EL: Hele Sjællands pendlertraffik bør ses i sammenhæng med hovedstadens

DEBAT: HOT er et skridt i den rigtige retning, men der skabes desværre en administrativ og operationel grænse på tværs af væsentlige pendlerstrækninger til og fra hovedstadsområdet. Det er ikke hensigtsmæssigt, skriver Henning Hyllested (EL).

Af Henning Hyllested (EL)
Transportordfører

I Enhedslisten mener vi, at der er brug for langt bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer i den kollektive trafik.

Vi tøver ikke med at henvise til Nordjylland, hvor man er nået langt med at integrere transportformerne gennem knudepunkter, plustur og Min Rejseplan.

Selv delebiler og taxier er inddraget. Og det er også derfor, Enhedslisten gang på gang har modsat sig opsplitningen af jernbanedriften gennem privatisering af DSB's jernbanedrift samt opdelingen af DSB og Banedanmark.

Derfor støtter vi en model, der tilgodeser større mulighed for at planlægge og koordinere den kollektive trafik i et større område, for eksempel i hovedstaden.

Vi har desværre igennem mange år set en nærmest målrettet svækkelse af den offentlige kollektive trafik, som har gået på to ben – en nedprioritering i form af færre ressourcer og en organisatorisk svækkelse.

SHOT og ikke HOT
På den måde er Hovedstadens Offentlige Trafik, HOT, et skridt i den rigtige retning for så vidt angår det organisatoriske.

Det vil efter Enhedslistens opfattelse styrke den regionale kollektive trafik i hovedstadsområdet. Men det er en fejl, at det netop kun er for det egentlige hovedstadsområde.

Vi havde gerne set, at HOT ikke kun omfatter hovedstaden, men også resten af Sjælland og Lolland-Falster – måske et SHOT, hvis man skal blive i forkortelserne.

Med det foreslåede HOT skabes en administrativ og operationel grænse på tværs af væsentlige pendlerstrækninger til og fra hovedstadsområdet.

Det synes vi ikke er særligt hensigtsmæssigt. Pendlertrafikken fra hele Sjælland og Lolland-Falster til Hovedstaden er en integreret del af trafikken i Hovedstaden og skal derfor ses i sammenhæng med denne.

Enhedslisten deler sådan set Peter Jacobsens (DF, Region Sjælland, medlem af Movias bestyrelse) synspunkt, når han er citeret for at sige, at han frygter "en massakre på den kollektive trafik uden for hovedstaden".

Mangler en løsning i resten af landet
Samtidig med lanceringen af forslaget om HOT havde det klædt transportministeren at komme med tilsvarende bud på organiseringen af trafikken i resten af landet.

Om løsningen er et trafikselskab for Østdanmark, Sjælland og Lolland-Falster, og et tilsvarende for Vest-Danmark, Jylland og Fyn, eller om der skal være ét for Jylland og ét for Fyn og ét for Øst-Danmark, er jeg usikker på.

Men som jeg indledte med at skrive, er der et behov for en langt bedre koordinering og integration af trafikken på tværs af kommunale og regionale grænser.

Den lokale og demokratiske kontrol
Et andet sted, hvor regeringens forslag til HOT halter, er organiseringen i forhold til den demokratiske styring af selskabet.

Ole Birk Olesen påstår i sit indlæg i Altinget 27. februar, at vi får den kollektive trafik tættere på borgerne.

Logikken er, at når regionerne nedlægges, er det repræsentanter fra kommunerne, der kommer til at sidde i bestyrelsen for hovedstadens offentlige trafik (HOT).

Nu er vi jo i Enhedslisten slet ikke tilhængere af, at regionerne nedlægges, og skulle de fortsætte, mener vi stadig, det er en god idé med et SHOT/HOT/FJOT – altså bedre integrering og koordinering af den kollektive trafik i hele landet. Men skulle Regionerne blive nedlagt, er det fortsat vigtigt, at vores infrastruktur styres af demokratiske valgte organer.

Mere indflydelse til kommunerne
Imidlertid omfatter den model, som ligger i regeringens udspil om HOT, en bestyrelse hvor fire af 11 medlemmer er udpeget fra statens side!

Det er godt nok en stor statslig repræsentation, som vel afspejler, at "staten" ikke har helt tillid til, hvad de kan finde på i København og omegn. De kommunale pladser indtages af to fra København, en fra Frederiksberg og kun fire fra de øvrige 32 kommuner!

Der ser vi hellere en model, hvor endnu mere indflydelse lægges ud til kommunerne, og der samtidig laves en fordelingsnøgle for kommunerne, så flere kommuner får indflydelse og en stemme, så trafikbetjeningen her ikke nedprioriteres på bekostning af de store kommuner.

Det er bydende nødvendigt, at et mere koordinerende trafikselskab, som samler tingene mere end i dag, ikke kommer til at betyde, at mindre kommuner bliver glemt i en centralisering.

Og så er der jo spørgsmålet om passagererne, brugerne af den kollektive trafik. De er helt fraværende i regeringens udspil. Her ville det være naturligt at inddrage Passagerpulsen og pendlertalsmændene – også mere formelt/organisatorisk. Også det skal der findes en løsning på.

Forrige artikel Stephanie Lose: Yderkommuner kan blive taberne i sundhedsreformen Stephanie Lose: Yderkommuner kan blive taberne i sundhedsreformen Næste artikel Borgmestre og Movia: At splitte Sjælland op i to skaber ikke sammenhæng Borgmestre og Movia: At splitte Sjælland op i to skaber ikke sammenhæng
Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.