KL: Rekruttering alene skaffer ikke flere varme hænder til ældreplejen

DEBAT: Behovet for flere ansatte i ældreplejen er akut. De største faldgruber er at tro, at vi inden for en overskuelig fremtid har nok hænder og kan løse det alene ved rekruttering, skriver KL-formænd.

Af Michael Ziegler (K) og Jette Skive (DF)
Formand for KL's Løn- og Personaleudvalg og borgmester i Høje-Taastrup Kommune og formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg og rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune

Der er akut brug for, at vi tager fat i arbejdet med at få flere medarbejdere til ældreplejen. Ellers står vi med et stort problem.

Udfordringen er ganske reel: De næste ti år kigger vi ind i en udvikling, hvor gruppen af danskere i alderen over 80 år stiger med 170.000. Isoleret set kræver det alene en stigning i antallet af medarbejdere.

Læg dertil en høj gennemsnitsalder blandt medarbejderne på det kommunale ældre- og sundhedsområde, som forventes at få den nuværende arbejdsstyrke til at skrumpe med cirka 30 procent i samme periode. Oven i alt det skal man også tage højde for, at otte ud af ti kommunale medarbejdere lige nu er på deltid.

Det er de tørre fakta, når vi taler om rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Og vi er nødt til at håndtere det nu.

Flere skal opdage arbejdsglæden
I Danmark er der hver dag dygtige og kompetente sundhedsfaglige medarbejdere, som med deres faglighed er med til at få hverdagen til at hænge sammen hos de cirka 145.000 borgere, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp i landets 98 kommuner.

Disse medarbejdere udgør en betydelig del af rygraden i den danske velfærdsmodel. Vi har brug for, at endnu flere får øjnene op for glæden ved at have et arbejde, hvor man hver dag gør en forskel for andre mennesker, som har brug for pleje og hjælp. Et arbejde med dygtige og kompetente kolleger, som alle løfter en vigtig opgave.

Derfor kræver det en ekstra indsats fra alle parter at bringe de gode historier frem. Gode historier, som der heldigvis er mange af, og som er med til at lokke nye medarbejdere til. Medarbejdere, som vi får stor brug for i fremtiden. 

Bbredspektret indsats er påkrævet
De seneste par år er alle sejl blevet sat ind for at øge søgningen til området, og mange gode initiativer er allerede i gang.

KL ser frem til, at regeringens taskforce for rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere kommer med sine anbefalinger. Det er vigtigt for KL, at det er anbefalinger, der både på kort og lang sigt tager højde for de udfordringer, som vi skitserede indledningsvist.

Der er også behov for, at vi får et fælles billede af årsagerne til, at mange elever og studerende ikke fuldfører deres uddannelse. På den måde kan vi sammen få fjernet de snubletråde, som der i dag må være på skolerne eller i de praktikforløb, som eleverne er en del af.

I KL ser vi også frem til at se løsninger til, hvordan vi sikrer, at eleverne har de rette færdigheder og er klædt på til at yde den bedste indsats i praksis til glæde for borgerne – selv under deres uddannelse.

Rekruttering alene kan ikke løse udfordringen
En af de største faldgruber er at tro, at vi inden for en overskuelig fremtid har de hænder, der er brug for, og at rekruttering alene kan løse udfordringen.

Det er bydende nødvendigt, at vi også ser på, hvordan det dygtige personale, som vi har nu, rent faktisk løfter opgaven – og om vi med ændrede arbejdsgange eller målrettet efteruddannelse og øget brug af velfærdsteknologi kan gøre det endnu bedre.

I KL tror vi på, at der er et potentiale i at tænke nyt. Både i forhold til det nuværende personale og uddannelse af nye medarbejdere og også i forhold til, hvordan vi som samfund italesætter ældreområdet, så det i fremtiden får status af den attraktive arbejdsplads, som det rent faktisk er.

Det er en stor opgave, så lad os i fællesskab tage hånd om den nu.

Forrige artikel V: Flere sygeplejersker gavner ikke direkte de ældre i deres eget hjem V: Flere sygeplejersker gavner ikke direkte de ældre i deres eget hjem Næste artikel Torsten Gejl: Velfærdsloven løser ikke årtiers nedskæringer Torsten Gejl: Velfærdsloven løser ikke årtiers nedskæringer