V: Blå partier er ikke rene asfaltbaroner, vi vil også den kollektive trafik

DEBAT: De røde partier har taget patent på den kollektive trafik, mens de blå beskyldes for at være asfaltbaroner, men det er misforstået, for der er ingen modsætning mellem kollektiv og individuel transport, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V).

Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
MF og transportordfører

I den transportpolitiske debat bliver det ofte til et forenklet og forfejlet spørgsmål om for eller imod kollektiv transport.

De røde partier forsøger at tage patent på kollektiv transport, samtidig med at vi blå beskyldes for at være sorte asfaltbaroner og bilnørder af værste skuffe. Og vi blå skyder ikke nødvendigvis i ond mening, men fordi vi politikere gerne vil finde en kant til modstanderne.

Virkeligheden er dog, at vi har hårdt brug for både kollektiv og individuel transport. Og at de enkelte transportformer har styrker og svagheder i forhold til, hvor i landet vi befinder os. Overordnet har Danmark behov for høj mobilitet, det vil sige effektiv transport af personer og gods. Det giver nemlig den størst mulige samfundskage, at borgerne og erhvervslivet ikke spilder tid og penge i trafikken.

Derudover er transport og velfungerende infrastruktur en afgørende forudsætning for at nå målet om et sammenhængende Danmark i bedre balance. Hvis vi billedligt talt ser på Danmark som et tog, så har vi behov for et stærkt lokomotiv, der virkelig kan trække. Det har vi med hovedstaden, der stormer frem med massiv tilflytning og stor erhvervsaktivitet. Men vi har behov for, at vognene – provinsen – kommer med på det danske tog. Her er transportpolitikken og de trafikale investeringer helt centrale.

Mere sammenhæng
Tilbage til spørgsmålet om det kollektive kontra det individuelle. Den kollektive transport har sin store styrke i tæt befolkede områder. Eksempelvis hovedstadsområdet, hvor busser, metro, S-tog, og regionale pendlertog skal spille optimalt sammen som et symfoniorkester set fra passagerernes synspunkt.

Her er der i høj grad plads til forbedring. Derfor har regeringen spillet ud med et forslag til bedre organisering af Hovedstadens Offentlige Transport (HOT). Målet er at øge brugen af kollektiv transportmidler, ved at dette tilbud fremstår sammenhængende, effektivt og attraktivt.

Her kan vi lære meget af storbyer som München og Berlin. Vi skal kort sagt have bedre service for de ressourcer, vi har til rådighed, så flere fristes til at lade bilen stå. Her er det helt centralt for Venstre, at vi får sikret god sammenhæng mellem hovedstadsområdet og resten af pendlerregionen Sjælland.

Desuden lægger Venstre vægt på at få styrket den højklassede kollektive transport ind og ud af storbyerne ved hjælp af effektive, billige og grønne BRT-løsninger (bus rapid transport) – ganske som man er i fuld gang med i Aalborg. Planloven skal ændres, så BRT i byudviklingsmæssig sammenhæng tæller som højklasset transport på linje med letbaner, metro og S-tog.

Grønne løsninger
Også i det åbne land skal der være gode tilbud til skoleelever, ældre og andre, som ikke har mulighed for at køre bil. Denne opgaver ligger godt forankret ved kommunerne, der udfolder store bestræbelser på at finde mere effektive og grønnere løsninger. Eksempelvis ved at de store tunge busser uden for myldretiderne erstattes med taxier eller mindre busser.

Sidst, men ikke mindst skal der satses på at få jernbanen til at fungere langt bedre med flere tog til tiden. Løftet i køreplanerne er nemlig afgørende for passagererne. Lige nu er togdriften voldsomt udfordret af IC4-skandalen og de mange anlægsarbejder samt signalprojektet, som er ved at blive rullet ud efter enorme bevillinger i de senere år.

Jeg kan desværre ikke love optimal togdrift i de nærmeste år, men jeg er overbevist om, at der på lidt længere sigt igen kommer flere tog til tiden – specielt efter at nye pålidelige eltog kommer på banen fra 2024 – med efterfølgende total udfasning af IC4 og andre ældre dieseltogstyper.

Alsidighed
Der er således rigeligt at tage fat på omkring den kollektive transport. Og det agter Venstre at gøre. Men vi glemmer absolut ikke den individuelle transport i form af biler, lastbiler, cykler, knallerter og motorcykler med videre.

Her er der i den grad behov for investering i mere asfalt, så kapaciteten og sikkerheden på veje og cykelstier forbedres – og støjen bekæmpes. Desuden skal vi stædigt forfølge målet om en grønnere transport, herunder en forureningsfri bilpark.

Der er i de kommende år stort behov for at prioritere investeringer i bedre veje for at bekæmpe trængsel og sikre god udvikling i alle dele af landet. Det betyder absolut ikke, at Venstre glemmer den kollektive transport. Vi har nemlig hårdt brug for begge dele i bestræbelserne på at sikre et velstående og sammenhængende Danmark med plads til alle – uanset postnummer.

Lad os sammen sikre, at transportpolitikken får en fremtrædende plads i den forestående valgkamp som grundlag for brede aftaler med konkrete resultater efter valget til gavn for befolkningen. Hvor der er vilje, er der vej – og bane!

Forrige artikel Danske Havne: Danmark mangler en bæredygtig national transportplan Danske Havne: Danmark mangler en bæredygtig national transportplan Næste artikel Stephanie Lose: Trængselsproblemer kalder på regionale løsninger Stephanie Lose: Trængselsproblemer kalder på regionale løsninger