Hollændere: Vi har ikke nævnt fracking i Lolland-ansøgning

INTERVIEW: Det er med bæredygtige intentioner, at det hollandske firma Nail Ressources har søgt om tilladelse til at udforske den danske undergrund. Sådan siger firmaets adm. direktør Peter Veenhof, der dog hverken afviser olieboringer eller fracking.

Det hollandske firma Nail Resources har både søgt om tilladelse til at udvinde geotermi og olie fra den danske undergrund. Firmaets direktør afviser ikke at anvende fracking. 
Det hollandske firma Nail Resources har både søgt om tilladelse til at udvinde geotermi og olie fra den danske undergrund. Firmaets direktør afviser ikke at anvende fracking.  Foto: Steen Jacobsen/Scanpix

Det er først og fremmest med grøn energi for øje, at det hollandske firma Nail Ressources har søgt om tilladelse til at lede efter olie og geotermi på Lolland og Falster.

Og står det til direktør Peter Veenhof, bør projektet allerede gå i gang i løbet af sommeren.

”Vi er primært interesseret i geotermi. Vi var faktisk klar til at lave et større feltstudie i løbet af sommeren. Men tiden går og går, mens vi gerne vil i gang. Vi fracker ikke, og vi borer ikke. Vi vil bare lave studier for at finde ud af, hvor den geotermiske energi er,” siger han.

Alligevel vil han ikke garantere, at firmaets jagtmarker kun er grønne. Direktøren vil ikke love, at firmaet holder sig fra brug af fracking. Døren er åben for mere.

Nail Resources Denmark har aldrig spurgt efter en licens til fracking

Peter Veenhof, Adm. direktør, Nail Resources

”Lige nu er jeg klar til at love det, men i den virkelige verden kan man aldrig ekskludere nogen metode,” siger han og tilføjer:

”Hvis stemningen fra danskerne og ministerens holdning er, at de under ingen omstændigheder vil have fracking, kan jeg love, at det ikke sker. Vi kan godt begrænse os, hvis det er nødvendigt,” siger han.

Ved fracking pumpes vand, sand og kemikalier ned i undergrunden for at øge trykket på olie og gasreserverne. Teknologien er kontroversiel, fordi der er risiko for grundvandsforurening. 

Aldrig søgt om fracking
Den hollandske ansøgning er blevet genstand for politisk bevågenhed, efter at det er kommet frem, at der i Energistyrelsens redegørelse for sagen står:

”Alle tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter (olie/gas, red.) og geotermisk energi kan føre til behov for frakturering både i efterforskningsfasen og en eventuelt senere indvindingsfase.”

Både Alternativet og SF har kaldt energiminister Lars Christian Lilleholt (V) i samråd, og senest har Pia Olsen Dyhr i et §20-spørgsmål foreslået, at fracking skrives ud af eventuelle tilladelser. 

Al opmærksomheden undrer Peter Veenhof, der fortæller, at firmaet slet ikke har nævnt fracking i sin ansøgning:

”For at være helt ærlig er jeg overrasket over opmærksomheden. Det første, vi vil gøre, er at undersøge muligheden for at udvikle en bæredygtig energikilde i Danmark, der også kan ende med at skabe jobs på Lolland og Falster,” siger han.

Ifølge Peter Veenhof har Nail Resources aldrig spurgt efter tilladelse til fracking, og han siger, at det heller ikke været en del af firmaets løbende kommunikation med Energistyrelsen.

”Jeg tror, at man ønsker at holde muligheden åben. Men Nail Resources Denmark har aldrig spurgt efter en licens til fracking,” siger han.

Energistyrelsen har ikke ønsket at udtale sig i sagen, da der er stillet et §20-spørgsmål til ministeren.  

Dokumentation

Sagen kort
Energistyrelsen modtog 17. maj 2016 en ansøgning fra Nail Resources om en tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter (olie og gas) og 1. september 2016 om en tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi til fjernvarme omfattende det samme område på hovedparten af Lolland-Falster.

16. maj 2017 sendes Energistyrelsens redegørelse af sagen og indstilling til godkendelse til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg.

13. juni forelægger energiministeren sagen for udvalget, og sagen rammer medier og lokalpolitikerne. Det planlægges her, at sagen også skal behandles på det næste udvalgsmøde onsdag 21. juni.

21. juni beslutter udvalget og ministeren at udskyde beslutningen yderligere, da medlemmer af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget savner svar på en række spørgsmål fra ministeren. Det er nu forventningen, at ministeren giver svar senest 29. juni, og en udtalelse om sagen fra udvalget bliver givet derefter.

Tilladelsen gives efter "åben dør-proceduren". Åben dør-proceduren giver olieselskaberne mulighed for løbende at søge om tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og naturgas i meget store dele af Danmark. Ordningen omfatter hele landområdet, de indre farvande og Nordsøen.

Baggrunden for proceduren er et ønske om at tiltrække olieselskaber med nye efterforskningsidéer til områder, hvor efterforskningen ikke hidtil har ført til fund af olie og gas.
 

- Fakta fra Energistyrelsen og AltingetPolitik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion