Debat

Konservative: Folkeskolen skal have færre mål

Der trænger til blive luget ud i den del af styringen af folkeskolen, som er alt for rigid og detailorienteret. Kravet om 45 minutters daglig bevægelse er et eksempel på et mål, som bør afskaffes, skriver Mai Mercado (K).

De obligatoriske lektiecafeer bør afskaffes. Der er absolut ingen grund til at holde på alle elever, uanset om de har behov for at læse lektier på skolen, skriver Mai Mercado (K).
De obligatoriske lektiecafeer bør afskaffes. Der er absolut ingen grund til at holde på alle elever, uanset om de har behov for at læse lektier på skolen, skriver Mai Mercado (K). Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Mai Mercado
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Fra budgetstyring, konflikthåndtering og empati til mindfulness og yoga. Anders Thorsens årlige liste over hvad offentlige debattører foreslår, skal på skoleskemaet, er altid interessant at læse.

Den udgør en vigtig påmindelse til alle (og politikere i særdeleshed) om, at det er nemt at komme med nye ideer til, hvad børn skal lære. Det svære består i at prioritere, hvad der er vigtigst.

Både lærernes og børnenes tid i skolen er begrænset. Derfor nytter det ikke at gøre skoleskemaet længere og længere med nye emner eller deciderede fag. Tværtimod har vi i fortsat en for lang skoledag.

Hvis man skal komme med forslag til hvad der skal fylde mere, så må der også være forslag til hvad der skal fylde mindre. Vi, Konservative, har begge dele.

En del, der skal være mindre af

I 2020 foreslog jeg, at den almene dannelse bør styrkes gennem en kristendomskanon. For mig er det vigtigt, at alle unge ved, hvordan de vigtigste strømninger i samfundet har været med til at forme dem selv, og det land de vokser op i.

Temadebat

Hvad bør der være mindre af i uddannelsessystemet?
Altinget Uddannelse spørger i denne debatrække interessenter fra både grundskolerne, ungdomsuddannelserne og voksen-efteruddannelserne, hvad de vil have mindre af.

Hvordan ville de eksempelvis frigøre tid i undervisningen, hvis de kunne bestemme? Er der noget, de vil pille af skoleskemaet?

Er der generelt opgaver, skoler og institutioner klarer i dag, som de ikke burde beskæftige sig med? Og er der noget særligt, lærerne, lederne eller eleverne vil af med?

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til birk@altinget.dk.

Kristendommen er et vigtigt fundament, og derfor er det ikke noget man kan komme uden om, uanset hvad man mener om religion i øvrigt. Vi har også foreslået flere timer i kristendomskundskab, for at styrke faget.

Så jeg kan ikke sige mig fri fra at bidrage til listens længde. Men i Konservative har vi også brugt mange kræfter på at pege på det, som vi vil have mindre af. Og her er en del.

Vi står i en situation, hvor der fortsat er alt for mange unge, der kommer ud af folkeskolen uden at kunne regne, læse og skrive. Hver ottende afgangselev består ikke dansk og matematik.

Hvad nytter det at sende lærere på kursus i budgetstyring og sætte det på skemaet, hvis eleverne ikke mestrer basale kundskaber inden for matematik? Hvis de ikke har et begreb om, hvordan Danmark så ud under enevælden, eller forstår hvordan et demokrati fungerer?

Kan frigøre 3.800 lærerårsværk

Det er altafgørende, at vi fra politisk hold skaber nogle rammer om folkeskolen, som sikrer den kan koncertere sig om sin kerneopgave. Derfor har vi faktisk flere forslag til hvad der skal være mindre af, end hvad der skal være mere af.

Vi foreslog som nogen af de første at afskaffe den understøttende undervisning, og lade skolerne afkorte skoledagen tilsvarende. Den understøttende undervisning var en del af folkeskolereformen, men ifølge VIVE's evalueringer kom den aldrig til at fungere.

Hvis vi afskaffer den understøttende undervisning, kan det frigøre hvad der svarer til 3.800 lærerårsværk, som i stedet kan bruges i en kortere skoledag af højere kvalitet. Skoledage hvor der er tid til faglig fordybelse, mindre holddannelse med niveaudeling og reel undervisningsdifferentiering.

I samme ombæring bør obligatoriske lektiecafeer afskaffes. Der er absolut ingen grund til at holde på alle elever, uanset om de har behov for at læse lektier på skolen.

Balancen skal genoprettes

Der trænger også til blive luget ud i den del af styringen af folkeskolen, som er alt for rigid og detailorienteret. Færre mål. Kravet om 45 minutters daglig bevægelse er et eksempel på et mål, som bør afskaffes. Selvfølgelig skal børn undervises i idræt. Men der er ingen til grund til at regulere, hvor meget børn skal bevæge sig om dagen ned til mindste minut.

Jeg kan ikke sige mig fri fra at bidrage til listens længde. Men i Konservative har vi også brugt mange kræfter på at pege på det, som vi vil have mindre af.

Mai Mercado (K), undervisningsordfører

Det er ikke kun i skolen, at børn bevæger sig og dyrker sport. Det gør de også blandt venner, familie og i civilsamfundet. Hvis skolen skal overtage alt det som familien og de nære fællesskaber bidrager med, ender man med det værste af begge verdener.

Skolen svækkes, fordi lærerne har mindre tid til at klæde børn på fagligt. Samtidig udvander man det som familien, venner og civilsamfundet bidrager med til børn.

Diskussionen om hvad der skal på skemaet, handler derfor i sidste ende også om grænserne mellem skolens, forældres og civilsamfundets ansvar. Med folkeskolereformen blev den balance rykket for meget i retning af, at skolen skulle tage ansvar for ting, der langt bedre løses uden for skolen.

Vi vil fortsat kæmpe for at den balance genoprettes, så skolen kan komme tilbage til kerneopgaven. At børn lærer noget og bliver dygtige i fag som dansk, matematik og historie.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mai Mercado

MF og gruppeformand (K), fhv. børne- og socialminister, fhv. formand, FOF
cand.scient.pol. (SDU 2008)

Anders Thorsen

Skolelærer, Bagsværd Kostskole & Gymnasium
​Lærer (læreruddannelsen i Aarhus)