Debat

Lærere: Frikommuner skal holde fast i formålet med folkeskolen

DEBAT: Det giver god mening at sætte skolen fri af bureakrati og centrale bestemmelser, men frikommunerne skal holde fast i folkeskolens formålsparagraf, skriver Gordon Ørskov Madsen. 

"Vi skal holde fast i, at vi har en fælles folkeskole med en overordnet, almendannende opgave, som er formuleret i folkeskolelovens formålsparagraf," skriver Gordon Ørskov Madsen. 
"Vi skal holde fast i, at vi har en fælles folkeskole med en overordnet, almendannende opgave, som er formuleret i folkeskolelovens formålsparagraf," skriver Gordon Ørskov Madsen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Daniel Bue Lauritzen

Daniel Bue Lauritzen er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har været ansat hos Altinget siden 2017.

Daniel er redaktør for Altinget By & Bolig og Altinget Transport. Han har tidligere været ansvarlig for Altinget Udvikling og Altinget Christiansborg og været tilknyttet både forside- og debatsektionen. 

Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Gordon Ørskov Madsen
Formand for Danmarks Lærerforening

Statsminister Mette Frederiksens udspil ved Folketingets åbning om at gennemføre frikommuneforsøg på en række områder – herunder folkeskoleområdet – kan give vigtig inspiration til skoleudvikling på den lange bane.

Selvom vi endnu ikke kender de endelige formuleringer vedrørende frikommunernes rammer, er der en række muligheder for, at frikommunerne, som på folkeskoleområdet er Esbjerg og Holbæk, kan blive en succes, vi kan lære af i resten af landet.

Når forsøgene med nye måder at organisere undervisningen på sker med inddragelse af den lærerfaglige viden i lærerkollegierne, kan der – også med det eksisterende ressourcegrundlag - skabes bedre muligheder for, at hver enkelt elev løftes fagligt og får øget trivslen.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Når evaluering og følgeforskning tænkes med fra starten, kan erfaringerne bruges fremadrettet, og forsøgene i de to kommuner kan spille sammen med den udvikling, der foregår i landets øvrige 96 kommuner.

Her er der sendt et vigtigt signal fra undervisningsministeren om, at forsøgene med nye måder at indrette skolerne på ikke skal stå stille på grund af frikommuneforsøgene.

I folkeskolen har vi gennem længere tid diskuteret værdien af for eksempel elevplaner og nationale test, og der er bred enighed om, at test og evaluering bør udformes på en måde, der gør, at kvaliteten i undervisningen udvikles.

Gordon Ørskov Madsen, Formand for Danmarks Lærerforening

Masser af idéer 
Tanken om at afskaffe unødigt bureaukrati og centrale bestemmelser, der ikke giver mening lokalt, er grundlæggende rigtig.

I folkeskolen har vi gennem længere tid diskuteret værdien af for eksempel elevplaner og nationale test, og der er bred enighed om, at test og evaluering bør udformes på en måde, der gør, at kvaliteten i undervisningen udvikles.

Lærerne har masser ideer og visioner om den gode folkeskole. De kan blive til virkelighed gennem det lokale samarbejde i kommunerne.

Her vil den aftale, A20, om rammerne for lærernes daglige arbejde, der blev indgået mellem KL og Danmarks Lærerforening kort efter sommerferien, være et godt udgangspunkt. Fordi den forudsætter tæt samarbejde mellem lærere og ledelse og mellem skoler og kommunal forvaltning.

Erfaringer skal indsamles
En frisættelse af folkeskolen i de to kommuner skal kunne bruges som inspiration til skoleudvikling i resten af landet.

Derfor må vi allerede fra start indtænke, hvordan vi sikrer, at gode (og dårlige) erfaringer opsamles og behandles af skoleforskere, så de kan blive tilgængelige for kommuner og folkeskoler over hele landet.

Der vil være en risiko for, at afskaffelsen af centrale regler og bestemmelser erstattes af en urskov af lokale, kommunale projekter, som peger i alle mulige retninger.

Vi har brug for, at friheden bruges målrettet. Udgangspunktet må være lærere og lederes viden om den gode undervisning til gavn for eleverne. Og det skal stå klart, hvordan vi evaluerer forsøgene, så alle kan lære af dem.

Fælles vilje
Danmarks Lærerforening har gennem længere tid været i en god dialog med både KL og regeringen om, hvordan vi bringer folkeskolen videre.

Vi har en fælles interesse i en stærk folkeskole præget af høj kvalitet i undervisningen. Og det er min klare fornemmelse, at der er en fælles vilje til at se fordomsfrit på alle aspekter af lovgivningen.

Alle parter må kunne forpligte sig på, at nye evalueringsredskaber i stedet for de nuværende elevplaner og nationale test skal understøtte den gode undervisning på skolerne.

Og det nye, vi finder frem til, skal have opbakning fra alle parter – lige fra politikeren på Christiansborg til forælderen og læreren i 7. b.  

Hold fast i formålet
Det er afgørende, at udgangspunktet for de to frikommuneforsøg i Esbjerg og Holbæk er den gode undervisning i klasselokalet, og at det kommer til at spille sammen med den udvikling, der foregår i folkeskolen generelt, så vi kan lære af hinanden undervejs.

Det er som sagt endnu uklart, hvad det præcise indhold i loven om frikommuner bliver. Folkeskoleloven sætter ret præcise rammer for skolens virke, som kommunerne udfolder lokalt.

Det kan give god mening at give forsøgskommunerne friere tøjler til at tilrettelægge folkeskolens virke. Men vi skal holde fast i, at vi har en fælles folkeskole med en overordnet, almendannende opgave, som er formuleret i folkeskolelovens formålsparagraf.

Det gør folkeskolen til en samfundsbærende institution – det skal den også være i frikommunerne.

Dokumentation

Temadebat: Kan Mette Frederiksens vilde idé skabe vilde resultater?

”Det er en lidt vild idé.”

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen, da hun ved Folketingets åbning lancerede planerne om at give syv kommuner næsten ubegrænset frihed i indretningen af folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet.

Spørgsmålet er, om den vilde idé kan skabe vilde resultater. 

Hvordan kan kommunerne bedst udnytte friheden? Hvilke forbedringer kan vi forvente at se? Hvordan skal forsøget evalueres? Kan de syv udvalgte kommuner danne inspiration for fremtidens kommunale velfærd? 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Gordon Ørskov Madsen

Formand, Danmarks Lærerforening og Lærernes Pension, formand, Lån & Spar Bank
Student 1986, folkeskolelærer 1996

0:000:00