Hjemmehjælp
Flere og flere ældre fravælger den offentlige hjemmehjælp. (Foto: Colourbox)

Ældre vælger privat hjemmehjælp

5. september 2012 kl. 14:24
HJEMMEHJÆLP: Andelen af ældre, der vælger hjemmehjælp fra det private frem for det offentlige, er vokset med en tredjedel på bare fire år. S er klar til at give kommuner mulighed for at sælge ekstra hjemmehjælp.
| Flere

I Kolding Kommune har over halvdelen af de ældre, der er visiteret til hjemmehjælp, valgt at smide den offentlige leverandør af f.eks. rengøring og tøjvask på porten til fordel en privat.

For fire år siden gjaldt det knap en fjerdedel af kommunens ældre borgere. I 2010 valgte kommunen at sænke serviceniveauet i forhold til blandt andet hjemmehjælp for at undgå røde tal på bundlinjen - og det satte turbo på flugten fra de offentlige leverandører til de private.

"Mange, der var gået fra at få rengøring hver anden uge til hver tredje uge, ville derfor hellere have mulighed for at købe mere hjemmehjælp, som er muligt hos en privat leverandør. Samtidig er jeg glad for, at vores borgere har mulighed for selv at vælge leverandør," siger Jørn Pedersen (V), der er borgmester i Kolding Kommune.

Den tendens ses ikke kun i Kolding Kommune. På landsplan er andelen af ældre, der har valgt en privat leverandør frem for en offentlig, vokset med en tredjedel siden 2008 - i alt bruger 34,2 procent af alle, der er visiteret til hjemmehjælp, en privat leverandør.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I 2003 indførte Fogh-regeringen frit valg på hjemmehjælpsområdet. Her ønskede man at åbne et nyt marked, hvor pengene skulle følge borgerne. Initiativet var en del af Anders Fogh Rasmussens projekt om at udvide brugen af udlicitering, konkurrenceudsættelse og frit valg, påpeger seniorforsker Ole Helby Petersen fra Kora.

"Mange kommuner skærer ned på den praktiske hjælp, og det kan friste nogle af de ældre til at vælge en privat leverandør, fordi loven er skruet sådan sammen, at man kun kan købe ekstra ydelser hos en privat leverandør. Det kan give en ulige konkurrence mellem det offentlige og private," pointerer han.

S: Klar til tilkøbsydelser
Den socialdemokratiske kommunalordfører, Simon Kollerup, ser med bekymring på tallene.

"Som socialdemokrat er det vigtigste, at de ældre får den bedste hjælp - så er det lige meget, om den er offentlig eller privat. Men jeg er betænkelig ved, om det frie valg på området reelt er frit, når kun private leverandører kan tilbyde tilkøbsydelser," siger han.

En række kommuner har i forbindelse med frikommuneforsøget fået lov til at tilbyde tilkøbsydelser på lige vilkår med private leverandører.

"Der er ingen tvivl om, at vi er klar til at give alle kommuner mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser i form af ekstra hjemmehjælp, hvis frikommuneforsøget på det område bliver en succes," slår han fast.

Frikommuneforsøget startede den 1. januar 2012 og løber fire år frem.

V: Stor succes
Det er ikke nogen kerneopgave for kommuner at kunne tilbyde tilkøbsydelser, mener Jacob Jensen, der er kommunalordfører for Venstre.

"Det centrale er, at kommunerne leverer en god service. Kommunerne skal ikke ud og konkurrere på markedet. Med skattekroner i ryggen bliver det en ulige kamp," siger han og fortsætter:

"Udviklingen skyldes først og fremmest, at de ældre gerne vil have alternativer til det offentliges hjemmehjælp. For langt de fleste ældre handler det ikke om at kunne købe mere, men om at få den bedste kvalitet. Her stemmer man med fødderne, og det skaber en sund konkurrence," siger han.

Jacob Jensens kollega i Venstre og borgmester i Kolding Kommune Jørn Pedersen er ikke enig i den holdning.

"Konkurrencen er ulige. Derfor bør vi som kommune også kunne tilbyde tillægsydelser til vores ældre borgere," siger han.

Hjemmehjælpens dødsspiral
Olav Felbo, der er chefkonsulent i Ældre Sagen, er meget betænkelig over tendensen med, at flere fravælger den offentlige hjemmehjælp.

"Det er endnu et tegn på den praktiske hjælps dødspiral. Vi oplever store nedskæringer i det offentlige. Jeg frygter, at det vil skabe et a- og et b-hold, hvor rige ældre køber flere og flere ydelser, mens ældre med færre ressourcer må nøjes med den hjælp, de er blevet visiteret til fra kommunen," siger han.

Han anser også de private leverandørers mulighed for også at tilbyde tilkøbsydelser som en afgørende faktor for, at flere ældre skifter til en privat leverandør.

"Jeg er ikke imod, at man kan vælge en privat leverandør. Man kunne overveje at lade det offentlige tilbyde tilkøbsydelser, men under forudsætning af, at kommunerne ikke bare kan nedregulere hjemmehjælpen og skubbe folk over i det private - i dag er der ingen nedre grænse for omfanget og kvaliteten af hjemmehjælpen," siger Olav Felbo.

Det store ryk til de private leverandører af hjemmehjælp har haft en markant betydning for antallet af private leverandører, der er blevet fordoblet siden 2008 (se nedenstående grafer).

Dokumentaion

 

 
Altinget | Digital
 
Altinget | Kommunal

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK
LÆS NYESTE ARTIKLER:
LÆS OGSÅ: