Elevformand til Danske Gymnasier: Nej, mor har ikke altid ret

REPLIK: Uddannelsessnobberiet lever i bedste velgående, mener Helene Glundholt fra Erhvervsskolernes ElevOrganisation. Folkeskoleeleverne oplever, at deres skolegang er målrettet gymnasiet, og det er op til vejlederne at udfordre den tankegang. 

Af Helene Glundholt
Formand, Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Debatten om min fremtid fylder en del. Altså ikke min fremtid personligt, men det faktum, at jeg er ung.

I disse dage har debatten om unges uddannelsesvalg fyldt en del, og det vil den nok blive ved med, indtil den dag vi har sikret en god vejledning. Og debatten vil fortsat være fyldt med gode intentioner – for det handler om fremtidens ungdom.

Derfor bliver jeg også helt trist, når jeg læser Birgitte Vedersøs indlæg 12 januar. For på trods af, at det ender med en opfordring om at indstille mudderkastningen, så kan jeg ikke lade være med at sidde tilbage med følelsen af, at min uddannelsesvej alligevel er blevet grisset til efter at have læst det.

Mor kender ikke nuancerne
Birgitte Vedersø konstaterer, at vejledningen på ingen måder favoriserer gymnasiet, men derimod nærmest “tvinger” unge over mod erhvervsuddannelserne. At det ikke er uvidenhed, der holder de unge fra erhvervsuddannelserne, og at unge vælger gymnasierne, fordi det giver et solidt fundament for fremtiden. Man må forstå, at når mor råder sit barn til at tage gymnasiet, så er det en naturlig konsekvens, fordi det er det bedste valg.

Eller er det? Er det ikke nærmere det bedste bevis på, at uddannelsessnobberiet fortsat lever i bedste velgående. Og dermed et udtryk for, at mor faktisk ikke kender alle nuancerne i uddannelsessystemet.

I stedet for at kaste mudder på hinanden og debattere, hvem der fortæller mest om hvad, skal vi sikre, at unge får den bedste forudsætning for at træffe et oplyst valg. Det kan vi sikre gennem en synliggørelse af alle muligheder. For som jeg selv skrev i december, så vælger vi unge ikke uddannelse efter, hvad arbejdsmarkedet mangler. Vi vælger uddannelse efter det, som vi kender, herunder hvordan vi bliver undervist i grundskolen.

Så som Jakob Bonde Nielsen fra Danske Skoleelever nævner den 12. december, så kræver det også en ændret tilgang til undervisningen i folkeskolen.

Og jo – det kan sagtens være, at nogle UU-vejledere “pusher” erhvervsuddannelserne, men når grundskoleeleverne nu selv oplever, at hele deres skolegang er målrettet gymnasiet, så er det vel okay, at UU-vejlederen udfordrer den tankegang?

Drop uddannelsessnobberiet
Når jeg snakker med en grundskoleklasse som en del af vores rollemodels-indsats, så oplever jeg den manglende viden om erhvervsuddannelserne. Eleverne oplever et vejledningssystem, som rigtig gerne vil, men som desværre mangler ressourcerne til at sikre en ordentlig vejledning for alle.

Efter vores besøg kan vi derfor se, at over halvdelen af eleverne siger, at de er blevet klogere på, hvad en erhvervsuddannelse er. Og det er ”kun” efter halvanden time. Samtidig oplever jeg, hvor vigtigt det er for mange af eleverne at kunne se et andet ungt menneske, der faktisk har valgt noget andet end gymnasiet og er glad for det valg.

Derfor gør vi også en stor indsats for netop at vise, at det sagtens kan være “det rigtige” at tage en erhvervsuddannelse, ligesåvel som det at gå i gymnasiet. Og nej – det synes vi ikke er at presse dem. Det er at oplyse dem om noget, som de ikke oplever til hverdag.

Så lad os droppe uddannelsessnobberiet. Lad os fokusere på, hvordan vi sikrer, at elever i grundskolen får den bedste vejledning og et skoleforløb, der sikrer en bedre vægtning mellem teori og praksis. Blive enige om, at det kræver investeringer og ikke besparelser, hvis vi skal sikre, at alle uddannelser er attraktive. Og droppe snakken om, at vi taler gymnasierne ned.

For vi vejleder ingen ved at kaste mudder på hinanden, vi vejleder bedst ved at vise, hvilken kvalitetsvejledning vi gerne vil skabe.

Forrige artikel Erhvervsskoler: Vi skal bygge videre på mulighederne fra 2013 Erhvervsskoler: Vi skal bygge videre på mulighederne fra 2013 Næste artikel Djøf advarer: Lønforskel mellem det private og det offentlige kan blive farligt Djøf advarer: Lønforskel mellem det private og det offentlige kan blive farligt
Mette Frederiksen: De mindste børn kan begynde i skole og daginstitutioner næste uge

Mette Frederiksen: De mindste børn kan begynde i skole og daginstitutioner næste uge

GENÅBNING: Daginstitutioner og de mindste skoleklasser åbner formentlig på onsdag efter påske, men 9.-klassernes eksaminer bliver aflyst, annoncerede statsminister Mette Frederiksen mandag aften. Virksomheder som caféer og restauranter skal fortsat holde lukket, og alle sommerfestivaler aflyses. Frederiksen afviser at have en strategi om flokimmunitet.