Debat

Sundhedspersonale: Behandling til dobbelt-diagnosticerede har stor effekt, men nu reduceres pladserne

De særlige pladser til dobbeltdiagnosticerede patienter har stor effekt, men nu mindskes antallet af pladserne, fordi flere senge står tomme. Men det gør de kun, fordi der er uenighed om rammevilkår og finansiering – ikke fordi der ikke er behov for tilbuddet, skriver ansatte ved de særlige pladser.

De særlige pladser for dobbeltdiagnosticerede bliver reduceret, men det skaber bekymring, for behovet for et specialiseret behandlingstilbud er ikke blevet mindre, skriver en række sundhedsfaglige personer.
De særlige pladser for dobbeltdiagnosticerede bliver reduceret, men det skaber bekymring, for behovet for et specialiseret behandlingstilbud er ikke blevet mindre, skriver en række sundhedsfaglige personer.Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

For nylig indgik regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner en aftale om dobbeltdiagnosetilbud, der reducerer antallet af de særlige pladser i psykiatrien på landsplan fra 114 til 88 for nogle af de mest udsatte dobbeltdiagnosticerede patienter.

Men en evalueringsrapport fra Vive konkluderede allerede i 2021 at ”behandlingen på de særlige pladser er faglig relevant og virksom.”

Vi vil med dette indlæg gerne medvirke til at præcisere og nuancere både omtalen af de særlige pladser og gøre opmærksom på, at vi meget gerne vil bidrage med vores positive erfaringer med behandling af denne patientgruppe. Vi har været klar til dette samarbejde siden ovennævnte rapport udkom. Efter fem års arbejde med målgruppen i et komplekst felt har vi en del erfaringer at bidrage med.

Afsendere:
  • Sabina Khan, klinisk sygeplejespecialist
  • Benjamin Kongsted, socialrådgiver/misbrugsbehandler
  • Anne Marie Dam, fysioterapeut
  • Britta Frederiksen, musikterapeut og ph.d.
  • Tom Foged, oversygeplejerske
  • Sara Toor, oversygeplejerske
  • Kirstine Bro Jørgensen, oversygeplejerske 
  • Lisbeth Lund Pedersen, overlæge

Patienter afvises ikke på de særlige pladser
Efter en række tragiske hændelser i psykiatrien og på nogle af landets bosteder blev det i 2018 politisk besluttet at oprette de særlige pladser. Siden har vi på de særlige pladser, som i Region Hovedstaden ligger i Frederikssund, behandlet 150 patienter med svært komplekse psykiatriske problematikker.

Behandlingen er det eneste specialiserede tilbud til en særlig gruppe af patienter, der har dét tilfælles, at de ud over at have en psykisk sygdom og et svært misbrug også har problemer med udadreagerende og uforudsigelig adfærd. Patienterne har typisk været tilknyttet behandlingspsykiatrien i årevis, og deres behandling er kendetegnet ved hyppige genindlæggelser og afbrudte behandlingsforløb.

Størstedelen af patienterne har dobbeltdiagnoser, hvilket er behæftet med stor risiko for at blive kastebold i sundhedssystemet. De har typisk dårligere sygdomsforløb end patienter uden et misbrug, og uligheden i sundhed for denne patientgruppe er stor. De samfundsøkonomiske omkostninger er store, fordi behandlingsresultaterne er dårlige, og indsatsen fragmenteret. Patienterne, der ikke kan rummes på bosteder eller forsorgshjem eller fungere i eget hjem, er med andre ord afvist af alle systemer.

På de særlige pladser afvises de ikke. Modsat alle andre steder i behandlingspsykiatrien accepteres det, at patienterne har et misbrug under indlæggelsen. Vi tilbyder en helhedsorienteret tværfaglig rehabilitering, hvor målet er at stabilisere patienternes psykiske tilstand og misbrug, nedbringe antallet af konflikter de involveres i, opøve deres sociale færdigheder og afklare den fremtidige boform.

Vi tilbyder en helhedsorienteret tværfaglig rehabilitering, hvor målet er at stabilisere patienternes psykiske tilstand og misbrug

Lisbeth Lund Pedersen, Tom Foged m.fl., se faktaboks for alle afsendere

Behandlingen virker
På de særlige pladser i Frederikssund er vi 115 ansatte med forskellig tværfaglig baggrund. Vi arbejder ud fra en tanke om, at mennesker som udgangspunkt er motiveret af forandring, og i praksis oplever vi, at det er muligt at hjælpe vores patienter til dette.

Vi ved dog også, at det tager tid at opbygge en tryg relation og etablere et samarbejde med denne særlige gruppe af patienter, da de har oplevet flere svigt, end de fleste kan forestille sig. På de særlige pladser er gennemsnitsindlæggelsen derfor også otte til ti måneder.

En af grundstenene i behandlingsarbejdet er at bringe patienternes ressourcer og evner i spil. Vi bestræber os på at møde patienterne med tillid fremfor kontrol og med regulering fremfor restriktioner, og vi imødekommer deres behov og ønsker med anvisninger fremfor afvisninger. Vi oplever at patienterne bliver mindre udadreagerende og misbrugende, hvilket gør det muligt, at støtte dem til en ny tilværelse med færre indlæggelser, færre symptomer og øget livskvalitet.

Patienterne er massivt udfordrede. Alligevel er det tydeligt, at de under indlæggelsen får overskud til at vise sig som de mennesker, de også er. Vi ser, og patienterne opdager, at de er mere end deres psykiske lidelse og mere end deres misbrug.

Fordi patienterne er indlagt i en længere periode, er det ligeledes muligt at etablere en konstruktiv kontakt til patienternes pårørende og, i det omfang patienten ønsker det, inddrage dem som en vigtig støtte i behandlingen.

Patienterne er massivt udfordrede. Alligevel er det tydeligt, at de under indlæggelsen får overskud til at vise sig som de mennesker, de også er

Lisbeth Lund Pedersen, Tom Foged m.fl., se faktaboks for alle afsendere

Tomme senge skyldes uenighed om rammevilkår
Vi, der til daglig arbejder på de særlige pladser, er bekymrede i forhold til de særlige pladsers fremtid, hvor det nu er besluttet at reducere antallet af pladser, blandt andet med den begrundelse, at tilbuddet ikke bliver benyttet i tilstrækkelig grad.

Vi er enige i, at sengepladser i psykiatrien ikke skal stå tomme, men vil samtidig gerne opfodre til, at man holder fokus på, at det skyldes uenigheder om rammevilkår og finansiering, og ikke at behovet for et specialiseret behandlingstilbud til denne komplekse og sårbare gruppe af patienter er blevet mindre. De særlige pladser er et fagligt dokumenteret bud på dette.

Vi savner at blive hørt, og at man medtænker vores kliniske erfaringer i udviklingen af tilbuddet til disse patienter både fagligt og i forhold til at bruge pladserne tilstrækkeligt. Hermed en opfordring til samtlige interessenter - Kommunernes Landsforening, regionspolitikere og journalister - til at besøge de særlige pladser i Frederikssund, så I kan se, hvad vi laver og høre om vores erfaringer.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00