Ny debat: Sådan forbereder vi børn og unge til fremtidens arbejdsmarked

PRÆSENTATION: Altinget: uddannelse har håndplukket et panel af lærere, forskere og ledere til at skrive om deres erfaringer med, hvordan vi bedst ruster ungdommen til fremtiden. Følg debatten her. 

Hvilke initiativer virker i det danske uddannelsessystem, når det handler om at klæde landets børn og unge på til fremtidens arbejdsmarked? 

Dét spørgsmål har Altinget: uddannelse stillet en bred skare af institutioner, undervisere, forskere og virksomheder.

Fælles for debattørerne er, at de alle – på ganske forskellig vis – har gjort sig konkrete erfaringer med succeser og faldgruber indenfor de eksisterende økonomiske og politiske rammer af uddannelsessystemet.

Tanken er, at de forskellige debatindlæg kan tjene til inspiration og kreation andre steder i uddannelsessektoren.

Mød debatpanelet her:

Tashia Vera Dam
Produktvicedirektør i Lix Technologies. Virksomheden står blandt andet bag onlinestudieplatformen Lix, som er designet til at understøtte læsning, samle noter og gøre gruppearbejde på vidergående studier nemmere. Tashia Dam er uddannet i teoretisk pædagogik.

Anders Ladegaard
Centerleder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt. Anders Ladegaard er desuden næstformand i bestyrelsen for Ungdommens Uddannelsesvejledning Danmark. Han er uddannet folkeskolelærer.

Michael Lund-Larsen
Centerchef på Aarhus Business College & eVidenCenter – Det Nationale Videncenter for e-læring. Michael Lund-Larsen er uddannet datanom. 

Ole Sejer Iversen
Professor i Informationsvidenskab ved Aarhus Universitet. Ole Sejer Iversen forsker i it, datalogi og matematik. Han har netop afsluttet en stor undersøgelse af, hvordan danske skolebørn arbejder kreativt med teknologi.

Rasmus Andreassen
Leder af folkeskolen Sønderskov-Skolen i Sønderborg. Skolen har i flere år arbejdet med it, internationalisering, robotter og er senest startet på en LEAPS-tilgang, som gør op med den traditionelle undervisning. Rasmus Andreassen er uddannet folkeskolelærer.

Mikkel Holmbäck
Adm. direktør i Glad Fonden. Glad Fonden er en erhvervsdrivende virksomhed, der beskæftiger 270 mennesker med og uden handicap indenfor medieproduktion, design og grafisk virksomhed, teater, catering, kantine- og cafédrift, zoo samt uddannelse. Mikkel Holmbäck er uddannet cand.mag. i pædagogik og samfundsfag. 

Susanne Talbot
Forstander på Lille Vildmose Produktionsskole i Aalborg. Produktionsskolen forbereder uafklarede unge til uddannelse eller arbejde gennem opøvelse af personlige, sociale og faglige kompetencer gennem praktisk værkstedsarbejde og teori. Susanne Talbot er uddannet fra Seminarium for Håndværk og Design.

Bjarne Stroustrup
Leder i udviklingsafdelingen i den amerikanske investeringsbank Morgan Stanley og gæsteprofessor på Columbia University i New York. Bjarne Stroustrup er opfinder af programmeringssproget C++. Han er uddannet i matematik og datalogi.

Dorte Kamstrup 
Læringskonsulent på Antvorskov Skole i Slagelse. Skolen arbejder med problem- og produktbaseret undervisning og har opbygget et LearningTechLab, hvor eleverne udvikler løsninger på store og små problemer. Dorte Kamstrup er uddannet cand. mag. i nordisk sprog og litteratur samt medieæstetik. 

Lis Zacho
Lærer på Lindevangsskolen på Frederiksberg. Lis Zacho sidder med i en rådgivningsgruppe omkring digital læring under undervisningsministeren. Hun er uddannet lærer, matematikvejleder og i gang med specialet på it-didaktisk design. 

Poul Erik Clausen
Forstander på Havredal Praktiske Uddannelser, der er et helhedsorienteret tilbud til unge med særlige behov i alderen 16-25 år. Poul Erik Clausen er uddannet landmand og socialpædagog.  

Anders Kofod-Petersen
Professor i kunstig intelligens, vicedirektør i Alexandra Instituttet og tekno-positiv. Anders Kofod-Petersen udtaler: "Jeg har ingen tro på, at skummel kunstig intelligens kommer for at spise os. Min tese er, at menneske plus maskine altid er bedre end menneske eller maskine."

Forrige artikel Produktdirektør: Børn og unge skal forstå teknologiens byggeklodser Produktdirektør: Børn og unge skal forstå teknologiens byggeklodser Næste artikel Forening: Uddannelsessystemet er ikke kun til for de talentfulde Forening: Uddannelsessystemet er ikke kun til for de talentfulde
Jens Boe Nielsen takker af

Jens Boe Nielsen takker af

AFSKED: Den tidligere formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, Jens Boe Nielsen, går på pension efter 20 år som rektor på Nørre Gymnasium.