Her er 11 udfordringer, det danske sundhedsvæsen står over for

FIK DU LÆST: Der kommer højere krav til sundhedsvæsnet, mere digitalisering og mere robotteknologi i fremtiden, viser rapport fra Kora. Se alle udfordringerne her.

Bragt første gang 5. maj 2017.

Om ti-tyve år er der helt nye udfordringer inden for sundhedsvæsnet.

Det viser en rapport, som Kora har udarbejdet, der skal analysere sig frem til, hvilke centrale tendenser der fremover vil være i sundhedssektoren.

Det er på baggrund af fem grundlæggende tendenser, som tidligere er udpeget til at være de største udfordringer for sundhedsområdet i fremtiden, at de 11 danske udfordringer er blevet udpeget.

De fem grundlæggende tendenser, som blev udpeget i 2012 af The Advisory Board Company, er udfordringer som den aldrende befolkning, den stigende betydning af kronisk sygdom, informationsrevolution, klinisk teknologis velsignelse og forbandelse samt den nye sundhedsforbruger.

De overtemaer er Kora af Danske Regioner blevet bedt om at oversætte til mere konkrete udfordringer. Det er sket på baggrund af desk research, analyse af den historiske udvikling og interview med nøglepersoner.

Udfordringerne er:

 • Der vil blive flere ældre borgere, og antallet af multisyge vil stige.
 • Indsamling og brug af data vil vokse markant, især brugen af data indsamlet af borgerne selv.
 • Borgerne vil få en meget mere central rolle i deres egen behandling, og især vil der være store forventninger til de ressourcestærke borgere om at tage aktiv del i egen sundhed.
 • Borgerne vil stille højere krav til sundhedsvæsenet.
 • Der vil ske en demokratisering af teknologi og viden. Borgerne vil have adgang til mere information end i dag – og nogle af dem vil på denne baggrund kunne indgå i et mere ligeværdigt samarbejde med lægen i beslutningen om, hvad der er den rette behandling.
  For andre vil det imidlertid være en udfordring at skabe overblik over den omfattende informationsmængde og herunder finde vej til den rigtige viden. Sidstnævnte gruppe vil komme til at udfordre de sundhedsprofessionelle, der vil stå med borgere med megen information og lille viden, som de sundhedsprofessionelle skal afbalancere.
 • Der vil ske en markant udbredelse i anvendelsen af digitale løsninger, både som supplement til eksisterende behandling og som erstatning for den.
 • Der vil være en stigende anvendelse af robotteknologi i sundhedsvæsenet.
 • Sundhedsvæsenet vil blive proaktivt frem for reaktivt; der vil være fokus på sundhed frem for behandling, og borgerne skal holdes sunde og raske.
 • Borgere såvel som klinikere vil i stigende grad benytte sig af forskellige beslutningsstøtteværktøjer i tråd med IBM’s computer Watson.
 • Der vil være mere individuelle forebyggelses- og behandlingsforløb som følge af, at der bliver bedre muligheder for at gøre brug af viden om patienternes genetiske arvemasse.
 • En del arbejdsopgaver – både lægelige opgaver og serviceopgaver – vil blive automatiseret. Samtidig vil teknologien skabe nye arbejdsopgaver, da ny teknologi vil resultere i nye undersøgelser og behandlinger

Forrige artikel Udviste kriminelle snyder sig tilbage til Danmark under falsk navn Udviste kriminelle snyder sig tilbage til Danmark under falsk navn Næste artikel Politisk overblik: Besøg fra Japan, Apple til Aabenraa og DF's Dexit-drøm Politisk overblik: Besøg fra Japan, Apple til Aabenraa og DF's Dexit-drøm