Lederne: Lovgivning og kontrol er ikke vejen til det gode arbejdsmiljø

DEBAT: Lederne vil og kan forbedre arbejdsmiljøet, men det er vigtigt, at vi ikke bliver lagt i en spændetrøje af regler og kontrol. Det gør ledelsesrummet mindre, skriver Bodil Nordestgaard Ismiris.

Af Bodil Nordestgaard Ismiris
Viceadministrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation

Regeringens ekspertudvalg lancerede torsdag deres anbefalinger til, hvordan arbejdsmiljøet i Danmark kan styrkes. Hos Lederne hilser vi anbefalingerne velkommen og ser dem som en kærkommen lejlighed til at sikre, at rammerne for ledernes arbejdsmiljøindsats er up-to-date.

Det betyder meget, at både politikere, myndigheder og organisationer trækker i samme retning og gennem fælles indsats bidrager til at styrke arbejdspladsernes indsats for at undgå dårligt arbejdsmiljø.

Dialog og vejledning frem for kontrol
Udvalget med Pia Gellerup i spidsen har forsøgt at tænke nyt. Det skal de have ros for. Jeg er glad for, at udvalget ikke skærer alle virksomheder over en kam, men langt hen ad vejen respekterer det faktum, at mange virksomheder har et godt arbejdsmiljø, og at arbejdspladser og arbejdsmiljøproblemer er forskellige.

Selvfølgelig skal vi løbende forbedre indsatsen. Men det er vigtigt, at ledere, der både kan og vil skabe et godt arbejdsmiljø, ikke lægges i en spændetrøje gennem kontrol og påbud men i stedet mødes af vejledning og dialog.

Stramme regler vil udfordre ledelsesrummet og de muligheder, vi har på den enkelte arbejdsplads for at skabe fælles løsninger. En god arbejdsmiljøindsats må tage udgangspunkt i arbejdspladsernes hverdag. Det er her, de konkrete resultater skabes.

Tilsyn kan være blåstempling af godt miljø
Generelt har danske ledere ikke spor imod at få besøg af Arbejdstilsynet. Mange ser det som en anledning til at få deres arbejdsmiljøindsats blåstemplet.

Vi synes, det er en god idé, når Ekspertudvalget foreslår, at Arbejdstilsynets indsats i endnu højere grad skal målrettes de arbejdspladser, der har den største risiko for arbejdsmiljøproblemer. Det må så betyde, at de ledere, der har styr på sagerne, må lede efter skulderklap andre steder – men det går nok.

Omvendt skal der naturligvis være sanktionsmuligheder over for de virksomheder, som ikke kan eller vil løfte deres ansvar.

Godt at udvikle kompetencer - uden lovkrav
Ekspertudvalget peger på, at vi mangler viden og forskning – både om, hvordan arbejdsmiljøet påvirker helbredet, og hvordan vi bedst forebygger. Det er vi meget enige i. Dygtige ledere kan og skal ikke vide alt.

Til gengæld skal de have let adgang til viden, hjælp og støtte til indsatsen. Jeg er også glad for at se udvalgets anbefaling om, at reglerne på arbejdsmiljøområdet både skal være tilgængelige, forståelige og ikke mindst til at administrere i praksis. Det er de ikke altid i dag. Her tror jeg, der ligger en stor gevinst for både arbejdsmiljøet og ledernes indsats.

Jeg er også glad for, at ekspertudvalget har øje for værdien af at udvikle ledernes kompetencer uden at gribe til lovkrav. Det er altid en god idé at klæde ledere på til opgaven. Og arbejdsmiljø, trivsel og personaleledelse er naturligvis en væsentlig del af god ledelse. Det er der ikke noget nyt i. Det er allerede i dag en fast del af de mange lederkurser, som tusindvis af ledere gennemgår hver år.

Vi står klar til at gribe nye muligheder
Som organisation for danske ledere tror vi på, at vi kommer langt med værdi- og dialogbaseret ledelse, hvor vi med lederen i hovedrollen sammen tager et ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø

Nu skal vi have udmøntet de mange anbefalinger til konkrete resultater. Jeg er ret sikker på, at lederne på landets virksomheder og organisationer står klar til at gribe de nye muligheder.

Undersøgelser viser igen og igen, at lederne ser arbejdsmiljø som en vigtig ledelsesmæssig opgave. Eksempelvis mener 96 procent af Ledernes medlemmer, at håndtering af stress blandt medarbejderne er en vigtig del af den ledelsesmæssige opgave.

De har set, at et godt arbejdsmiljø er en gevinst både menneskeligt og økonomisk. Derfor har vi snøret sikkerhedsskoen og står parat til at kaste os over opgaven og puste endnu mere liv i arbejdsmiljøindsatsen.

Forrige artikel Tillidsrepræsentanter: Vil indsatsen mod social dumping falde for regeringens sparekniv? Tillidsrepræsentanter: Vil indsatsen mod social dumping falde for regeringens sparekniv? Næste artikel Dansk Erhverv om arbejdsmiljø: Lad os få en evidensbaseret indsats Dansk Erhverv om arbejdsmiljø: Lad os få en evidensbaseret indsats