Regeringen vil lave "historisk" omlægning af udligning uden fagligt grundlag

HOVEDSTAD: Regeringen vil afskaffe den mere end 80 år gamle hovedstadsudligning, men kan ikke fremlægge faglige analyser, der underbygger behovet. "Fejlskud" og "ulogisk", lyder det fra vrede borgmestre.

Det er mere politiske end faglige argumenter, der ligger bag regeringens opgør med en særlig del af udligningen mellem landets kommuner. I hvert fald kan social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) ikke fremlægge faglige analyser, der understøtter forslaget om at afskaffe den særlige hovedstadsudligning.

Ordningen betyder i dag, at mere end tre milliarder kroner bliver omfordelt mellem kommuner i hovedstadsområdet uafhængig af resten af landets kommuner. Pengene går fra 14 primært nordsjællandske kommuner til 20 andre kommuner i hovedstadsområdet.

Og det kommer bag på flere borgmestre, at regeringen nu helt vil afskaffe hovedstadsudligningen. 

"Det er ikke nødvendigt, og der er ikke nogen fagligt solide argumenter for at gøre det," siger Frederikssund-borgmester, John Schmidt Andersen (V), som kalder det en "historisk ændring" at nedlægge ordningen.

Han peger på, at scenariet hverken blev belyst eller foreslået i den seneste rapport om udligningsordningen fra Indenrigsministeriet.

Frederikssund står til samlet at miste 45 millioner kroner, hvis hele regeringens udspil bliver til virkelighed.

Også Albertslunds borgmester, Steen Christiansen (S), og Høje Taastrup-borgmester Michael Ziegler (K) efterspørger fagligt belæg for at afskaffe ordningen.

Rapport belyser ikke afskaffelse
Altinget har bedt Social- og Indenrigsministeriet om at oplyse, hvilke faglige analyser eller lignende der understøtter, at hovedstadsudligningen bør afskaffes. 

Ministeriet peger på en baggrundsrapport fra 2018.

Men det er meget begrænset, hvad dén rapport kan bruges til i denne sammenhæng, mener medforfatter til rapporten, Niels Jørgen Mau Pedersen:

"Det var en forholdsvis begrænset behandling, der primært redegør for hovedstadsudligningens formål og baggrund, og som ikke omtaler en mulig afskaffelse af ordningen," siger den tidligere afdelingschef i Indenrigsministeriet, som i dag er projektchef ved Vive.

Regeringen vil erstatte hovedstadsudligningen med en pulje på 400 millioner kroner. Den omfordeler derfor langt mindre mellem hovedstadskommunerne end den nuværende ordning.

Krag: Hovedstadsudligning står i vejen for større omfordeling
Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) forklarer i en mail til Altinget, at regeringen ser behov for at nedlægge den gamle ordning for at kunne øge udligningen fra hovedstadsområdet til resten af landet.

"Tiden er løbet fra den opdeling af Danmark, hvor der gælder forskellige grundregler for udligning på tværs af landet. Derfor vil regeringen afskaffe hovedstadsudligningen, sådan som en lang række kommuner og borgmestre har efterspurgt. Det gør det også muligt at øge omfordelingen fra velstillede kommuner i blandt andet Nordsjælland til resten af landet," skriver ministeren i mailen.

Få flere argumenter fra kommuner og minister i den fulde artikel på Altinget Kommunal, hvor du også får mere at vide om den nye pulje, regeringen foreslår.

Forrige artikel Kristendemokraternes vestjyske stemmesluger prøver lykken igen Kristendemokraternes vestjyske stemmesluger prøver lykken igen Næste artikel Forfejlet og nyskabende: Det mener partierne om velfærdsloven Forfejlet og nyskabende: Det mener partierne om velfærdsloven