Portræt: Dansk forsknings EU-trumf

FIK DU LÆST: Danmark står stærkere i EU på grund af en fagligt stærk departementschef. Opskriften er grundighed, et stærkt netværk i Bruxelles og god humor. Tre ting, der har været afgørende for Horizon2020, ESS og den store ESOF-konference i weekenden. (Bragt første gang i juni)

Når 4.500 førende forskere og forskningspolitikere fra hele verden mødes i København i næste uge, så er det kulminationen på flere års forsøg på at kapre en ESOF-konference til Danmark. Et arbejde, som departementschefen i Uddannelses- og Forskningsministeriet har orkestreret.

Og selv om den 60-årige Uffe Toudal Pedersen er af den gamle departementschefskole og helst holder sig i baggrunden, så peger flere kilder på, at netop i forhold til det europæiske samarbejde spiller han en nøglerolle for Danmark.

Blandt de solide danske aftryk de senere år, er Danmarks rolle i udformningen af Horizon2020: Unionens hidtil største forskningsprogram på omkring 560 milliarder kroner, der blev forhandlet på plads under dansk ledelse i 2012.

Et andet eksempel er placeringen af European Spallation Source i Lund: En forskningsfacilitet til 15 milliarder kroner.

Og på fredag en forskningskonference, der tiltrækker omkring 4.500 førende forskere og forskningspolitikere til Danmarks hovedstad. Tre ting, hvor Altinget.dks kilder peger på, at Uffe Toudal Pedersen har spillet en nøglerolle for Danmark og Norden.

Uffe Toudal Pedersen anerkender, at ministeriet har nået en række gode resultater. Men han fremhæver selv, at en hel stribe internationalt orienterede ministre har lagt linjen, og at han og ministeriet i virkeligheden blot arbejder for at nå de politiske mål.

"Jeg ser sådan på det, at i en eller anden forstand er det jo min faglighed, at når vi skal have et formandskab og lave Horizon2020, så bliver det gjort godt. Hvis man går til tandlæge og får lavet et hul i tænderne, så er tandlægen jo ikke et geni bagefter. Han har gjort det, der skal gøres," siger Uffe Toudal Pedersen.

Det ændrer dog ikke ved, at både tidligere ministre og samarbejdspartnere mener, at Uffe Toudal Pedersens egen rolle er betydelig. Og den underspillede sammenligning med en tur i tandlægestolen viser et andet træk flere nævner hos Uddannelsesministeriet administrative topchef: Han er uformel og god for et grin.

I Bruxelles er den danske departementschef blevet noteret. Generaldirektør for Forskning og Innovation Robert-Jan Smits er ganske uforbeholden i sin ros til sin danske samarbejdspartner.

"Under det danske formandskab spillede Uffe Toudal Pedersen en afgørende rolle i udviklingen af Horizon2020. Med en blanding af takt, diplomati og en smittende humor var han med til at sikre, at excellence i forskning og innovation blev central i designet af programmet og tilgangen, som bygger på Aarhus Deklarationen fra 2012," skriver Robert-Jan Smits i en kommentar til Altinget.dk.

Robert-Jan Smits peger desuden på, at Uffe Toudal Pedersen spillede en central rolle i at skabe opbakning til ESS-projektet.

Den belgiske forbindelse
Man skal tilbage til 1980'erne for at finde en af forklaringerne på Uffe Toudal Pedersens dygtige hånd i den europæiske forskningspolitik. Dengang kom Uffe Toudal Pedersen ind i kabinettet i det magtfulde budgetkommisariat sammen med Henning Christophersen (V). Den erfaring og det netværk har han holdt ved lige siden.

Selv mener han, at det er vigtigt at understrege, at der ikke er noget fordækt i at skabe netværk.

"I og med man bliver fortrolig med at arbejde i EU-systemet, så vil der være nogle ting, som alene af den grund er nemmere. Man vil måske kaste sig over nogle ting, som andre ville tænke over en ekstra gang," siger Uffe Toudal Pedersen.

Han forklarer, at det rent praktisk ofte blot handler om at vide, hvem man skal ringe til.

"Jeg har jo nogle folk, jeg kan ringe og spørge om ting. Men det er ikke sådan, at nu ringer Uffe, og så trykker de på en knap, og så kommer der penge ud i den anden ende," siger Uffe Toudal Pedersen og tilføjer, at det er godt at kende systemet indefra.

"Det kan virke meget komplekst. Når man står uden for Berlaymont og skal ind til sit første møde med en, kan det virke svært. Men når man har arbejdet i systemet selv, er det en del af ens bureaukratiske kultur," siger Uffe Toudal Pedersen.
Han fortæller, at ministeriet gør meget for, at de ansatte netop får indsigt i EU-systemet.

"Vi arbejder aktivt med at sende folk af sted og deltage i de ting, som foregår," siger han.

Som eksempel på ministeriets EU-arbejde, så tager et hold fra ministeriet til Bruxelles for at mødes med alle de danskere, som arbejder med forskningsområdet i EU i slutningen af juni. Og det er er en selvstændig pointe for Uffe Toudal Pedersen, at ministeriet prioriterer, at der er sammenhæng og cirkulation i det personale, som repræsenterer ministeriet i Danmarks repræsentation i Bruxelles, og dem der sidder med EU-forskningen i København.

Nærværende topchef
I Bruxelles beskrives Uffe Toudal som meget synlig og tilstedeværende.
Tilstedeværelsen af den øverste embedsmand gør ifølge flere kilder en forskel, når sagerne skal forberedes på embedsmandsplan. Og især i forhold til det store Horizon2020 program, som blev forhandlet på plads under Danmarks formandskab i EU i 2012 fremhæves samarbejdet mellem Uffe Toudal Petersen og den daværende minister Morten Østergaard (R).

Østergaard gav også en sjælden ros til sin departementschef, da der var kickoff-konference på Horizon2020 i København i oktober.

"Jeg vil gerne takke Uffe Toudal for at være en af de mest engagerede europæere på Slotsholmen. Selv os politikere, der synes, at vi har lidt blå sokker med gule stjerner på, må stå tidligt op for at følge med," lød det fra den ellers energiske Morten Østergaard.

"Det er med til at skabe respekt om Danmark, og det smitter af ikke mindst på forskningsområdet," lød det fra den daværende politiske chef, Morten Østergaard, da Horizon2020 blev skudt i gang i Danmark.

Velforberedt og ambitiøst
Uffe Toudal Pedersen understreger selv, at det for ministeriet har handlet om at forberede sig godt, og gennem et godt planlagt forløb skabe forudsætningen for et godt resultat. Og han mener da også selv, at det gik godt.

"Helt nede på jorden vil jeg sige: Vi forberedte os godt, vi havde ministre, der gik meget op i det. Og vi skabte mulighederne for, at de folk, der sidder i arbejdsgrupperne i Bruxelles, kunne gøre et godt arbejde," siger Uffe Toudal Pedersen.

Uffe Toudal Pedersen mener, at det danske arbejde med at skabe et godt forkningsprogram har spillet en rolle for, at EU satte et rekordstort beløb af til forskning trods den omfattende krise.

"Vi gjorde, hvad vi kunne for at få det vedtaget til tiden og i en form, som er rigtig," siger Uffe Toudal Pedersen, som mener, at det har haft en betydning, da det spiller ind, at der lå et godt produkt, da økonomien skulle på plads.

God til netværk
Uffe Toudal Pedersen beskrives af flere som særdeles god til netværke selv, og det er også et værktøj, han bruger i forhold til ministeriets arbejde.

Et af de tiltag i det europæiske arbejde, som ifølge flere kilder bærer Uffe Toudals fingeraftryk, er antallet af danske forskere i de rådgivende grupper og de rådgivende komiteer. Sideløbende har Danmark etableret et netværk på tværs af fagområder, så alle de danske repræsentanter koordinerer på tværs, og de danske institutioner og universiteter kan spille ind i det forum.

"Det er meget professionelt, og der er mange i de andre lande, som ikke helt kan forstå, hvordan et lille land som Danmark har så gode resultater. Det er blandt andet derfor. Vi har selvfølgelig også gode forskere," siger Liselotte Højgaard, som er den højest placerede danske forsker i Horizon2020-programmet.

Balanceret indsats
Selv om der er stort fokus på EU-området i ministeriet går det ikke ud over ministeriets indsats i den hjemlige andedam. Det skyldes ifølge de samarbejdspartnere, Altinget.dk har talt med, at Uffe Toudal Pedersen er meget energisk.

Og netværket er også på plads på Slotsholmen, hvor Uffe Toudal Pedersen internt i departementchefkredsen blandt andet har gode relationer til Statsministeriets departementschef Christian Kettel Thomsen. Relationer, som ifølge Altinget.dks oplysninger var et plus, da Kettel sad i Finansministeriet, og VK-regeringen skruede voldsomt op for forskningsbevillingerne.

Samtidig peger flere på, at Uddannelsesministeriets departementschef er en god leder, der får sine medarbejdere og samarbejdspartnere til at levere deres bedste. Den humoristiske tone gør ifølge flere både en forskel, når det er milliarder i EU og forhandlinger om mere jordnære problemer i den danske forskningspolitik, der skiller parterne. 

 

Artiklen bygger på en række interviews med nuværende og tidligere samarbejdspartnere i Danmark og Bruxelles. 

,

Forrige artikel Dansk EU-topdiplomat efterlyser mod hos danske politikere Dansk EU-topdiplomat efterlyser mod hos danske politikere Næste artikel DSB-topchef: Vi har rustet os selv til fremtiden DSB-topchef: Vi har rustet os selv til fremtiden
Podcast: Er 20 års forebyggelse spildt, Søren Brostrøm?

Podcast: Er 20 års forebyggelse spildt, Søren Brostrøm?

POLITISK STUEGANG: Når det går den forkerte vej med danskernes sundhed, har 20 års forebyggelsesindsats så været forgæves? Søren Brostrøm svarer i Politisk Stuegang. Her taler vi også om ”kæmpe kvalitetsdyk” i dele af psykiatrien, og styrelseschefen kommer med en opsang til unge læger. Og han forudser store udfordringer for Lægeforeningens nye formand.