Carl Holst: Rigsrevision løber med halv vind

PRIVATHOSPITALER: Regionsformanden for Region Syddanmark kritiserer Rigsrevisionen for i sit notat at sakse i regionens høringssvar, så det modsat hensigten fremstår som kritik af regeringen.
Rigsrevisionen afviser Carl Holsts kritik.
Rigsrevisionen afviser Carl Holsts kritik.
Ole Nikolaj Møbjerg Toft

Regionsformand Carl Holst (V) føler, at Region Syddanmarks høringssvar omkring privathospitalernes takster fra 2006 og frem er blevet misbrugt af Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen har kritiseret, at regeringen, blandt andet Lars Løkke Rasmussen (V) som daværende sundhedsminister, ikke sørgede for at sænke taksterne til privathospitalerne i tide.

I mandags offentliggjorde Rigsrevisionen et notat til de politisk udpegede statsrevisorer, hvor Rigsrevisionen kommenterer de svar, de har fået fra regeringen oven på den kritiske rapport, Rigsrevisionen offentliggjorde tidligere på året.

Her kritiseres det, at Lars Løkke Rasmussen satte taksterne til privathospitalerne for højt.

Hvis det har kostet regionerne penge, det her, er det ikke sundhedsministerens skyld, men vores egen.

Carl Holst, Formand, Region Syddanmark

Rigsrevisionen skriver i notatet, at Region Syddanmark:

"har i sin udtalelse til sundhedsministeren anført, at det er uomtvisteligt, at indgrebet i 2006 medførte generelt højere priser for behandlinger udført under regler om det udvidede frie sygehusvalg ..."

Holst: Vigtig pointe udeladt
Men ifølge Carl Holst skævvrider Rigsrevisionen Region Syddanmarks svar ved kun at bringe et kort uddrag.

Statsrevisorerne har ifølge ham nemlig udeladt den væsentligste pointe i Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsministeriet.

Der stod nemlig også i høringssvaret:

"Det har været forholdsvist begrænset, hvor meget de nationale aftalers merpris har betydet for økonomien i de tidligere amter og i Region Syddanmark."

Carl Holst mener nemlig, at regionerne selv er skyld i merprisen.

"Hvis det har kostet regionerne penge, det her, er det ikke sundhedsministerens skyld, men vores egen," siger Carl Holst og uddyber:

"Det er regionernes egen skyld, hvis de har sendt patienter ud i det private og betalt den centralt fastsatte høje pris. Alle regioner har haft muligheden for at lave udbud og dermed sikre lavere priser. I Region Syddanmark har vi i en vis udstrækning udnyttet denne mulighed, men vi kunne have gjort det i endnu større udstrækning, siger Carl Holst.

Rigrevision afviser: 
Rigsrevisor Henrik Otbo afviser kritikken, og slår fast at det manglende citat ikke har betydning for de kritiske konklusioner, der er i notatet.

"Vi har læst høringssvaret i sin helhed, men vi har bare ikke kunnet citere hele svaret," siger Henrik Otbo.

Som man kunne læse i Altinget.dk tirsdag 30. november, mener oppositionen, at der skal graves videre i sagen.

Hele regeringen og statsministeren erklærer sig uenig i Rigsrevisionens seneste notat:

"I takt med, at der er kommet større volumen inden for privathospitalerne, er der også kommet bedre muligheder for at presse priserne. Den mulighed skal vi bruge, og det er der også taget skridt til. Rigsrevisor mener, at det skridt kunne være taget før, det er jeg ikke enig i," sagde Lars Løkke Rasmussen i går på TV2's hjemmeside.

Det er op til Folketinget at følge op på Rigsrevisionens kritik, som vil blive fulgt op af statsrevisorene, der udtaler sig i midten af december.

Dansk Folkeparti har dog fredet regeringen i sagen og partiets magtfulde finansordfører Kristian Thulesen Dahl mener, at overbetalingen har været det værd.

DF: Stop kritik af rigsrevision
Alligevel mener Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl, at regeringen nu må stoppe med at kritisere Rigsrevisionen.

"Regeringen er faret for voldsomt frem og har rettet meget skarpt skyts mod Rigsrevisionen. Det tjener ikke regeringens sag. Det er vigtigt, at vi værner om rigsrevisionen, for som samfund har vi brug for en uafhængig instans som den. Den grundlæggende respekt for rigsrevisors arbejde skal være til stede fra regeringens og ministerens side," siger Kristian Thulesen Dahl til Jyllands-Posten.

Rigsrevisionen og statsrevisorene har ingen magt i sig selv. Det er Folketinget, som skal beslutte, om kritikken fra statsrevisorene skal have konsekvenser, og det afviser Dansk Folkeparti.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carl Holst

Director, Influenter, højskolelærer, bestyrelsesformand, Idrættens Analyseinstitut, Videncenter for Folkeoplysning, Play the Game, Center for Grundtvigforskning, bestyrelsesmedlem i DigiRehab
lærer (Haderslev Statsseminarium 1996)

Lars Løkke Rasmussen

Udenrigsminister, MF (M), politisk leder, Moderaterne, fhv. statsminister
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

Henrik Otbo

Medlem, Den Europæiske Revisionsret, Luxembourg, fhv. rigsrevisor
cand.polit. (Københavns Uni. 1976)

0:000:00