Ansatte i staten afbryder samarbejde med Løhde

AFBRUDT: De ansatte i staten afbryder nu samarbejdet med ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde. Det sker blandt andet efter ballade om inddragelse af julefridage.

”Pæne ord er ikke længere nok!”

Sådan starter et åbent brev fra Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) til minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V).

CFU er en paraplyorganisation, der varetager tæt på alle statsansattes interesser, og den afbryder nu samarbejdet med Sophie Løhde.

Det sker i kølvandet på en række frustrationer fra de statsansatte, som blandt andet tæller udflytningen af 4.000 statsarbejdspladser og inddragelse af julefridage.

”It takes two to tango, og vi er trætte af at fremstå som nyttige idioter, der kæmper for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og det lokale samarbejde, samtidig med at vores ledelser stjæler vores fridage og begrænser vores muligheder for at agere som faglige organisationer. Nok er nok,” skriver CFU i det åbne brev.

Afbryder 3 samarbejder
Tirsdag var CFU til møde med Sophie Løhde for at diskutere situationen, men det endte ikke med forbrødring mellem de to parter, og det betyder, at CFU nu stopper samarbejdet om tre projekter med staten.

De tre projekter er aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2013 og 2015. De går konkret ud på at styrke det centrale og lokale samarbejde, fælles indsats for et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø samt et projekt om samarbejde og tillid mellem statens arbejdsgivere og de offentligt ansatte.

"Det er ikke en beslutning, som vi er glade for at træffe, for både psykisk arbejdsmiljø og samarbejde er hjerteblod for os og vores medlemmer," skriver CFU og fortsætter:

"Men med den mangel på vilje til samarbejde, som senest blev demonstreret på mødet i går, er det uholdbart at rejse landet tyndt sammen med repræsentanter for en modpart, som tydeligvis ønsker at drive benhård arbejdsgiveradfærd, og hvor samarbejde og trivsel kun er ord."

Inddragede fridage
Onsdag behandles en voldgiftssag om ansattes ret til at holde fri med løn juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Sagen handler om, at man i Skat og efterfølgende i det tidligere Social- og Indenrigsministerium har inddraget de tre fridage uden yderligere forhandlinger med fagforeningerne.

For mange offentligt ansatte er det bestemt i overenskomsten, om de pågældende dage er arbejdsdage eller fridage. Men for de ansatte i Skat og det tidligere Social- og Indenrigsministerium er dagene ikke direkte skrevet ind i overenskomsten. Men det har ifølge fagforbundene været kutyme, at de ansatte holdt fri.

Efter tirsdagens møde med CFU gav Sophie Løhde opbakning til arbejdsgiverne:

"Som minister for offentlig innovation bakker jeg naturligvis op, når de lokale arbejdsgivere tager ansvaret på sig og træffer nogle vanskelige beslutninger om, hvordan der skal prioriteres i deres organisationer," sagde Sophie Løhde tirsdag. 

Og det er en både klar og beklagelig melding, mener CFU:

"Det betyder på dansk, at der er fri jagt på betalte fridage i ministerier og styrelser. Det er brud på den tradition, der følger af den danske model, hvor så store forandringer er genstand for forhandling mellem de centrale parter," skriver CFU i brevet.

Forrige artikel Thyra Frank i samråd: Ældreudgifter behøver ikke at stige Thyra Frank i samråd: Ældreudgifter behøver ikke at stige Næste artikel 22. december: Mette Abildgaard 22. december: Mette Abildgaard