Rekordmange fuldfører en ungdomsuddannelse

FIK DU LÆST: 71 procent af de 25-årige havde i 2017 gennemført en ungdomsuddannelse. Det er ifølge Danmarks Statistik et foreløbigt højdepunkt. Unge med lave karakterer fra grundskolen er kommet bedre med.

Denne artikel blev første gang bragt 10. april 2018 på Altinget: uddannelse

Andelen af unge med studenterhuer eller svendebreve nåede sidste år et højdepunkt.

Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at 71 procent af landets 25-årige havde gennemført en ungdomsuddannelse i 2017.

Det er det højeste tal i Danmarks Statistiks opgørelser, der går tilbage til 2005.

En del af forklaringen skal findes blandt eleverne med lavere karaktergennemsnit i dansk og matematik fra grundskolen.

Her er der eksempelvis sket en stigning på 10 procentpoint siden 2012 blandt elever med under 5 i gennemsnit, som gennemfører en ungdomsuddannelse.

Graf fra Danmarks Statistik:

 

Udfordrer UPV
Professor og centerleder ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, Noemi Katznelson, mener, at tallene udfordrer den måde, grundskoleeleverne i dag vurderes ”egnede” på.

”Det er enormt tankevækkende og interessant i forhold til det, vi i grundskolen bruger som forudsigelser for, hvordan det vil gå i ungdomsuddannelserne. Det, vi uddannelsesparathedsvurderer på, kan være utroligt svært at bruge til at forudsige, hvordan det vil gå,” siger hun.

Tallene giver ifølge Noemi Katznelson anledning til at ”granske og overveje, hvad vi vurderer uddannelsesparathed på.”

”Den laveste gruppe vil åbenlyst blive erklæret ikkeparate til at tage en ungdomsuddannelse. Ikke desto mindre viser det sig, at mange af dem bliver parate.” 

Noemi Katznelson betegner samtidig de nye resultater som utroligt positive.

”Det er en enorm styrke for den årelange ambition om, at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi ved, at det på sigt ruster dem bedre til et voksenliv med fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er virkelig grund til at klappe i hænderne her.”

GL frygter besparelsers effekt
Mens Noemi Katznelson ikke mener, at det er muligt præcis at sige, hvad udviklingen skyldes, ser formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Annette Nordstrøm, det som resultatet af ”en kæmpe indsats og fokus på løfteevne i den gymnasiale sektor.”

Sektoren har nemlig kæmpet hårdt for at minimere frafald, siger hun og peger på lektiecafeer og mentorordninger som konkrete eksempler.

”Indsatsen har flyttet noget, men den har også kostet kræfter. Jeg er bekymret for, om den bliver til at fastholde med de nedskæringer, vi oplever,” siger Annette Nordstrøm og tilføjer:

”Differentieret undervisning og andre tiltag kræver ekstra ressourcer. De nye tal er gode, og det har vi arbejdet for, men nu handler det om fastholde dem i en situation, hvor nedskæringer rammer hårdt.”

Annette Nordstrøm mener ligesom Noemi Katznelson, at udviklingen blandt eleverne med lavere karaktergennemsnit stiller spørgsmålstegn med et ”snævert fokus på karakterer”.

”Det handler om meget andet. Det handler om elevernes motivation. Man kan sagtens starte med under 4 eller 5 i gennemsnit og blive en motiveret elev,” lyder det fra GL-formanden.

Afviser fald i niveau
Når flere med lavere grundskolekarakterer gennemfører en ungdomsuddannelse, er det nærliggende at forestille sig, at niveauet på gymnasiet er faldet.

Det afviser både Annette Nordstrøm og Noemi Katznelson dog.

”Det er der ikke noget, som tyder på. Jeg kan ikke finde noget empirisk belæg for, at der skulle være sket en faglig devaluering af gymnasiet,” siger Noemi Katznelson og suppleres af Annette Nordstrøm:

”Ministeriet er i gang med at undersøge det, men der er ikke noget af det, vi hører, som tyder på, at niveauet falder. Eleverne lærer det, der politisk er bestemt.”

Læs mere om Undervisningsministeriets omtalte undersøgelse her.

Graf fra Danmarks Statistik:

Erhvervsuddannelser halter
Som Altinget: uddannelse tidligere har beskrevet, følger erhvervsuddannelserne ikke den generelle udvikling på området. 

Fra 2016 til 2017 faldt antallet af elever, som færdiggjorde en erhvervsuddannelse, eksempelvis med 10 procent.

Siden 2008 er antallet af færdiggjorte erhvervsuddannelser i alt faldet med 5 procent.

Danmarks Statistik fremhæver derfor også, at det almene gymnasium (STX) er den ungdomsuddannelse, som flest gennemfører.

I alt havde 39 procent af de 25-årige i 2017 gennemført en STX .

Ifølge Danmarks Statistik gælder stigningen i STX-uddannelser begge køn.

Pigerne er imidlertid i overtal på gymnasierne – og i faldende grad repræsenteret på erhvervsuddannelserne.  

Læs også: Pigerne vender erhvervsuddannelser ryggen

Ifølge Danmarks Statistik havde 47 procent af de 25-årige kvinder, der havde gennemført en ungdomsuddannelse i 2017, valgt STX. Hos mændene ligger det samme tal på 30 procent.

Omvendt havde 37 procent af mændene valgt en erhvervsuddannelse mod 25 procent af kvinderne.

Forrige artikel Fem kandidater kæmper om Lundes folketingskreds Fem kandidater kæmper om Lundes folketingskreds Næste artikel Regeringen peger sigtekornet mod 140 offentlige gråzone-opgaver Regeringen peger sigtekornet mod 140 offentlige gråzone-opgaver