Skole og Forældre: Sæt kryds ved folkeskolen på valgdagen

DEBAT: Folkeskolen er blevet forbigået i de seneste finanslove. Flere elever i klasserne og stagnerende udgifter per elev bør give anledning til, at folkeskolen kommer på dagsordenen i valgkampen, skriver Rasmus Edelberg fra Skole og Forældre.

Af Rasmus Edelberg
Formand, Skole og Forældre

Uddannelse og folkeskole bør være lige så vigtige emner til folketingsvalget som sygehuse, demografi og udlændingepolitik.

Selv om det naturligvis er vigtigt at diskutere kvaliteten af vore sygehuse, og hvad vi gør med udviste kriminelle udlændinge, så er det vores børn, der former fremtiden.

Folkeskolen prioriteres ikke økonomisk
Finansministeriets ”Økonomisk Analyse” fra maj 2018 viser, at stigningen i det offentlige forbrug siden år 2000 primært henføres til sundhedsområdet.

Antallet af læger og speciallæger i Danmark har været stigende de seneste godt ti år. Det nuværende antal er på det højeste niveau nogensinde. Presset fra sundhedsområdet på de offentlige finanser ser ikke ud til at blive mindre.

Til gengæld har folkeskolen ikke fået en kærlig hånd ved de seneste finanslove. Udgiften per elev er ikke steget de sidste ti år.

Andre uddannelsesinstitutioner – universiteter, gymnasier og professionshøjskoler – er løbende blevet udsat for besparelser. Det mener jeg ikke, at vi som samfund kan være bekendt.

De sidste 20 år er der kommet tre ekstra elever i hver klasse i folkeskolen. Dermed spares penge til andre ting, men der skabes også sværere betingelser for at sikre ro i klassen og tage individuelle hensyn. Folkeskolen bør i stedet prioriteres højere økonomisk og politisk.

Folkeskolen skaber fællesskabet
Folkeskolen er samfundets vigtigste institution, når vi skal sikre myndige, dygtige, dannede nye voksne med mod på at indgå i fællesskabet.

Det er i skolen, at vores børn lærer at tage vare på sig selv og hinanden. Det er i skolen, børn oplever, at deres eget bidrag har betydning for fællesskabet.

Folkeskolen skaber sammenhængskraft i vores samfund – også når vi i fremtiden skal lave gode løsninger for de ældre, sundhed, udlændinge og klima. 

Derfor, tænk på børnene, når I går ind i stemmeboksen til det kommende folketingsvalg.

For deres og vores fælles fremtids skyld. Stem på folkeskolen.

Forrige artikel Forælder: Nye adgangskrav til gymnasiet rammer unge med handicap Forælder: Nye adgangskrav til gymnasiet rammer unge med handicap Næste artikel Lærerne: Vi kan løse folkeskolens problemer uden store reformer Lærerne: Vi kan løse folkeskolens problemer uden store reformer
Indvandrere er ofte overuddannede til deres job

Indvandrere er ofte overuddannede til deres job

JOB: Indvandrere er i højere grad overuddannede til deres job end danskere. De mest overuddannede kommer fra Østeuropa. Det viser ny forskning fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. *Rettet kl. 08:58.