Akademikerne om dagpenge til nyuddannede: Vi skal ikke længere ned

DAGPENGE: Dagpengesatsen til nyuddannede foreslås reduceret. Akademikernes formand, Finn R. Larsen, mener, at bunden nu er nået, mens Danske Studerendes Fællesråd mener, at nedskæring gør de studerende bekymrede og ufokuserede.

Nyuddannede, der skal på dagpenge, kan måske se frem til at modtage færre penge. Dagpengekommissionen lægger i hvert fald op til at skære i dimittendsatsen.

Den er allerede lavere end den almindelige sats, men kommissionen foreslår at sænke den fra 14.700 til 14.000 kroner om måneden.

Det forslag får en lunken modtagelse fra Finn R. Larsen, som er formand for Akademikerne.

”Ønsket om at finansiere via dimittender er ikke noget, der er opstået i vores baghave. Men præmissen for kommissionen er, at den som udgangspunkt skal finde pengene selv,” siger Finn R. Larsen.

Han ser generelt mange positive forslag i kommissionens arbejde, navnlig muligheden for at forlænge dagpengeperioden til tre år ved at tage korte ansættelser og bedre muligheder for netop den type ansættelser.

De tiltag vil også kunne gavne dimittender, som står for at skulle ind på arbejdsmarkedet. Til gengæld mister de altså en del af deres dagpenge.

”Jeg synes, vi har nået bunden. Vi skal ikke længere ned, og vi skal ikke forringe vilkårene for dimittender mere end det her. Det store incitament for dimittender til at komme ud på arbejdsmarkedet er der jo under alle omstændigheder, fordi en startløn for en akademiker er så meget større end dimittendsatsen,” siger formanden for Akademikerne.

Forslag kan fremtidssikre
Finn R. Larsen hæfter sig ved, at dimittender til gengæld får nogle muligheder for at tage korte ansættelser, uden det går ud over deres dagpengesats. Og det er vigtigt for hans medlemmer.

”Fremadrettet vil man se et arbejdsmarked, som i stigende grad har korttidsansættelser, også for akademikere,” siger Finn R. Larsen.

Selvom han ikke er ubetinget begejstret ved udsigten til en lavere dimittendsats, mener Finn R. Larsen ikke nødvendigvis, at eventuel nye finansiering til området skal gå til at forhindre netop den del.

Pengene kan nemlig bruges bedre, mener Akademikernes formand.

”De otte karensdage, som ligger i kommissionens forslag, rammer jo alle, som er ledige. Derfor er det vigtigt, at de penge, der måtte komme ind, bliver brugt til generelt at gøre skaden så lille som mulig,” siger Finn R. Larsen.

Fjerner studerendes fokus
Hos Danske Studerendes Fællesråd er tonen en anden.

”Vi er rigtig bange for, at det kommer til at bidrage til en tendens, hvor det i forvejen fylder alt for meget, hvad man skal efter endt studie, mens man er på studiet. Det flytter fokus fra, at man skal dygtiggøre sig, til hvad man skal bagefter,” siger formand Yasmin Davali.

Hun tror heller ikke, at en beskæring i dimittenders levegrundlag vil give dem større incitament til at få et job. Det har de nemlig allerede, mener hun.

Dagpengekommissionens medlemmer vil formentlig svare, at nedskæringerne heller ikke har det formål, men snarere skal finansiere de tiltag, der i øvrigt foreslås.

Det gør dog ikke Yasmin Davali mildere stemt.

”Vi kan bare konstatere, hvilke effekter det får på studierne. Hvorfor man gør det, er ikke så afgørende for de negative konsekvenser, det har for studierne,” siger DSF-formanden.

Forrige artikel Her er Dagpengekommissionens anbefalinger Her er Dagpengekommissionens anbefalinger Næste artikel Neergaard roser dagpengeforslag Neergaard roser dagpengeforslag