Sundhedsvæsenets karakterbog viser stadig problemer med udredning øst for Storebælt

SUNDHEDSMÅL: Ny rapport over de nationale sundhedsmål viser, hvordan regionerne performer i forhold til hinanden. Der er fortsat problemer med at overholde patientrettighederne i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Patienter på Sjælland ventede også i 2018 længere på at blive udredt og behandlet på hospitalet end patienter i resten af landet. 

Region Hovedstaden ligger i bund, når det gælder overholdelse af udredningsretten, mens Region Sjælland performer dårligst, når det gælder tidsfristerne i kræftpakkeforløb. Også Region Midtjylland ligger under landsgennemsnittet på målepunktet for kræftpakkeforløb gennemført inden for standardforløbstider.

Det fremgår af en ny rapport over udviklingen i de nationale sundhedsmål fra 2017 til 2018. 

Login