Ny debat: Hvordan sikrer vi hænder nok på det danske arbejdsmarked?

TEMADEBAT: Regeringens politik vil svække arbejdsudbuddet i Danmark. Skal tabet modsvares af nye arbejdsmarkedsreformer? Hvilke er i så fald de bedste i kataloget? Altinget tager debatten. 

"Hvordan sikrer vi hænder nok på det danske arbejdsmarked?" 

Det spørgsmål er blevet et af det politiske efterårs vigtigste temaer, efter at regeringen med dels sit forslag til næste års finanslov og dels udspillet til en ny ret til tidlig pension ifølge Finansministeriets beregninger vil trække i omegnen af 10.000 danskere ud af arbejdsmarkedet. 

Det har fået støttepartiet Radikale Venstre til - med henvisning til partiernes fælles forståelsespapir - at kræve arbejdsudbudsreformer, der kan kompensere for tabet af tilgængelige hænder på arbejdsmarkedet. 

Login