Sundhedsborgmester: Almen praksis bliver overset i nye anbefalinger

DEBAT: Det samlede oplæg overser totalt en af de mest centrale aktører i borgerens nærmiljø. Manglen på praktiserende læger i yderområder og udsatte boligområder bliver ikke taget tilstrækkeligt alvorligt, skriver Ninna Thomsen, sundhedsborgmester i Københavns Kommune.

Af Ninna Thomsen (SF)
Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune

Jeg havde personligt glædet mig meget til at se de 20 anbefalinger, der skal danne grundlag for regeringens kommende udspil til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Anbefalinger til hvordan den praktiserende læge og kommunen sammen skal sikre tryghed og god behandling i borgerens nærmiljø, når de nye supersygehuse åbner med kravet om, at endnu flere patienter skal til at behandles ambulant og udskrives tidligere.

Der er ingen tvivl om, at det nære sundhedsvæsen har brug for, at vi på ny kigger på opgavedeling mellem regioner, kommuner og almen praksis, ligesom vi har brug for bedre rammer til at arbejde sammen på tværs.

Nu sidder jeg så med de 20 anbefalinger til fremtidens nære sundhedsvæsen. Og jeg må ærlig talt indrømme, at min begejstring kan findes på et meget lille sted.

Misforstå mig ikke, mange af anbefalingerne adresserer vigtige problemstillinger og gode bud på løsninger. Men det samlede oplæg overser totalt en af de mest centrale aktører i borgerens nærmiljø. Udfordringerne med mangel på praktiserende læger i yderområder og udsatte boligområder bliver ikke taget tilstrækkeligt alvorligt, og det risikerer at gå ud over borgerne.

Kommuner skal kunne trække på læger
Kommunerne har ansvaret for forebyggelse, rehabilitering og genoptræning i borgerens nærmiljø. Og vi gør vores ypperste for, at borgerne får den bedst mulige hjælp og støtte.

I de senere år har kommunerne været vidne til en opgaveglidning fra regionerne, blandt andet på grund af kravet til regionerne, om, at patienter skal udskrives tidligere fra hospitalet. Og det kan da også give god mening, at nogle af sundhedsopgaverne flytter ud i borgerens nærmiljø, fordi det er her, borgeren føler sig tryg.

Men vi er nødt til at forholde os til, at opgaveglidningen medfører et tilsvarende behov i kommunerne for at kunne trække på almen praksis. For landets kommuner har hverken læger ansat eller mulighed for at forpligte de praktiserende læger på at hjælpe med eksempelvis den kommunale forebyggelsesindsats i udsatte boligområder.

Hvis vi skal sikre tryghed og kvalitet i det nære sundhedsvæsen, så er der derfor først og fremmest brug for, at der bliver uddannet og ansat langt flere praktiserende læger. Og så skal kommunerne have mulighed for at kunne trække på de praktiserende læger. Eksempelvis som vi ser det i Norge, hvor den praktiserende læge lægger 20 procent af sin arbejdstid i kommunerne.

Håber på større ambitioner
Når kommuner og almen praksis i dag samarbejder om faste læger på landets plejehjem, så er det et rigtig godt eksempel på nogle af de gevinster, der er ved at lade parterne arbejde tættere sammen. Borgerne er sikret den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt, samtidig med at lægerne kan vejlede plejehjemspersonale i medicinhåndtering med mere.

Sådanne erfaringer skal vi bygge videre på og styrke. Især i de udsatte byområder, hvor hverken den praktiserende læge eller kommunen kan løfte opgaverne alene. Ved at koordinere indsatser og trække på hinandens fagligheder kan almen praksis og kommunerne være med til at mindske den sociale ulighed i sundhed på tværs af byer og på tværs af landet.

Når sundhedsministeren præsenterer sit endelige politiske udspil til det nære sundhedsvæsen efter sommerferien, håber jeg derfor inderligt, at det vil blive med større ambitioner om samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne.

For hvis ministeren alene læner sig op ad udvalgets 20 anbefalinger til fremtidens nære sundhedsvæsen, så kommer vi nok ikke til at se de store ændringer i forhold til i dag. Og det vil hverken være til gavn for borgerne eller det samlede sundhedsvæsen.

Forrige artikel Psykiatrifonden: Gode hensigter i udvalgsrapport, men intet konkret Psykiatrifonden: Gode hensigter i udvalgsrapport, men intet konkret Næste artikel Socialrådgiverne: Stress er en tikkende bombe under vores trivsel Socialrådgiverne: Stress er en tikkende bombe under vores trivsel