SFI og KORA fusionerer

FUSION: De to forskningsinstitutter KORA og SFI bliver som en udløber af finanslovsaftalen fusioneret. Centeret har allerede fået et navn. OPDATERET.

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og forskningsinstitutionen, KORA, bliver i 2017 fusioneret. Det oplyser KORA’s direktør i en mail til medarbejderne, som Altinget er kommet i besiddelse af.

Fusionen betyder, at der skal findes en ny direktør for det nye center. Samtidig har partierne bag finanslovsaftalen besluttet, at det nye center vil få lavere bevillinger fra 2018 og frem. Første år bliver bevillingerne beskåret med 5 millioner. Fremadrettet bliver besparelsen på 10 millioner. SFI og KORA har en årlig bevilling på finansloven på henholdsvis 41,8 og 35,1 millioner kroner.

Centerets navn bliver Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Direktør i KORA, Mickael Bech, og hans direktørkollega på SFI, Agi Csonka, bliver erstattet af én ny direktør. *

I mailen fremgår det også, at det er planen, at alle medarbejdere i København skal samles på en ny lokation, som også vil være centerets hovedsæde. KORA’s nuværende afdeling i Aarhus vil med fusionen blive udvidet i de kommende år, forklares det i mailen fra KORA-direktøren.

Mål: Skarpere profil
Trods de lavere bevillinger fremadrettet står det i mailen til medarbejderne, at det ikke er ”forudsat”, at der skal ske beskæringer af de kernefaglige opgaver.

I mailen begrundes fusionen blandt andet med, at man vil opnå:

”En skarpere faglig profil og større dybde og bredde i centerets kompetencer inden for offentlig velfærd.”

”Flere muskler til at forske i og analysere velfærdsstatens udfordringer, kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i særligt kommuner og regioner.”

Samtidig nævnes det, at fusionen vil kunne give stordriftsbesparelser i forhold til lokaler og anden drift.

Fusionen kræver en lovændring, som ventes at ske i 2017, hvor fusionen også ventes at finde sted.

KORA er selv en et resultat af en fusion fra 2012, hvor AKF, DSI og KREVI blev omdannet til KORA. Kora og SFI er uafhængige institutter, som hører under Social- og Indenrigsministeriet.  SFI hed tidligere Socialforskningsinstituttet men skiftede i 2007 navn.  

 * TILFØJELSE: KORA-direktør Mickael Bech SFI-direktør  Agi Csonka vil på lige fod med alle andre kunne søge stillingen som direktør for den fusionerede forskningsinstitution.  

,

Forrige artikel Sundhedsstyrelsen lover øget patientinddragelse Sundhedsstyrelsen lover øget patientinddragelse Næste artikel Finanslov: DF fik ikke løft af supersygehuse Finanslov: DF fik ikke løft af supersygehuse