Sosu Østjylland: Virksomhedspraktik virker i kampen mod personalemangel

DEBAT: Sosu-skoler skal samarbejde mere med jobcentrene om uddannelsesforløb for de voksne elever, som ikke starter på sosu-uddannelsen lige efter folkeskolen, skriver Sosu Østjyllands direktør.

Af Anette Schmidt Laursen
Direktør, Sosu Østjylland

Alle, der selv har været nærmeste pårørende til et alvorligt eller kronisk sygt familiemedlem, ved, hvor vigtigt det er at have en livline til de fagprofessionelle sundhedspersoner, der arbejder i ældreplejen og på sygehusene.

Min far blev ramt af Parkinson for cirka ti år siden. De første år gik det godt, og han kunne klare sig ved egen hjælp derhjemme.

Efterhånden fik han mere og mere brug for hjælp fra min mor, og til sidst var der også brug for professionel hjælp derhjemme.

Undervejs i hele forløbet har jeg ikke været i tvivl om, at jeg var helt afhængig af at have tæt kontakt til de dygtige social- og sundhedshjælpere og -assistenter, som hjalp min far.

De var mine livliner, for de havde den ro og det overblik, som jeg ikke selv havde, når min fars situation var svær – og som familie kunne vi ikke have klaret os uden.

Vis faggrupperne større respekt
Situationen står mange tusinde familier i Danmark i hver dag. Derfor er der grund til at tage det meget alvorligt, når der tales om, at vi allerede i dag oplever stor mangel på varme hænder især i ældreplejen, og at manglen kun vil vokse i de kommende år.

Som direktør for en af landets sosu-skoler deltager jeg dagligt i drøftelser med kommuner, jobcentre, vejledere og andre om, hvordan vi kan uddanne endnu flere social- og sundhedshjælpere og -assistenter.

Vi er helt enige om, at der er brug for, at vi som samfund på alle måder viser disse faggrupper større respekt, så flere vælger at uddanne sig i den retning.

Vi er også helt enige om, at både skoler og arbejdsgivere skal tænke bredt og nyt, hvis vi skal lykkes med at øge antallet af elever inden for sosu-uddannelserne.

Forløb med virksomhedspraktik hjælper
De danske sosu-skoler har i flere år arbejdet målrettet på at styrke kvaliteten i sosu-uddannelserne og på at skabe attraktive uddannelsesmiljøer, hvor både de helt unge og de mere voksne elever trives.

Sosu Østjylland har et tæt samarbejde med kommunernes jobcentre om at tilrettelægge uddannelsesforløb for de voksne elever, som ikke starter på sosu-uddannelsen lige efter niende eller tiende klasse. Det lykkes vi rigtig godt med.

Det seneste eksempel er Sosu-Plus-forløbet, som er for ledige over 25 år, der allerede har en uddannelse, men som ønsker at skrifte branche.

Gennem en fire måneders virksomhedspraktik sker der en afklaring både for den enkelte, men også for arbejdsgiveren, om hvorvidt der er et godt match.

De første fire uger er ulønnet praktik, og de næste tre måneder er lønnet praktik, som kan suppleres med understøttende undervisning i dansk og naturfag.

Får sikret løn i stedet for SU
Hvis der er et match, får eleverne efter praktikforløbet en uddannelsesaftale på voksenelevløn med en kommunal arbejdsgiver.

For disse voksne elever har det afgørende betydning, at de er sikret løn – og ikke perioder med SU – under hele forløbet, og at de er sikret at kunne gøre uddannelsen færdig, så de ikke står uden praktikplads, når grundforløbet er afsluttet.  

Erfaringerne viser dels en stor motivation hos eleverne, fordi de er godt forberedt på, hvad uddannelsen handler om, og et lavt frafald, fordi de helt fra starten har tæt kontakt til en arbejdsgiver, som sandsynligvis kan tilbyde dem job, når de er færdiguddannede.

På Sosu Østjylland er vi stolte af, at vi ser et stigende antal ansøgere til vores sosu-uddannelser, og at vi kan hjælpe flere unge og voksne elever i gang med en omsorgskarriere og samtidig være med til at gøre dem klogere på livet.

At vi er lykkedes med at få flere elever, skyldes især det tætte samarbejde med de kommunale arbejdsgivere og jobcentre.

Min opfordring er derfor, at skoler og kommuner rykker helt tæt sammen om at udvikle flere nye uddannelsesforløb, og her er der især potentiale for flere voksne, der ligesom vores elever i Sosu Plus-forløbet søger nye karriereveje.

Det er nemlig dem, som vi skal satse på som vores fremtidige livliner.

Forrige artikel Topaktører: Opgør med budgetloven kan give flere milliarder til velfærd Topaktører: Opgør med budgetloven kan give flere milliarder til velfærd Næste artikel Simon Emil Ammitzbøll-Bille: Velfærdslov er spild af penge Simon Emil Ammitzbøll-Bille: Velfærdslov er spild af penge
Nyt ældretopmøde i 2021

Nyt ældretopmøde i 2021

TOPMØDE: Sundheds-og Ældreministeriet bekræfter, at efterårets ældretopmøde skal følges op af nyt topmøde. Nye initiativer skal i første omgang rulles ud i de tre kommuner, som regeringen lægger op til at give fuld frihed på ældreområdet.