Regeringen snor sig for at undgå EU-krav om kædeansvar

MINI-TREPART: Regeringen sender lovforslag om EU's håndhævelsesdirektiv i høring i 11. time. Forslaget skal sikre, at udenlandsk arbejdskraft har ordentlige arbejdsvilkår, uden at man indfører kædeansvar.

Allerede én dag efter, at regeringen indleder de officielle trepartsforhandlinger, vil beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) kunne bryste sig af en lille trepartsaftale.

Fredag fremsætter regeringen nemlig et lovforslag om implementering af det såkaldte håndhævelsesdirektiv, som er direkte baseret på et fælles udspil fra LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Det centrale element i forslaget er en slags Lønmodtagernes Garantifond for udenlandsk arbejdskraft, som kan kompensere udenlandske ansatte, som er kommet i klemme på det danske arbejdsmarked.

"Den danske model udgør en grundsten i vores velfærdssamfund. Derfor er jeg glad for, at vi med fonden kan sikre ordnede forhold for udstationerede ansatte i Danmark – uden at indføre kædeansvar og gå på kompromis med den danske model. Det er for mig helt afgørende," siger Jørn Neergaard Larsen.

Direktivet kræver kædeansvar i første led
Håndhævelsesdirektivet skal sikre bedre kontrol med samt overholdelse af rettigheder for udenlandsk arbejdskraft. Deadline for implementeringen er i juni 2016.

Direktivet stiller krav om direkte kædeansvar i første led på byggeriets område - og det betyder kort sagt, at en dansk hovedentreprenør kan gøres ansvarlig, hvis en udenlandsk underentreprenør har snydt sine ansatte for løn, pension eller andre rettigheder.

Baseret på anbefalingerne fra LO og DA foreslår regeringen nu en anden model, som skal gøre Danmark i stand til at leve op til direktivet.

Hvis loven vedtages, forpligtes alle danske virksomheder til at indbetale et mindre beløb per medarbejder til en fond, som kan udbetale penge, som udenlandske arbejdere har til gode efter arbejde i Danmark.

"Helt overordnet havde vi hellere være foruden. Men når vi nu et tvunget til at gennemføre det her direktiv, synes vi, at vi har fundet en fornuftig løsning, som understøtter det danske fagretslige system og er mindre byrdefuld for virksomhederne end den løsning, som lå i direktivet," siger Steen Müntzberg, der er underdirektør i DA.

Forslaget får kritik fra Dansk Byggeri
Forslaget udløser kritik i baglandet hos både LO og DA. Blandt andet fra Dansk Byggeri, som er medlem af DA.

"Det vil kun være relevant, hvis kædeansvar ville dø som diskussion - både hvad angår overenskomster, men også i forhold til den måde, som det offentlige håndhæver deres aftaler på. Men som det ser ud nu, mener vi, at det er en meget problematisk model," siger administrerende direktør, Lars Storr-Hansen.

Læs hele artiklen på Altinget: eu (kræver abonnement). Tegn gratis prøveabonnement her.

Forrige artikel V-kredsformand går i protest mod Carl Holst V-kredsformand går i protest mod Carl Holst Næste artikel Løkke udelukker treparts-fiasko: Det skal lykkes Løkke udelukker treparts-fiasko: Det skal lykkes
Jakob Ellemann-Jensen bliver ny formand for Venstre

Jakob Ellemann-Jensen bliver ny formand for Venstre

FORMANDSSKIFTE: Venstres nye formand er Jakob Ellemann-Jensen, der lørdag formiddag blev valgt uden modkandidat på Venstres ekstraordinære landsmøde i Herning. Ellemann bliver Venstres 11. formand siden 1929.