B 105 (Børne- og Socialministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ekspertgruppe på anbringelsesområdet.

Beslutningsforslag som fremsat

Følg B 105
(Børne- og Socialministeriet)

20/2
2019
Forrige artikel B 103 (Erhvervsministeriet) Næste artikel B 7 (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)(Vedtaget)