Tandlæger: Kædeklinikker får ikke flere tandlæger til udkantsdanmark

REPLIK: Modsat Dansk Erhvervs holdning kommer der hverken flere tandlæger eller bedre dækning af danskernes behov ved at lade andre end tandlæger eje klinikker, mener tandlæger.

Af Jens Krogsgaard
Formand, Praktiserende Tandlægers Organisation

Dansk Erhverv havde 23. august et indlæg i Altinget om deres uforbeholdne syn på dansk tandpleje nu og fremover. 

Dansk Erhverv har flere gange tidligere slået på den samme tromme, men nu bliver vrøvl jo ikke mindre vrøvlet af at blive gentaget.

Eksempelvis mener organisationen, at blot ejerskabsforholdene bliver liberaliseret, kan det løse problemet med mangel på tandlæger i yderområderne.

Lad os slå fast: Der bliver jo ikke flere tandlæger og ikke bedre dækning af danskernes tandplejebehov ved at lade andre end tandlæger eje tandklinikker. Nok snarere tværtimod. 

Interesserer sig ikke for yderområderne
Dansk Erhverv er formentlig klar over, at der allerede er investeret massivt med fremmed kapital i danske tandklinikker med dannelsen af flere tandlægekæder, og generelt er det netop ikke yderområderne, som disse firmaer interesserer sig for, men klinikker i de større bysamfund. 

Derimod vil et øget optagetal på tandlægeskolerne og dermed en større produktion af kandidater øge den tilgængelige arbejdskraft på området og være med til at sikre, at også klinikker i udkantsdanmark kan tiltrække den fornødne kvalificerede medhjælp.

En anden påstand i Dansk Erhvervs indlæg er, at de offentlige udgifter til voksentandpleje har været stigende. Det er direkte usandt. 

Tværtimod blev der fjernet 300 millioner kroner fra rammen i 2013, og siden har der hersket en benhård budgetkontrol på området, eksempelvis med tilbagebetaling fra tandlæger af det overskredne. 

Rammen er i dag tæt på at være den samme som i 2013. Som kuriosum kan nævnes, at det offentlige tilskud til voksentandpleje er faldet fra cirka 45 procent i 1980 til 16 til 17 procent i dag.

Højere priser ved kædeklinikker
"Erfaringer fra andre områder inden for sundhed viser, at kvaliteten og patienttilfredsheden godt kan være høj, selvom ejeren af klinikken ikke er læge eller tandlæge," fremhæver Dansk Erhvervs Katrina Feilberg Schouenborg i sit indlæg.

Ja, den kan være høj. Men er det ikke vigtigere, at forudsætningerne for, at kvalitet og patienttilfredshed er høj hver gang, er til stede?

Man må antage, at en fremmed investors eneste drivkraft til at beskæftige sig med tandplejeområdet er forventningen om et godt afkast. 

Man ser da også i de lande, der har haft kædedrift igennem mange år, at gennemsnitspriserne er 10 til 20 procent højere ved kædeklinikkerne end ved de private enkeltklinikker. 

Ydermere kan vi citere professor Keld Møller Pedersen, Syddansk Universitet, for, at "store kædedannelser på et område skaber mindre konkurrence og stigende priser for forbrugerne" – i dette tilfælde patienterne. 

Så meget for de "frie" markedskræfter.

Lad pengene blive inden for branchen
Derimod er der intet, der tyder på, at der sker noget fagligt løft for personalet eller forbedrede forhold for patienterne ved ændret ejerskab. 

Herhjemme har den største tandlægekæde senest meldt ud, at den har problemer med økonomien efter flere års millionunderskud. 

Det kan være svært at forestille sig, at man i den situation skulle kunne investere i dyrt udstyr eller løfte personalet fagligt.

Hvis stordrift er en fordel, så lad venligst de fagpersoner, der ved mest på tandplejeområdet, danne de fællesskaber, samarbejde eller kæder, der findes hensigtsmæssige. 

På den måde bliver pengene inden for branchen og skal ikke afleveres til udenlandske kapitalfonde eller lignende.

Erhvervet spænder ben for god debat
Dansk tandpleje koster mange penge, men det er ikke ensbetydende med, at den er dyr. 

Faktisk er de danske tandlæger billigere end tandlæger i de lande, som vi typisk sammenligner os med.

Og så er det altså tæt på en uanstændighed, når Katrina Feilberg Schouenborg indleder sin skrivelse fra Dansk Erhverv med, at "ejerskabsforhold spænder ben for god tandpleje". 

Vi har en god tandpleje i Danmark – sandsynligvis verdens bedste voksentandpleje – så der er ikke noget, der indtil videre har spændt ben for nogen. 

Men Dansk Erhverv vil muligvis spænde ben for en god, seriøs debat med udgangspunkt i faglighed og anerkendelse af de resultater, som danske tandlæger har opnået gennem mange års ihærdig forebyggelse og behandling i topklasse.

Forrige artikel Formænd: Saml behandling af misbrug og psykisk sygdom ét sted Formænd: Saml behandling af misbrug og psykisk sygdom ét sted Næste artikel Regioner og kommuner: Giv os en ny model for de 150 særlige pladser Regioner og kommuner: Giv os en ny model for de 150 særlige pladser