Debat

3F: Vi skal sikre ledige frie valg og flere rettigheder i beskæftigelsesindsatsen

Når beskæftigelsesindsatsen skal reformeres, bør vi give de ledige det, de selv efterspørger – frit valg, værdighed og flere rettigheder, skriver Eva Obdrup og Søren Heisel.

Foto: 3F Pressefotos
Eva Obdrup
Søren Heisel
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

A-kasseforsøget taler sit tydelige sprog. Fremtidens beskæftigelsesindsats skal i højere grad basere sig på a-kassernes indsats. Ikke nok med, at de ledige er langt mere tilfredse med deres a-kasser, så er a-kasserne også bedst til at få ledige tilbage i job.

I 3F tror vi på, at frie valg og muligheder for målrettet uddannelse motiverer og kvalificerer de ledige til arbejdsmarkedet.

Og spørger man de ledige, er det også det, de vil have. I en helt ny repræsentativ undersøgelse, som Norstat Danmark og OTOO har udarbejdet for 3F, mener knap fire ud af fem af de ledige, at hjælpen skal basere sig på mindre kontrol og mere tillid til den ledige, end det gør i dag. 

Dertil ønsker to ud af tre ledige, at indsatsen med at hjælpe ledige i højere grad skal basere sig på lediges rettigheder til uddannelse, end det gør i dag.

Temadebat

Hvordan ser beskæftigelsesindsatsen ud efter jobcentrene?

SVM-regeringen har endnu ikke konkretiseret, hvornår jobcentrene skal dreje nøglen om, hvordan det kommer til at foregå, og hvordan beskæftigelsesindsatsen skal organiseret efter jobcentrene.

Derfor spørger Altinget Arbejdsmarked og Altinget Kommunal i en ny fælles temadebat en række aktører om, hvordan de forestiller sig, at den nye beskæftigelsesindsats i kommunerne skal se ud.

Om Altingets temadebatter:

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Altinget bringer kun debatindlæg, som udelukkende er skrevet til Altinget.
 

Alt i alt understøtter undersøgelsen, at danskerne er klar til en ny måde at tænke arbejdsmarkedsindsatsen på.

To spor i politikken

I 3F er vi klar til at påtage os denne opgave. Selvom vi mener, at det er urealistisk og uholdbart at spare tre milliarder kroner på arbejdsmarkedsindsatsen, så deler vi danskernes, regeringens og samtlige politiske partiers ønsker om en reform af arbejdsmarkedsindsatsen.

Vi vil også gerne have en helt ny arbejdsmarkedspolitik, hvor det ikke er systemets, men de lediges rettigheder, der har fortrinsret. Det betyder blandt andet, at vi i 3F's a-kasse på baggrund af et helt nyt kontaktforløb er villige til at overtage indsatsen.

Så når vi læser regeringsgrundlaget, er vi langt hen ad vejen enige. Men vi har en række uddybende forslag, som understøtter regeringsgrundlaget.

Pligten til perspektivløs aktivering skal afløses af retten til at få relevant opkvalificering med udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov.

Eva Obdrup, Søren Heisel

Det første er, at der fremover skal være to hovedspor i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Det ene spor består af indsatsen for de ledige, der ikke har andre udfordringer end arbejdsløshed. Det andet spor er til de målgrupper, der har andre udfordringer end ledighed.

Indsatsen for de arbejdsmarkedsparate ledige skal styres af otte arbejdsmarkedsregioner, der følger strukturen i de nuværende regionale arbejdsmarkedsråd. Arbejdsmarkedsindsatsen bør ikke stoppe ved kommunegrænsen.

Den politiske styring af hver af de otte arbejdsmarkedsregioner varetages af styrkede regionale arbejdsmarkedsråd, der fremover prioriterer og dimensionerer indsatsen. Rådene består af arbejdsmarkedets parter samt kommunale/regionale repræsentanter.

Ret til opkvalificering

De ledige vil gerne i arbejde. Derfor skal pligten til perspektivløs aktivering afløses af retten til at få relevant opkvalificering med udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov. De ledige skal som i dag fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men de skal have ret til kurser og opkvalificering i mindst 12 uger om året.

Læs også

Uddannelsesmulighederne er målrettet virksomhedernes konkrete behov og styres af forenklede positivlister, der viser, hvilke uddannelser de ledige kan vælge. Hertil kommer en obligatorisk uge til opkvalificering og uddannelse i fag og kompetencer inden for den grønne omstilling.

A-kasserne skal stå for at overtage kontaktforløbet, vejledningsindsatsen samt jobformidlingen for egne dagpengemodtagere.

Lige nu udmøntes det såkaldte ”a-kasseforsøg”, hvor a-kasserne har overtaget en større del af indsatsen for at få medlemmerne i job. Forsøget har allerede nu vist meget positive effekter.

Derudover er a-kasserne som nævnt de mest foretrukne, når befolkningen skal vurdere, hvilken aktør der vil være bedst til at få dem i job.

Tilbage til kerneopgaven

De kommunale jobcentre skal omlægges i sin nuværende form og fremover fokusere på de ledige, der har andre udfordringer end ledighed.

Det vil betyde, at kommunerne fortsat skal varetage indsatsen for de målgrupper, de har størst ekspertise og erfaring med nemlig de borgere, der har mere komplekse problemstillinger udover ledighed og har behov for en bred og socialt sammensat indsats.

Det skal endelig være slut med lappeløsninger og nyttesløse magtkampe mellem systemerne i arbejdsmarkedspolitikken.

Eva Odrup, Søren Heisel

Derudover skal fokus i den fremtidige arbejdsmarkedspolitik i langt højere grad skaffe virksomhederne den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, bekæmpe flaskehalse og sikre de ledige deciderede rettigheder.

Med andre ord; det skal endelig være slut med lappeløsninger og nyttesløse magtkampe mellem systemerne i arbejdsmarkedspolitikken. Arbejdsmarkedspolitikken skal tilbage til sin oprindelige kerneopgave, nemlig at sikre et langt bedre match mellem virksomhedernes behov og de lediges kompetencer.

Lad os komme i gang med de vigtige forhandlinger så hurtigt som muligt. Det skylder vi de ledige, virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft og statskassen. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Eva Obdrup

Forretningsfører, 3F’s a-kasse, formand, Danske A-kasser
informatikassistent

Søren Heisel

Forbundssekretær, 3F, formand, SkillsDenmark
Tømrer (1984)

0:000:00