Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking

TILLADELSE: Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) ventes onsdag at give hollandsk firma tilladelse til olieboringer på Lolland og Falster. Boringerne kan ende med brug af den kritiserede udvindingsmetode fracking. 

Hvis det hollandske firma Nail Ressources som ventet får tilladelse til olieboringer på Lolland og Falster, kan det betyde fracking dybt under øernes roemarker.

Det fremgår af en redegørelse fra Energistyrelsen, der anbefaler klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) at give firmaet lov til at bruge den kontroversielle metode i jagten på det sorte guld.

”Alle tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter (olie/gas, red.) og geotermisk energi kan føre til behov for frakturering både i efterforskningsfasen og en eventuelt senere indvindingsfase,” står der i Energistyrelsens redegørelse.

Og ifølge lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet Arne Thorshøj Nielsen vil teknologien være påkrævet, hvis firmaet får held i oliesprøjten:

”Hvis de beslutter sig for at udvinde olie, bliver fracking nødvendigt,” siger han til Altinget.

Ved fracking pumpes vand, sand og kemikalier ned i undergrunden for at øge trykket på olie og gasreserverne. På den måde kan ellers utilgængelige brændsler presses op til overfladen. Teknologien er kontroversiel, fordi der er risiko for grundvandsforurening. Tidligere har fracking i forbindelse med boringer efter skifergas i Nordjylland skabt store folkelige protester.

Klima- og energiekspert i Greenpeace Tarjei Haaland mener, at miljøpåvirkningen af fracking kan blive særdeles omfattende:

”Man bør aldrig fracke. Især ikke på land, hvor der bor mennesker, og hvor det truer vores grundvand. Det kan ikke være rimeligt, at man skal pumpe kemikalier ned i undergrunden, når man dybest set ikke ved, hvilken effekt de vil have over tid,” siger han til Altinget.

Han bekymrer sig især for udslip på overfladen, der kan ende i en miljøkatastrofe:

"Der kan selvfølgelig også ske ulykker på overfladen under transporten af den kemiholdige væske. Det vil kunne forurene både vandløb og grundvand," siger han.

Greenpeace har sammen med WWF Verdensnaturfonden og Det Økologiske Råd udsendt en pressemeddelelse, hvor de i fællesskab ytrer bekymring for udsigten til mere dansk olieudvinding.

*Energistyrelsen har 21/6 udsendt en pressemeddelelse, hvor denne historie kaldes "upræcis". Styrelsen peger bl.a. på, at selskabet skal have yderligere godkendelser, hvis det vil benytte sig af fracking i forbindelse med efterforskning eller udvinding. Altinget fastholder, at historien er korrekt, idet den politiske godkendelse gives på dette punkt i processen. Vi har valgt at justere rubrikken, så den afspejler, at Energistyrelsen redegørelsen er en anbefaling, mens beslutningen træffes af energi- og klimaministeren. 

Læs hele artiklen på Altinget:miljø (kræver abonnement). Tegn et gratis prøveabonnement her.

Forrige artikel Landbrugsstøtte i spil: Organisationer kræver halv milliard til miljøet Landbrugsstøtte i spil: Organisationer kræver halv milliard til miljøet Næste artikel Radikale vil have lærere med i kandidatforsøg Radikale vil have lærere med i kandidatforsøg