Undervisningsminister: Vi har brug for et paradigmeskift

DEBAT: I en årrække har vi brugt ressourcer på at få hardware ud på skolerne. Nu er der brug for, at vi giver alle børn mulighed for at forstå, hvordan teknologi virker, mener Merete Riisager (LA). 

Af Merete Riisager (LA)
Undervisningsminister

I vores iver efter at spurte af sted efter nøglen til fremtiden glemmer vi ofte fortiden og nutiden. Men de tre størrelser kan ikke skilles ad. Som Churchill engang har sagt: Jo længere man kan se tilbage, desto længere kan man skue fremad. 

Vi skal hverken skøjte eller google hen over overfladen. Vi skal slå hul i isen og dykke ned og undersøge og lære og blive klogere af alt det, der ligger under og indeni.

Børn og unge skal have dybe kundskaber og dyb faglighed. Mit korte svar på spørgsmålet, om hvordan vi forbereder børn og unge til fremtidens arbejdsmarked, er, at det gør vi ved at give børnene et solidt fundament af viden. Det gør vi ved at gå grundigt til værks og sætte fagligheden højt. 

Ikke bare farvede væsker og røg
For nogle måneder siden var jeg til en konference i Skotland om lærergerningen. Her hørte jeg en tale af den britiske skoleminister Nick Gibb, som gjorde indtryk på mig.

Gibb pointerede, at viden avler viden. Man kan ikke bare overlade elever til selv at søge viden. Hvis ny viden skal give mening, så skal det sættes i relation til kundskaber, som eleverne allerede har. Vi ved, at læreren er den enkeltstående faktor, som betyder mest for elevernes læring. Men også i forhold til det, Gibb fremhæver, spiller lærerne en kæmpe rolle. 

Når det kommer til den teknologiske udvikling og elevernes kompetencer inden for it, teknologi og naturvidenskab, er det helt klart, at iPads, Google og teknologiske hjælpemidler aldrig kan stå alene.

Gibb sagde, at hvis vi skal skabe fremtidens videnskabsmænd (og -kvinder), så gør vi det ikke ved blot at lade eleverne opføre sig som små forskere i undervisningstimerne og udføre sjove forsøg med farvede væsker og røg i kolberne. Nej, så gør vi det ved at give eleverne al den bagvedliggende viden og undervise dem i at forstå processerne.

Børn skal være skabere 
Og det er præcis det samme med it. Børn skal ikke kun være brugere af det. De skal også blive skabere. Det kræver altså hårdt arbejde og viden. Man kan aldrig bare sætte innovation, teknologi eller entreprenørskab på skoleskemaet, og så vupti, er man klar til at indtage fremtidens arbejdsmarked.

Vejen til fremtiden starter allerede i grundskolen, når eleverne lærer at læse, skrive og regne. For det er her, de får de første solide, faglige byggesten. Det er her, den basale viden grundlægges. Jeg plejer at sige, at man skal lære noget, før man kan skabe noget. 

Jeg prøver ikke at negliere teknologiens betydning, tværtimod. For mig at se er teknologi en præmis for vores liv, og det kommer kun til at fylde mere og mere i fremtiden. Netop derfor er det ikke nok at kunne lave søgninger på nettet eller redigere film på sin mobiltelefon. Vi skal hele vejen rundt.

Et teknologisk paradigmeskift
I en årrække har vi brugt en del ressourcer på at få hardware ud på skolerne – iPads til eleverne eller smartboards i klasseværelserne.

Det, vi har brug for nu, er et paradigmeskift i forhold til teknologi i skolen. Nogle skoler er allerede godt i gang, men det er vigtigt, at alle kommer med, så den enkelte elevs teknologiforståelse ikke afhænger af, hvilken skole man har gået på.

Der er brug for et løft, der giver alle børn muligheder for at forstå, hvordan teknologi – både de store muligheder for at skabe og problemløse, men også bagsiden, når for eksempel dine og mine data bliver en handelsvare - virker.

På skuldrene af Gibb
Derfor har jeg nedsat en rådgivningsgruppe med en række eksperter i teknologiens muligheder og samfundspåvirkning, som skal hjælpe mig med at lave en langsigtet handlingsplan for digital læring. Kun ved at have den dybe faglighed og forståelse kan vi ruste børn og unge til det hurtigt udviklende arbejdsmarked, som vil møde dem.

Derfor vil jeg gerne stille mig på skuldrene af Nick Gibbs pointer og sige: Ja, kundskaber giver magt. Kundskaber og viden er stigen til fremtiden, men kundskaber og viden er også det fundament, som stigen står på.

Forrige artikel E-læringschef: Der er brug for nye kompetencer hos lærerne E-læringschef: Der er brug for nye kompetencer hos lærerne Næste artikel Professor: Gør hurtigst muligt IT-valgfaget i folkeskolen obligatorisk Professor: Gør hurtigst muligt IT-valgfaget i folkeskolen obligatorisk