Departementschef: Det tager altid længere tid, end man regner med, at få et ministerium op og køre

FIK DU LÆST: Det genfødte Økonomi- og Indenrigsministerium er så småt ved at komme på plads i Slotsholmsgade. Det kan dog tage et helt år, før alt spiller, fortæller departementschef Sophus Garfiel. (Bragt første gang i januar 2017)

For tredje gang på seks år er Økonomi- og Indenrigsministeriets departementschef for tiden ved at bygge et nyt ministerium.

I 2011 blev Sophus Garfiel sat til at konstruere et Økonomi- og Indenrigsministerium til den daværende radikale formand Margrethe Vestager. Fire år senere blev hans butik splittet i to, og Sophus Garfiel fik til opgave at lægge indenrigsdelen sammen med socialområdet i et nyetableret Social- og Indenrigsministerium. Og for tiden er han så ved at samle stumperne fra det gamle Økonomi- og Indenrigsministerium, så det igen kan opstå.

“Det er er stor kabale, der skal gå op, for der er utroligt mange praktiske spørgsmål omkring deling af økonomi, fordeling af medarbejdere, lokaler og alle hånde praktiske ting,” konstaterer Sophus Garfiel, da Altinget møder ham på det nye departementschefskontor i Slotsholmsgade mellem Børsen, Borgen og Det Kongelige Bibliotek.

Her er Økonomi- og Indenrigsministeriet ved at klemme sig ind mellem en lang række andre departementer. Det genopståede ministersekretariat har således fået plads i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets tidligere lokaler i stueetagen i nummer 10. En anden del af departementet får kontor i Erhvervsministeriets nuværende gemakker på første sal i den grønne Tjæreborg-bygnings østfløj i nummer 12, mens endnu en gruppe medarbejdere bliver placeret på tredje sal i en lille mellembygning i nummer 8, som overtages fra Finansen.

Tager altid længere tid
Der står stadig flyttekasser og hjemløse skriveborde hist og her på gangene i det nye departement, og departementschef Garfiel bakser da også fortsat med at få alle sine folk på plads.

Selv rykkede han ind få dage efter Økonomi- og Indenrigsministeriets genopstandelse blev formaliseret ved kongelig resolution 28. november. Ministersekretariatet er også på plads, ligesom en del af ministeriets økonomer er flyttet ind. Resten skulle gerne indfinde sig i næste uge sammen med administrationen, mens juristerne lader vente lidt på sig. Men omkring 1. marts skulle sidste embedsmand i ministeriet gerne have sat sig ved sit nye skrivebord.

“Det tager altid længere tid, end man regner med, at få sådan et ministerium op og køre,” siger Sophus Garfiel, der understreger, at medarbejderne passer deres arbejde fra deres gamle kontorpladser, indtil de er kommet på de nye.

[Artiklen fortsætter efter videoen.]

Delingsaftalerne mellem de berørte ministerier, hvori detaljerne omkring ressortomlægningerne fastlægges, faldt imidlertid først på plads i sidste uge.

Omkostninger
En omstilling som den Sophus Garfiels departement er igennem for tiden, kan ikke undgå at koste, siger chefen.

“Man skal gøre sig klart, at det har nogle omkostninger, når man laver sådan en omstilling. Der går meget energi i at få flyttet om, og det går ud over produktiviteten,” siger Sophus Garfiel.

[Artiklen fortsætter efter videoen.]

I sådan en periode er fokus på at levere på de vigtigste områder. Det vil sige ministerbetjening, opgaver i forbindelse med lovforslag, besvarelse af folketingsspørgsmål, udmeldinger til kommunerne, besvarelse af aktindsigter og andre løbende sager. Til gengæld bliver andet nedprioriteret.

“Det, man måske taber lidt på, er det analytiske og det langsigtede arbejde i forhold til, hvad der skal ske fremadrettet politisk,” siger Sophus Garfiel, der dog vurderer, at Økonomi- og Indenrigsministeriet produktivitetsmæssigt er ved at være helt oppe i omdrejninger.

Ny og slankere udgave
Det nye Økonomi- og Indenrigsministerium ligner på mange måder det, der eksisterede fra 2011 til 2015, hvor først Margrethe Vestager (R) og siden Morten Østergaard (R) var ministre.

Langt de fleste af de opgaver, der ved nedlæggelsen i 2015 blev sendt til det nu forhenværende Social- og Indenrigsministerium og Skatteministeriet, er således blevet hevet hjem igen.

Der er imidlertid også forskelle. Den internationale økonomi er blevet i Finansministeriet, hvilket fritager økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) for nogle rejseaktiviteter i forbindelse med blandt andet Ecofin-møder. Disse er i stedet den internationalt interesserede finansminister Kristian Jensens (V) ansvar.

Derudover beholder Finansministeriet ansvaret for spørgsmål om offentlig innovation og modernisering, som er blevet placeret under innovationsminister Sophie Løhde (V).

“Det nye Økonomi- og Indenrigsministerium er en lidt smallere konstruktion end det gamle Økonomi- og Indenrigsministerium. Det betyder naturligt nok, at Finansministeriet er en lille my stærkere i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriet, end det var i den gamle konstruktion fra 2011 til 2015,” pointerer Sophus Garfiel i samtalen med Altinget.

[Artiklen fortsætter efter videoen.]

 

Fokus på ledelseskraft
De to områder, Sophus Garfiel og ministeriet i denne omgang går glip af, svarer til to af fem afdelinger i ministeriet. Derfor har han denne gang valgt at dele det, der i den gamle konstruktion var afdelingen Dansk Økonomi op i to afdelinger: Struktur og Konjunktur. Det betyder, at han får fire afdelingschefer under sig i stedet for blot tre, som der ellers var udsigt til.

“I og med, at vi ikke har en international økonomisk afdeling, har jeg lagt vægt på, at der skulle være lidt mere ledelseskraft i den økonomiske søjle,” siger Sophus Garfiel.

Indtil videre er Martin Ulrik Jensen, der er hevet med fra det tidligere Social- og Indenrigsministerium, chef for begge afdelinger, men så snart en ny afdelingschef for konjunktur er fundet, vil Jensen kunne koncentrere sig om strukturpolitikken. Rekrutteringen af den nye afdelingschef har dog vist sig sværere end ventet. Trods et offentligt opslag er det således endnu ikke lykkedes at finde den rette kandidat.

[Artiklen fortsætter efter grafikken.]

Det nye Økonomi- og Indenrigsministerium (2017)

Det gamle Økonomi- og Indenrigsministerium (2014)

Også de to øvrige afdelingschefer er hentet i det tidligere Social- og Indenrigsministerium. Hans B. Thomsen er chef for Jura, mens Torben Buse står i spidsen for afdelingen for kommunal- og regionaløkonomi.

“Det er ikke udtryk for, at jeg har været mega optaget af, at det skulle være mine gamle medarbejdere, der skulle være afdelingschefer. Det har bare maget sig sådan,” siger Sophus Garfiel.

For i hvert fald to af dem gælder det da også, at de blot fortsætter som chefer for afdelinger, der bliver hevet med ind fra det tidligere Social- og Indenrigsministerium i stort set intakt stand.

Bytte bytte købmand
Samlet set flytter 101 medarbejdere med fra det tidligere Social- og Indenrigsministerium, 20 fra Finansministeriet og syv fra Skatteministeriet. Derudover er der overført midler til at besætte en række tomme stillinger, så departementet samlet set kommer op på 150 medarbejdere, når den fulde bemanding er på plads.

Ud over justeringen i selve departementets konstruktion er der også ændringer i ministeriets koncernportefølje. SFI, der er ved at blive lagt sammen med KORA, er således fulgt med over i det nye Økonomi- og Indenrigsministerium, ligesom Ankestyrelsen og Statsforvaltningen har byttet koncern. I modsætning til tidligere er Ankestyrelsen således blevet placeret i Økonomi- og Indenrigsministeriet, mens Statsforvaltningen er fulgt med over i det nye Børne- og Socialministerium.

“Opgavesplittet er efterhånden mere naturligt på denne måde. Rigtigt meget af det, Statsforvaltningen laver, er familieret, så det hører mere naturligt til børne- og socialområdet. Samtidig overtager Ankestyrelsen det kommunale tilsyn, der hænger naturligt sammen med indenrigsområdet,” forklarer Sophus Garfiel.

En lille smule smerteligt
De mange forandringer og det store flytteri betyder, at det vil tage en rum tid, før Økonomi- og Indenrigsministeriet igen er helt etableret som organisation. Selvom så godt som alle embedsmændene gerne skulle være på plads på deres nye pind, kan der således gå noget længere tid, før alting spiller, erkender Sophus Garfiel.

“Folk kommer fra forskellige kulturer, som skal smelte sammen, og alle skal finde deres rolle. Erfaringsmæssigt er det sådan, når du danner et nyt ministerium, at det tager i hvert fald et år, før ministeriet er helt på plads og føles som en helhed, hvor alle er helt klar over, hvordan vi driver det, og hvor vores fokus er,” siger Sophus Garfiel.

Derfor er det også med en lille ærgrelse, at det Social- og Indenrigsministerium, han havde bygget op, blev skilt ad efter bare et år og nogle måneder.

“Det var en stor opgave at få bygget de to ministerier sammen, men jeg synes, det virkede, og vi kom ret godt på plads. Men derfor er det da også en lille smule smerteligt at lave det om, netop som det var begyndt at virke godt,” siger Sophus Garfiel, og tilføjer:

“Men det er de betingelser, vi arbejder under. Når en regering ønsker at organisere sig på en anden måde, så skal vi være klar til at levere under de rammer.”

 

Forrige artikel KU-formand: Vi skal have langt lavere skatter over hele linjen KU-formand: Vi skal have langt lavere skatter over hele linjen Næste artikel Radikal Ungdom vil afskaffe overvågning i det offentlige rum Radikal Ungdom vil afskaffe overvågning i det offentlige rum