917 kilometer vandløb på vej ud af vandplanerne

OVERSIGT: Miljøstyrelsen har lavet en oversigt over, hvilke vandløb der står til at udgå af vandplanerne. I alt er der tale om 917 kilometer vandløb, og mere end 100 kilometer tages ud i Varde Kommune.

917 kilometer vandløb fordelt på 71 kommuner står til at blive taget ud af vandplanerne.

Det fremgår af en ny oversigt fra Miljøstyrelsen, som er sendt til Folketinget.

Oversigten viser, hvor mange kilometer vandløb der umiddelbart – som følge af nye kriterier – står til at udgå af vandplanerne.

Det er en skrivebordsøvelse, hvor Miljøstyrelsen ud fra de nuværende data har beregnet de umiddelbare konsekvenser af nye kriterier for vandløbsindsatsen, som blev vedtaget af blå blok i december (læs om sagen i faktaboksen).

Dermed er der ikke tale om et endeligt resultat af den kommende revurdering af vandløbsindsatsen, påpeger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i et svar, der er knyttet til opgørelsen.

”Det vil først være muligt at lave en endelig oversigt i 2018, når kommuner og vandråd har meldt tilbage, og der er truffet en beslutning om, hvilke vandløb under 10 km som fremover skal indgå i vandområdeplanerne,” skriver han.

Den nye oversigt viser, hvordan man forventer at den nye afgrænsning af vandplanerne fordeler sig mellem kommunerne. Her står Varde til den største reduktion med 108,4 kilometer. Herning har med 73,3 næstflest kilometer, der står til at skulle udgå. I Esbjerg udgår 68,2 kilometer, og i Vejle er der tale om 58,6 kilometer. Tønder står til femtestørste reduktion på 47,8 kilometer.

I alt lægger Miljøstyrelsen op til, at der bliver taget vandløb ud af vandplanerne i 71 kommuner, og længden svinger fra de 108,4 kilometer i Varde til blot 100 meter i Fredericia.

Se hele oversigten her.

Kan gennemgå alle små vandløb
Øvelsen har rod i blå bloks landbrugspakke, hvor de fire partier besluttede, at alle mindre vandløb skal revurderes. Det svarer til 8.500 kilometer vandløb, der potentielt kan tages ud af vandplanerne. I den forbindelse blev der udarbejdet kriterier for, hvilke vandløb der umiddelbart er mest oplagt at tage ud af planerne.

I december lød det fra Esben Lunde Larsen, at kriterierne lægger op til, at 900 og 1.500 kilometer vandløb kan tages ud.

Det er nu blevet yderligere konkretiseret til i alt 917 kilometer. De endelige konsekvenser er derfor ikke slået fast med syvtommersøm, da kommuner og vandråd skal lave et såkaldt faktatjek af vandløb med udgangspunkt i kriterierne, og teoretisk set kan de gennemgå alle 8.500 kilometer vandløb. Og så er det i sidste ende de fire blå forligspartier, der skal beslutte den endelige afgrænsning.

Skuffet landbrug
Der har været heftig debat om reduktionen vandløbsindsatsen. De grønne organisationer og den politiske venstrefløj har været stærkt kritiske over, at vandløb skulle tages ud af beskyttelse.

Da kriterierne for øvelsen blev præsenteret i december, var det landbrugets tur til at være kritisk. I Landbrug & Fødevarer var man meget skuffet, da man havde sat næsen op efter en langt større reduktion på omkring 6.000 kilometer.

”Det vil koste milliarder af kroner og resultere i vandløb, der er dårligere til at lede vandet væk. I en tid med stigende nedbør vil resultatet være hyppigere oversvømmelser med store tab for ramte landmænd og andre lodsejere. Private boligejere vil i høj grad også blive ramt,” lød det fra viceformand Lars Hvidtfeldt til Altinget.

Forrige artikel Rabat til alle: Her er de vigtigste punkter i ny boligskatteaftale Rabat til alle: Her er de vigtigste punkter i ny boligskatteaftale Næste artikel Udskældt S-forslag om politikeres løn og pension nedstemt Udskældt S-forslag om politikeres løn og pension nedstemt