formanden for Det Centrale Handicapråd, Liselotte Hyveled, skriver her i Altinget om mennesker med handicap, der føler sig glemt i sundhedsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Intet kunne være længere fra sandheden, og vi håber meget, at alle aktører på området vil hjælpe med at sikre en god og grundig proces omkring de regionale specialiserede tilbud, så vi netop undgår usikkerhed.

Vi er meget opmærksomme på, at det er vigtigt for beboerne og de pårørende at få skabt tryghed for fremtiden.

Derfor vil vi også starte med et løfte om, at sundhedsaftalen på ingen måde betyder, at beboerne skal flyttes fra deres hverdag.

Beboerne bliver i tilbuddene, og det vil stadig være det samme kendte personale, der er i dem. Beboerne kommer således ikke til at mærke nogen forskel.

Skal arbejde for specialisering
Til gengæld skal vi jo have en ny driftsherre, og her er det afgørende for os at have en tæt dialog med organisationerne.

Tilbuddene skal placeres, så vi fortsat sikrer de rette tilbud til målgrupper med komplekse behov.

Samtidig skal vi i fremtiden arbejde for en øget specialisering af området, og det vil ske i tæt samarbejde med organisationerne.

I Danmark har vi gode tilbud på socialområdet, og mange af dem er højt specialiserede.

Hvis man som borger lider af en psykisk lidelse, har en hjerneskade eller en multipel funktionsnedsættelse, findes der tilbud, som har den faglighed, der skal til for at hjælpe.

Det skal vi være glade for, og sådan skal det blive ved med at være.

Få alle fakta på bordet
I vores øjne er det derfor bedre at trykke på pauseknappen og få alle fakta på bordet end at risikere at miste kvalitet på det specialiserede område.

Og derfor skal de regionale tilbud undersøges nærmere for at identificere de tilbud, som leverer de mest specialiserede indsatser, før vi flytter rundt på tilbuddene.

Regeringen og Dansk Folkeparti er derudover enige om at følge udviklingen i specialiseringen. Derfor oprettes en observationsliste over de mest specialiserede af de nuværende regionale tilbud.

Det giver den nationale koordinationsstruktur (Natko) mulighed for hurtigt at skride ind, hvis de opdager en tendens til afspecialisering.

Går ikke på kompromis med støtte
Der er cirka 60 tilbud på socialområdet med dertil hørende afdelinger, og det lyder måske ikke af meget i forhold til de cirka 1.000 tilbud, som siden kommunalreformen i 2007 har været solidt forankret i kommunerne.

Men der er tale om nogle specialiserede og fagligt stærke tilbud. De er nødvendige, for at borgere med komplekse udfordringer kan få den rette hjælp og støtte, og det går vi ikke på kompromis med.

Vi håber meget, at det kan betrygge de mange beboere og pårørende, for det sidste, som vi ønsker, er utryghed, og derfor er det også så vigtigt, at vi får et godt fagligt grundlag og en meget tæt proces med organisationerne.

Forrige artikel Grete Christensen: Den offentlige aftalemodel er asymmetrisk Grete Christensen: Den offentlige aftalemodel er asymmetrisk Næste artikel SF: Forebyggelse er kommunernes vigtigste sundhedsopgave SF: Forebyggelse er kommunernes vigtigste sundhedsopgave