FOA: Politikere skal rette fokus mod den akutte mangel på plejepersonale

DEBAT: 40.000 uddannede social- og sundhedsmedarbejdere vil mangle i 2028. Regeringen må anvise en plan ligesom aftalen for 1.000 ekstra sygeplejersker, skriver FOA's sektorformand.

Af Torben Klitmøller Hollmann
Sektorformand, social- og sundhedssektoren, FOA

Regeringen, Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråds aftale, som vil skaffe 1.000 ekstra sygeplejersker, faldt tidligere på måneden på plads.

Det er en håndgribelig, tiltrængt og dejlig konkret forstærkning af sundhedsområdet. Derfor har det også været oplagt som et slagnummer for regeringen både under valgkampen og efter regeringsdannelsen, hvor forståelsespapiret skulle pege på en retning for Danmark. Derfor var der også feststemning, da aftalen blev præsenteret. Forståeligt nok.

Vi har brug for en lige så konkret plan for at løse et af de største problemer i vores velfærdssamfund: manglen på social- og sundhedshjælpere og -assistenter.

Manglen er akut og stor. Igennem de sidste par år har der været enorm fokus på rekrutteringen af læger og sygeplejersker, som på ældreområdet kun en gang imellem har kontakten med borgeren. Nu er det tid til at rette fokus mod dem, der er tættest på borgerne.

Dem, der er sammen med vores fædre og mødre hver dag, når de bliver svækkede eller bare gamle. Dem, der er der med en hjælpende hånd og et fagligt blik. Dem, der er der, så vi kan tage på arbejde ubekymret. Social- og sundhedshjælperen og social- og sundhedsassistenten. 

Massiv medarbejdermangel
Vi kommer i 2028 til at mangle 40.000 uddannede social- og sundhedsmedarbejdere.

Det betyder, at vi skal uddanne 10.000 om året, som svarer til hver femte 16-årige, for at nå målet. Kommunerne har i løbet af andet halvår sidste år forgæves forsøgt at rekruttere social- og sundhedshjælpere og -assistenter 7.000 gange.

Vi taler her om over 70.000 medarbejdere, der er omkring borgeren og patienten og hver eneste dag hjælper de ældre og syge med at klare dagen. Hvis sosu'erne ikke var der, var det din og min opgave at hjælpe vore mødre ud af sengen, ordne den personlige pleje og sørge for mad og medicin, samtidig med at vi skulle passe et arbejde. Det er ikke et holdbart fremtidsscenarie.

Derfor har jeg en forventning om, at taskforcen, som regeringen har nedsat, tager fat på udfordringerne. I FOA har vi en række forslag, som regeringen kan tage fat i.

Uddannelsen og arbejdsvilkår skal forbedres
Vi skal have blikket rettet mod både uddannelsen og på arbejdet i ældreplejen, på sygehusene og i psykiatrien, hvis vi skal gøre os nogen forhåbning om at tiltrække flere til faget. Flere skal vælge uddannelsen, og gode arbejdsvilkår skal give nuværende og kommende medarbejdere lyst til at blive i faget.

Først og fremmest skal alle kommuner have en formuleret strategi for, hvordan man vil rekruttere flere til området. Vi skal blandt andet sikre gode praktikpladser til alle og styrke vejledningen, så færre falder fra uddannelsen.

Flere kommuner har kæmpe succes med at tilbyde elever fuld voksenelevløn i stedet for SU under grundforløbet. Det bør alle kommuner tilslutte sig, for på den måde tør flere gå fra et job og direkte ind på uddannelsen.

Der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale i, at dem, der gerne vil, skal tilbydes fuldtidsstillinger. Som det ser ud nu, er omkring tre ud af fire ansat på deltid. Arbejdsgiverne skal tilbyde nuværende deltidsansatte fuld tid, og som udgangspunkt bør stillinger slås op som fuldtidsstillinger – i dag er syv ud af ti stillingsopslag på deltid.

Mere ansvar, indflydelse og karrieremuligheder
Vi ved, at noget af det, der giver størst arbejdsglæde, er indflydelse på eget arbejde. Det er ikke bare med til at fastholde medarbejdere. Det nedsætter også sygefraværet, når man som ansat selv er med til at tilrettelægge sit arbejde. De gode erfaringer skal bredes ud til samtlige arbejdspladser.

Med en lang faglig uddannelse bag sig er social- og sundhedsmedarbejderne klædt på til at varetage komplekse opgaver tæt på borgerne. Den faglighed skal sættes fri, så medarbejderne har mulighed for at bruge og udvikle den. Det er med til at give et godt og effektivt arbejdsmiljø.

Vi skal også se på uddannelserne og fremme tydelige karriereveje inden for blandt andet psykiatri, demens og rehabilitering.

Jeg ser frem til taskforcens anbefalinger og håber på, at der bliver handlet hurtigt.

Forrige artikel Borgmester: Absurd udligningssystem har konsekvenser for de ældre Borgmester: Absurd udligningssystem har konsekvenser for de ældre Næste artikel KL og 3F: Kontrol og styring skal afløses af tillid på rengøringsområdet KL og 3F: Kontrol og styring skal afløses af tillid på rengøringsområdet