Rygere koster milliarder

TOBAK: Nuværende og tidligere rygere koster det offentlige 24 milliarder kroner i pleje, behandling og overførselsindkomster, viser nye beregninger.

Med 13.600 årlige rygerelaterede dødsfald er rygning uden sammenligning den dødeligste livsstilsfaktor for danskerne.

Samtidig er den dyr for de offentlige kasser.

I en ny undersøgelse fra Kora når man nemlig frem til, at de gennemsnitlige årlige merudgifter til pleje og behandling af rygere og tidligere rygere er 14 milliarder kroner. Det er regnet i forhold til borgere, der aldrig har røget – men med samme køn, alder og uddannelse. Data fra i alt 150.000 danskere er brugt i undersøgelsen.

Men tallet er reelt langt højere, hvis man udvider regnestykket, forklarer seniorprojektleder Marie Jakobsen i Kora, der står bag undersøgelsen. Rygerne har oftere dårligere helbred, og det betyder, at de har et større træk på overførselsindkomster til blandt andet sygepenge og mere varige ydelser. Regner man de udgifter med, når man op på årlige udgifter på 24 milliarder.

”Rygernes generelt dårligere helbred betyder, at de har en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, det øger det offentliges udgifter til sygedagpenge og mere varige overførselsindkomster,” siger Marie Jakobsen.

Milliard-indtægt på afgifter 
Til at sætte udgiften på 24 milliarder i relief kan man nævne, at de årlige offentlige udgifter til dagpenge er 18 milliarder, ligesom de 24 milliarder svarer til anlægsprisen for omkring fire nye supersygehuse.

Kora har i sin analyse ikke indregnet, at staten har årlige indtægter på omkring otte milliarder i tobaksafgifter. Desuden er det heller ikke indregnet, at staten sparer nogle penge ved, at en del rygere dør tidligere end ikke-rygere, hvor det offentlige så sparer penge til eksempelvis pensioner og pleje.

”Men omvendt viser vores opgørelse heller ikke noget om, hvad det offentlige og virksomhederne taber på rygerne på grund af dårligere helbred og dermed mindre arbejde,” siger Marie Jakobsen.

Flere unge ryger
Efter en lang årrække med et faldende antal rygere er denne udvikling nu stagneret, og blandt unge under 18 er tallet stigende. 40 unge begynder hver dag at ryge, viser opgørelse fra Statens Institut for Folkesundhed fra september.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skriver i et skriftligt svar til Altinget, at der er taget flere initiativer de senere år, der har skullet mindske antallet af rygere. Derudover er omkring 30 millioner i den nye kræftplan afsat til forebyggelse af rygning

”Antallet af daglige rygere i befolkningen er markant lavere i dag end for 15-20 år siden. Det er en positiv udvikling, som vi kun kan være tilfredse med, og som vi skal understøtte ved for eksempel at blive ved med at oplyse børn og unge om, at det er farligt at ryge og det i et sprog, som de kan forstå,” skriver sundhedsministeren.

Læs hele artiklen på Altinget: sundhed (kræver abonnement). Tegn gratis prøveabonnement her.

Forrige artikel 14. december: Leif Mikkelsen 14. december: Leif Mikkelsen Næste artikel Thorning fylder 50: Her er hendes liv i billeder Thorning fylder 50: Her er hendes liv i billeder
Holstein: Støjbergs tale lignede en afskedstale   

Holstein: Støjbergs tale lignede en afskedstale  

LANDSMØDE: Jakob Ellemann forsøgte med sin landsmødetale at favne både Tommy Ahlers-segmentet og det jyske segment. Efter Støjbergs tale peger pilen i retning af, at hun forlader partiet, vurderer Altingets politiske kommentator Erik Holstein.