Skoleelever: Husk elevernes rettigheder, når folkeskolen sættes fri

DEBAT: Forsøgskommunerne skal holde fast i elevernes hårdt tilkæmpede rettigheder, når de sætter folkeskolen fri, skriver Esther Vyff Balslev Petersen. 

Af Esther Vyff Balslev Petersen
Fungerende formand i Danske Skoleelever

Der er vist ingen tvivl om, at folkeskolen var i fokus under Folketingets åbningstale.

Nu skulle folkeskolen være fri – i hvert fald i Esbjerg og Holbæk kommune.

Pludselig ligger der et hav af muligheder foran Esbjerg og Holbæk. To kommuner, der nu kan gøre med skolen, hvad de vil. Og ikke nok med det, så skal de også være til inspiration for resten af skolevæsnet. Nye muligheder og mere frihed er fantastisk!

Men med spændingen kom også bekymringerne. Bekymringer for, om den store frihed bare betyder færre elev-rettigheder. Den eneste sikre garanti, vi har som elever, er nemlig bundet op på regler og rammer. Og når de pludselig forsvinder, hvilken garanti har vi så?

Hvad med for eksempel elevrådsbekendtgørelsen? Den bekendtgørelse, der sikrer elevernes ret til at oprette et elevråd, sidde i skolebestyrelsen samt have en plads på skolens budget? 

Uden den at læne sig op ad vil mange elever kæmpe forgæves for retten til at blive hørt. 

Og hvad med vores undervisningsmiljølov? Vil den også blive dispenseret fra? Godt nok har den mangler –men i det øjeblik, at den bliver fjernet, har vi frataget eleverne en grundlæggende rettighed. Og så skal lærernes arbejdsmiljølovgivning vel også sløjfes? Eller? 

Eleverne skal høres
Heldigvis har jeg stor tiltro til Holbæk og Esbjerg Kommune.

Jeg håber, at I vil bruge dette forsøg på først og fremmest at gøre mere af alt det gode, I allerede gør. Men jeg håber også, at I vil åbne processen op, så alle kan blive en del af udviklingen, og flest muligt kan være med til at forme skolen, når vi nu har chancen for at starte forfra.

Jeg håber, at I vil inddrage lærere, pædagoger, ledere og ikke mindst eleverne. Det er nu, at eleverne skal udnytte deres ret til at blive hørt gennem elevrådet til det yderste.

Jeg har samtidig en klar forventning om, at I er klar på et landsdækkende samarbejde med skolens interessenter – Danske Skoleelever, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, BUPL og mange flere. Alle vil gerne være med! 

For skal forsøget rent faktisk virke, bør det også være et nationalt og ikke kun et kommunalt projekt. Projektet skal følges tæt, vi skal lære og evaluere, så dette projekt opnår sit fulde potentiale.

Så kære kommuner. Danmark har pålagt jer en kæmpe opgave! I kan nu revolutionere den danske folkeskole. I baner vejen.

Kan blive for frit
Og nu til regeringen med jeres vilde ide. 

Det samme gælder jer. Jeg kan jo kun gætte på, hvad det endelige udspil vil indebære, men jeg er af den klare overbevisning, at en kommune kan blive for fri.

Så fri, at vi pludselig ikke har nogen føling med, om eleverne i Esbjerg har det lige så godt som eleverne i Thisted. Efter min mening er der nogle grundlæggende rettigheder, som i høj grad er grundlæggende for den danske folkeskole.

Men ligesom med kommunerne, så har jeg også stor tiltro til jer.

Jeg tror på, at I med forsøget har et ønske om at gøre det bedste for skolen og ikke mindst værne om de elevrettigheder, vi har kæmpet så længe for.

Jeg tror på, at I har i sigte at inddrage virkeligheden og pakke spareøvelserne væk.

Så kære kommuner og kære regering. Det er nu, vi skal finde den nye folkeskole.

For alt i verden skal eleverne være i fokus – for der er højt at flyve, men bestemt også dybt at falde.

Forrige artikel Holbæk-borgmester: Vi skal lægge beslutningskraften så langt ud på skolerne som muligt Holbæk-borgmester: Vi skal lægge beslutningskraften så langt ud på skolerne som muligt Næste artikel Lektor: Pædagoguddannelsen prioriterer hverken praksis eller teori Lektor: Pædagoguddannelsen prioriterer hverken praksis eller teori