V: Flere sygeplejersker gavner ikke direkte de ældre i deres eget hjem

DEBAT: Regeringen vil ansætte 1.000 flere sygeplejersker. Men de skal ansættes på sygehusene og kommer ikke direkte de ældre hjemme i kommunerne til gode, skriver Venstres ældreordfører.

Af Jane Heitmann (V)
Ældreordfører

Det danske velfærdssamfund fungerer rigtigt godt mange steder, men det stiller også store krav til sundhedspersonalet, som hver dag kæmper en brav kamp for at følge med.

Særligt vores sosu-medarbejdere inden for ældreplejen er mange steder under et stort pres, fordi de mangler kolleger, som kommunerne ovenikøbet har svært ved at rekruttere.

Udviklingen med et stigende antal ældre i Danmark kræver både flere ressourcer, og at vi gør tingene smartere. Men i flere kommuner bliver personalet i ældreplejen blot bedt om at løbe lidt hurtigere, end de gjorde i går.

Det synes jeg er en kæmpe udfordring. Det er nemlig hverken gavnligt for et godt arbejdsmiljø eller en værdig ældrepleje.

Negativt image påvirker rekruttering
Tilbage i 2018 fremlagde VLAK-regeringen med Venstre i spidsen en grundig kortlægning af rekrutteringsudfordringerne for sygeplejersker og sosu-personale i kommuner og regioner.

Den viste blandt andet, at tilgangen af elever til social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb er faldet markant, og at der samtidig er en stor frafaldsrisiko.

Derudover er en stor andel af social- og sundhedspersonalet deltidsansatte. Alene i 2017 var 86 procent ansat på deltid.

Men et af de resultater, der særligt sprang mig i øjnene, var, at et negativt image af sundhedsområdet påvirker rekrutteringen markant.

Der er ingen tvivl om, at rekrutteringsudfordringerne er omfangsrige. KL forudser, at vi i de kommende år vil mangle 15.000 sosu-assistenter og -hjælpere. Problemerne er med andre ord alvorlige.

Statsministeren rasler med sablen
I Venstre mener vi, at vores ældre skal behandles med værdighed. Ældre, der hele livet har bidraget til at opbygge vores samfund, fortjener i den grad en værdig omsorg.

Vi mener derfor, at plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i hver enkelt ældres behov, så alle får størst mulig selvbestemmelse over deres liv.

Derfor er det bekymrende, når statsminister Mette Fredriksen (S) under Folketingets åbningstale rasler med sablen i forhold til opretholdelse af det frie valg.

Frit valg er også værdighed. Ældre borgere skal da selvfølgelig have ret til at vælge, hvilken aktør der skal drage omsorg for dem, når pleje er påkrævet.

Sygeplejersker ansættes kun på sygehuse
Velfærd kræver mange ressourcer. Ressourcer, som allerede nu er begrænsede.

Når vi samtidig ser, at antallet af ældre i Danmark vil stige med cirka 230.000 mennesker frem mod 2030, betyder det, at behovet for ressourcer og nye og mere intelligente løsninger kun vil blive større fremadrettet.

Allerede i dag løber personalet i ældreplejen ofte for stærkt for at kunne nå deres arbejdsopgaver. Faktisk så stærkt, at de mange steder ikke altid har mulighed for at tage sig tiden til at være nærværende med de ældre.

Det kan vi som samfund ikke være bekendt. Hverken over for de ældre eller over for det hårdtarbejdende personale.

Regeringen har varslet, at der skal ansættes 1.000 flere sygeplejersker. Venstre har selv foreslået at uddanne 2.000 ekstra sygeplejersker. Så vi er i hvert fald enige om, at der skal flere sygeplejersker til. Men sygeplejerskerne kommer ikke direkte de ældre hjemme i kommunerne til gode, for ifølge regeringen skal sygeplejerskerne ansættes på sygehusene.

Det er selvfølgelig enhver regerings ret at prioritere. Men vi må ikke glemme de mange ældre, som sidder alene i stuerne og sukker efter pleje og omsorg.

Igangsatte flere indsatser
Da Venstre sad i regering, var udfordringerne hos sosu-personalet i ældreplejen et afgørende fokusområde for os. Gennem en bred vifte af politiske initiativer fik VLAK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti sat fart i sagerne, men vi er ikke i mål.

Sammen afsatte vi blandt andet midler til bedre praktikvejledning og flere praktikpladser til sosu-medarbejdere, så flere dygtige studerende kommer bedre gennem uddannelsen.

Vi igangsatte også kampagneindsatser for at øge tilgangen til sosu-uddannelserne samt for at styrke uddannelsernes image.

Det er afgørende, at vi slår fast og italesætter, hvor vigtige disse professioner er. Et vigtigt redskab i bestræbelserne på at styrke sosu-området var en kortlægning af udfordringerne, som regeringen bør nærlæse og handle på.

Savner politisk vilje fra regeringen
Sidst, men ikke mindst, var opkvalificering gennem en styrkelse af de videre karriereveje for sosu-personale et vigtigt indsatsområde for VLAK. Mange unge ønsker sig en uddannelse med perspektiv, og det er helt afgørende, at vi sikrer, at der også på sigt er gode muligheder for at dygtiggøre sig.

Vores politiske initiativer var en klar og vigtig investering i flere sosu-medarbejdere på både kort og lang sigt, uden at vi gik på kompromis med uddannelseskvaliteten.

Samme politiske velvilje savner jeg at se fra den socialdemokratiske regering, som endnu ikke har taget initiativer, der på nogen måde peger i retning af en mere værdig ældrepleje.

Regeringen bryster sig af en økonomiaftale med KL og en finanslov. Men sandheden er jo, at aftalerne ikke sikrer det nødvendige løft af ældreområdet. Socialdemokraterne har længe talt om, at man vil sikre velfærden for danskerne. Men hånden på hjertet klinger det hult, når kommuner blandt andet med henvisning til økonomien har valgt at spare eller helt nedlægge "klippekortsordningen", som sikrer vores ældre mere selvbestemmelse og styring over eget liv.

Regeringen må tage udfordringerne alvorligt både for de ældres og for personalets skyld. Der er behov for politisk handling nu. Værdig ældrepleje er ikke blot noget, som man taler om. Det er noget, man handler på.

Forrige artikel Simon Emil Ammitzbøll-Bille: Velfærdslov er spild af penge Simon Emil Ammitzbøll-Bille: Velfærdslov er spild af penge Næste artikel KL: Rekruttering alene skaffer ikke flere varme hænder til ældreplejen KL: Rekruttering alene skaffer ikke flere varme hænder til ældreplejen
Nyt ældretopmøde i 2021

Nyt ældretopmøde i 2021

TOPMØDE: Sundheds-og Ældreministeriet bekræfter, at efterårets ældretopmøde skal følges op af nyt topmøde. Nye initiativer skal i første omgang rulles ud i de tre kommuner, som regeringen lægger op til at give fuld frihed på ældreområdet.