Beslutning om ny nationalpark rykker nærmere

NATIONALPARK: Afgørelsen om Kongernes Nordsjællands skæbne kommer tættere på, og på Christiansborg tror man stadig på projektet. Naturstyrelsen har givet nationalparken en skidt vurdering, men den giver man ikke meget for i Nordsjælland.

Forslaget om Kongernes Nordsjælland tager udgangspunkt i områderne Gribskov, Esrum Sø, Arresø og Tisvilde Hegn.
Forslaget om Kongernes Nordsjælland tager udgangspunkt i områderne Gribskov, Esrum Sø, Arresø og Tisvilde Hegn. Foto: Colourbox
Emma Qvirin Holst Cecilie Gormsen

Skal Danmark have en ny Nationalpark? Svaret på det spørgsmål rykker nærmere og nærmere. Politikerne i forligskredsen bag nationalparkerne har sidste uge haft sit første møde i lang tid og skal mødes igen. Her venter en politisk drøftelse af den måske kommende nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Forligskredsen består af alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet.

Ifølge Dansk Folkepartis miljøordfører Pia Adelsteen er idéen om Kongernes Nordsjælland stadig i live. Men hun peger også på, at der er nogle problemer, som forligskredsen skal forholde sig til.

“Hvis vi kan få det til at hænge sammen, så kan den måske godt blive til noget. Men for ikke at udvande begrebet nationalpark, så er der også nogle ting, som skal være i orden. Kongernes Nordsjælland mangler større sammenhæng mellem områderne,” siger hun.

Udover naturområder indgår de to kongelige slotte Frederiksborg og Kronborg også i forslaget om Kongernes Nordsjælland.
Udover naturområder indgår de to kongelige slotte Frederiksborg og Kronborg også i forslaget om Kongernes Nordsjælland. Foto: Colourbox

Nationalparkens spredte områder nævnes også hos SF, mens Radikale og Konservative er positive. De har i fællesskab skrevet et opråb om, at forligskredsen skal give grønt lys til Kongernes Nordsjælland.

Styrelse: Usammenhængende natur
Det nuværende forslag om Kongernes Nordsjælland blev allerede fremlagt af de nordsjællandske kommuner i december 2014 (Se mere i faktaboks til højre). Nu har Naturstyrelsen lavet en faglig vurdering af forslaget, der blev præsenteret for forligskredsen i sidste uge.

Naturstyrelsen vurderer, at Kongernes Nordsjælland-forslaget ikke lever fagligt op til forudsætningerne for en nationalpark. Det skyldes, at naturområderne ikke er nok forbundet, fremgår det af styrelsens notat, som Altinget er i besiddelse af.

Rent juridisk er der dog intet til hinder for, at nationalparken kan lykkes.

For smalle korridorer
Afgrænsningen af nationalparken betyder, at der er begrænsede muligheder for at bevæge sig mellem de forskellige arealer i nationalparken:

“I realiteten vil det ikke kunne lade sig gøre at skabe de naturmæssigt og landskabeligt meget værdifulde overgangszoner mellem skovnatur og lysåbne naturtyper,” skriver styrelsen blandt andet i sit notat.

Naturstyrelsens vurdering bliver mødt med skepsis i Nordsjælland.

“Naturstyrelsens kritik er forfejlet. Heldigvis skal beslutningen træffes af politikere og ikke af Naturstyrelsen,” siger Steen Hasselriis (V), der er borgmester i Halsnæs kommune.

Grønne organisationer har tidligere været ude og kritisere forslaget, fordi de blandt andet på grund af den manglende sammenhæng mellem områderne.

Læs hele artiklen på Altinget: miljø (kræver abonnement). Tegn gratis prøveabonnement her.

Dokumentation

Nationalparkernes historie
I maj 2007 blev nationalparkloven vedtaget i folketinget. I juni 2007 blev Thy Nationalpark udpeget af daværende miljøminister Connie Hedegaard (K). Den blev dermed den første til at se dagens lys i august i 2008.

I januar 2008 indgår daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) et forlig, hvor man udpeger de resterende fire nationalparker. Bag forliget er Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Radikale, SF og Konservative.

Mols Bjerge åbnede i august 2009, den store nationalpark ved Vadehavet blev indviet i oktober 2010. Endelig blev Skjoldungernes land ved Roskilde åbnet i marts 2015 som den fjerde nationalpark.

Hver nationalpark modtager årligt 7,6 millioner kroner på finansloven, såfremt parken har en godkendt nationalparklov.

Historien om Kongernes Nordsjælland
Nu mangler beslutningen om den femte og sidste nationalpark Kongernes Nordsjælland. En idé med rod tilbage i 2004, da daværende miljøminister Hans Christian Schmidt (V) satte gang i ‘Pilotprojekt Kongernes Nordsjælland'. Projektet blev fremlagt i 2005.

På det grundlag pegede forliget på en mulig nationalpark i Nordsjælland.

Siden blev to lokale forslag afvist af forligskredsen. Forslagene mødte modstand fra de lodsejere, der fik indlemmet sine arealer i planen, og det resulterede i afvisningen fra politikerne.

I december 2012 blev forligskredsen enig om at sætte arbejdet i gang igen.

To år senere i december 2014 afleverede en lokal styregruppe sit forslag til daværende miljøminister Kirsten Brosbøl. Styregruppen bestod af kommunerne Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Fredensborg og Helsingør samt Nordsjællands Landboforening, Frederiksborg Amts Familielandbrug og Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug.

Det er det forslag, som politikerne stadig mangler at tage endeligt stilling til.

Kilde: Naturstyrelsen


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pia Adelsteen

Restauratør
Butiksassistent

Steen Hasselriis

Formand, Venstre Halsnæs, byrådsmedlem, fhv. borgmester (V), Halsnæs Kommune
Civiligeniør (DTH 1971)