VUC-rektor til politikerne: Stop besparelserne på VUC-området

DEBAT: Det er en udfordring af drive VUC decentralt, når politikerne skærer på flere måder. Fortsættes besparelserne, vil det ramme unge og vokse særligt i udkantskommunerne, skriver Lene Yding fra HF & VUC Nord.

Af Lene Yding
Rektor, HF & VUC Nord

HF & VUC Nord er Danmarks største VUC, når man taler geografisk dækningsområde.

Det er godt 160 fra nord til syd og knap 80 kilometer fra øst til vest.

VUC’et dækker ni af de 11 nordjyske kommuner, hvoraf fem af Undervisningsministeriet er defineret som ”udkantskommuner”. Det betyder lav befolkningsandel i bymæssig bebyggelse og lav forventet befolkningstilvækst blandt de 25-34-årige.

Der er med andre ord langt mellem husene – og de unge og voksne, der har brug for uddannelse.

VUC er en succes
Det er der sådan set ikke noget nyt i. HF & VUC Nord har specialiseret sig i at tilbyde uddannelse til de unge og voksne i vores område, som har brug for det.

Det er en differentieret målgruppe. Nogle er målrettede og skal have ét år på en hf-enkeltfagspakke. Andre har brug for mere grundlæggende færdigheder – eller for at genvinde troen på, at de godt kan finde ud af det dér med at lære noget.

Gennemsnitsalderen på VUC er 25 år. Halvdelen af vores kursister er forældre. En ret stor del af kursisterne har afbrudte uddannelser bag sig. Herudover er der en relativt stor andel kursister, der kæmper med forskellige problemstillinger i deres liv.

På trods af det er syv ud af 10 AVU-kursister og otte ud af 10 hf-kursister i enten beskæftigelse eller videre uddannelse seks måneder efter afsluttet uddannelse på VUC. Tallene vidner om personlige succeser, men også om en stor uddannelses- og samfundsmæssig succes.

Denne succes er vi ikke kommet sovende til på VUC. Succesen er resultatet af en målrettet indsats med at møde unge og voksne, hvor de er: alders-, uddannelses- og erfaringsmæssigt, men også rent geografisk.

HF & VUC Nord har altid set det som en del af sin opgave at være decentralt til stede i sit dækningsområde. Det er fortsat vores ambition, for vi ved, at afstand og transporttid betyder meget for, om man kommer i gang med den uddannelse, man har brug for.

Har man børn, skal ens familieliv også kunne hænge sammen, og hvis man i en periode har det svært ved siden af skolen, øger flere timer i bus ikke motivationen. Men det begynder at blive svært.

Besparelser flere steder
Politisk er det blevet besluttet, at knap halvdelen af VUC’s kursister på AVU (9. og 10. klasse for voksne) skal overflyttes til en ny uddannelse i nye uddannelsesinstitutioner, som oprettes til formålet.

Det betyder, at vores i forvejen små uddannelsessteder bliver endnu mindre.

Samtidigt betyder besparelserne på VUC-området – og her er to-procent-besparelserne kun ét af flere besparelsestiltag – at der er færre penge tilbage til de kursister, der fortsat har brug for at uddanne sig på VUC.

Vi har gennemført besparelser, hvor vi kan, og vi har optimeret vores institutionsdrift. Men der er nogle faste grundomkostninger forbundet med at have et lokalt uddannelsestilbud – også i ”udkantskommunerne”.

Herudover skal vi sikre, at vores tilbud er bæredygtigt rent kvalitetsmæssigt. Det skylder vi kursisterne.

Vi har forskellige muligheder på vores små undervisningssteder: Vi samlæser forskellige niveauer på samme hold. Vi tilbyder fleksible digitale undervisningstilbud. For nogle kursister er det en rigtig god løsning, men ikke for alle.

Vi arbejder derfor også med digitaliseret undervisning som ”den næstbedste løsning”. Når holdene bliver for små i én by, forsøger vi at udtænke, hvordan vi kan bruge teknologien til alligevel af opretholde tilbuddet.

Det skulle man tro, der ville være politisk opbakning til, men sjovt nok har man netop reduceret taxameteret for fjernundervisning yderligere, så det nu udgør 75 procent af det ordinære taxameter. Det gør det vanskeligt at sikre både udviklingen af driften af tilbuddet.

Stop besparelserne
HF & VUC Nord blev oprettet i 2007. Siden da har vi holdt fast i et decentralt uddannelsestilbud, og det har vist sig at være den rigtige strategi. Flere tusinde unge og voksne har uddannet sig på vores VUC.

Det har gennem årene været ”gynger og karruseller” i forhold til udbudssteder og uddannelser, og vi er nu et robust VUC, der fortsat har undervisningssteder, hvor det ikke ville være muligt at opretholde et selvstændigt VUC.

Men der er en grænse for vores robusthed.

Fortsætter man besparelserne – og bliver man ved med at flytte opgaver væk fra VUC – går det ud over det almene uddannelsestilbud til unge og vokse, særligt i ”udkantskommunerne”.

Min opfordring til politikerne er derfor: Stop besparelserne på VUC-området, og giv VUC’erne mulighed for at løse den opgave, som de er så gode til.

Forrige artikel Niels Brock: Skab en eksamensform, der understøtter brugen af internet og elektroniske hjælpemidler Niels Brock: Skab en eksamensform, der understøtter brugen af internet og elektroniske hjælpemidler Næste artikel Lederne: Styrk iværksætteriet på erhvervsuddannelserne Lederne: Styrk iværksætteriet på erhvervsuddannelserne
Regeringen lukker Riisagers talentindsats

Regeringen lukker Riisagers talentindsats

TALENT: Regeringen sløjfer en talentindsats, som VLAK-regeringen søsatte tidligere på året. Indsatsens 65 millioner kroner fordeles i stedet til de frie fagskoler, TAMU og finansloven for 2020.