(Foto: www.colourbox.com)

Landbrugsmillioner skal retur til EU

14. oktober 2011 kl. 15:57
TILBAGEBETALING: EU-Kommissionen har besluttet at tilbagekræve 214 mio. euro i landbrugsstøtte fra 14 lande. Danmark skal betale 22,3 mio. euro tilbage på grund af utilstrækkelig kontrol med landbrugsmidler.
| Flere
EU-Kommissionen kræver, at Danmark skal tilbagebetale 22,3 mio. euro (godt 160 mio. kr) for uretmæssige landbrugsudgifter. Pengene skal vende tilbage til EU-budgettet, fordi Kommissionen har vurderet, at EU-reglerne for landbrugsstøtte ikke er overholdt, og kontrollen med dem ikke har været tilstrækkelig.

Medlemsstaterne er selv ansvarlige for betalinger og kontrol af udgifterne til den fælles landbrugspolitik, mens Kommissionen skal sikre, at medlemsstaterne bruger midlerne korrekt.

Den såkaldte årlige regnskabsafslutning har vist, at Danmark på grund af problemer med markedsidentifikation samt utilstrækkelig kontrol med brugen af landbrugsmidlerne skal betale støttekroner tilbage til EU.

Foruden Danmark skal en række andre EU-lande tilbagebetale landbrugsmidler. De to lande, der skal betale mest tilbage, er Sverige og Italien.

Danmark har modtaget uretmæssig støtte for:

- Arealstøtte - foreslået korrektion for regnskabsårene 2006 og 2007 vedrørende svagheder i LPIS-GIS og kontrollen på stedet
- Arealstøtte - foreslået korrektion for regnskabsårene 2006-2010 vedrørende manglende kontrol af landbrugernes status
- For sene betalinger - foreslået korrektion for regnskabsåret 2008 vedrørende manglende overholdelse af betalingsterminer og overskridelse af de finansielle lofter.

I alt: 22,3 mio. euro (godt 160 mio. kr)

Kilde: EU-Kommissionen.
 
Altinget | EU
 
Altinget | Fødevarer

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK